План

1. Розкрити завдання, шляхи і засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку

2. Розкрити завдання, шляхи і засоби морального виховання дітей дошкільного віку

3. Розкрити завдання, шляхи і засоби трудового виховання дітей дошкільного віку

4. Пояснити основні показники готовності шестирічної дитини до шкільного навчання.

5. Гра – провідна діяльність дітей дошкільного віку.

6. Розкрити роль іграшки та її місце в житті дітей.

7. Заняття як основна форма організації навчання у дитячому садку.

3. Розкрити завдання, шляхи і засоби трудового виховання дітей дошкільного віку

Трудове виховання притаманне всім історичним формаціям, воно є найдавнішою формою виховання.

Трудове виховання дітей покликане забезпечити вирішення таких завдань:

1. Формування мотивації (потреб, інтересу, почуття обов’язку і відповідальності), позитивно-емоційного ціннісного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації людини.

2. Формування системи знань, необхідних для трудової діяльності, вибору професії, соціального, професійного і життєвого самовизначення.

3. Формування досвіду суспільно корисної виробничої діяльності, вміння використовувати теоретичні знання на практиці, здатності до творчості.

Вирішення цих завдань відбувається у процесі загальноосвітньої підготовки, трудового навчання, різноманітної за змістом і формою трудової діяльності.

Для того щоб праця стала засобом виховання, вона повинна бути змістовною, мати особистісну і суспільно корисну значущість, чітку організацію.

Основними видами дитячої праці є самообслуговування, господарсько-побутова праця, праця в природі, ручна (художня) праця.

Основними формами організації праці дітей дошкільного віку в дитячому садку є трудові доручення, чергування, колективна праця.


4. Пояснити основні показники готовності шестирічної дитини до шкільного навчання.

На сучасному етапі переходу закладів освіти на навчання дітей з шестирічного віку особливо­го значення набуває забезпечення їхньої готовності до школи. За даними психолого-педагогічної науки, успішне навчання в школі можливе лише за умови, що на момент вступу дитина набула відповідного особистісного, інтелектуального та фізичного розвитку.

Для того, щоб визначити психологічну готовність чи неготовність шестирічної дитини до школи, психологічна служба надає коротку характеристику видів готовності до навчання в школі.

Фізична готовність передбачає:

 • Зріст, вагу, пропорції та інші показники, що відповідають середнім нормам фізичного розвитку дітей шестирічного віку;
 • Розвиток дрібних рухів кистей рук і пальців;
 • Стан органів зору і слуху;
 • правильну поставу
 • Мотиваційна готовність характеризується:

  наявністю відповідних мотивів навчання ( дитина хоче навчатися у школі)

 • прагнення до набуття знань
 • одержання статусу сучасного школяра
 • Готовність у сфері розвитку кругозору

  пов' язана з елементарними знаннями:

 • уявлення про країну, свята
 • уявлення про час, одиниці його вимірювання
 • знання про рослини, тварин, погодні явища
 • уявлення про простір, величину предмета
 • Готовність у сфері пізнавальних процесів

  передбачає певний рівень розвитку пам' яті, уваги, мислення:

 • Уміння коценрувати свою увагу
 • уміння запам'ятовувати те, що потрібно для розуміння нового матеріалу;
 • уміння порівнювати
 • уміння узагальнювати
 • Комунікабельна готовність

  передбачає вміння дитини:

 • установлювати контакт з дітьми
 • працювати в групі
 • Готовність у сфері культурних норм

  повя'зана з уміннями і навичками:

 • самообслуговування;
 • правильної поведінки з урахуванням етичних норм поводження в суспільстві
 • Особистісна готовність

  передбачає:

 • формування самооцінки
 • уявлення себе в часі ( минулому. сьогоденні, майбутньому)
 • відповідальність за свої дії і вчинки
 • Емоційно – вольова готовність

  характеризується:

 • формуванням вольових якостей ( самостійності, дисциплінованості, ініціативності)
 • уміння стримувати свої емоції 
 • Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 10

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Дошкільна педагогіка 1

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.