План

1. Зміст методів навчання образотворчого мистецтва за характером керівництва розумовою діяльністю учнів

2. Інтерактивні методи навчання образотворчого мистецтва

3. Методи наукового дослідження в педагогіці мистецтва

4. Навчально-методичний комплект до уроків образотворчого мистецтва

5. Демонстраційний матеріал до уроків образотворчого мистецтва

6. ТЗН та сучасні технології навчання образотворчого мистецтва

5. Демонстраційний матеріал до уроків образотворчого мистецтва

Демонстраційними матеріалами у процесі навчання образотворчого мистецтва у початкових класах є наступні.

1) Предметні наочні посібники (для малювання з натури – муляжі, гіпсові фігури, розети, іграшки, предмети побуту, опудала).

2) Об’ємні моделі для з’ясування будови предметів, світлотіней, кольорознавства, законів перспективи (дротяні моделі геометричних фігур, фігури людини).

3) Навчально-методичні таблиці, що демонструють поетапне виконання роботи, схематичні наочні засоби (таблиці, карти, схеми, графіки і т.д).

4) Репродукції творів мистецтва, дитячі роботи, фотографії, рисунків, творів мистецтва.

Велике освітнє і виховне значення має такий вид унаочнення, як демонстрація репродукцій картин, етюдів, замальовок видатних художників. Наприклад „Березовий гай” І.Левітана, „Ніч над Дніпром” А.Куїнджі, „Небесний бій” М.Реріха, „Весна” Г.Яблонської, „Альонушка” В.Васнєцова, Показ репродукцій викликає значне пожвавлення творчої активності дітей, створює в класі емоційне піднесення. Звичайно, репродукцію картини неможливо вважати взірцем, якого здатні досягнути учні, але ознайомлення з вершинами професійної майстерності має велике значення.

Для розкриття учбових завдань уроку образотворчого мистецтва можна використовувати вдалі ілюстрації із методичних посібників та дитячих книжок. Адже малюнки в книжках - це перші витвори образотворчого мистецтва, з якими знайомляться діти. Ці малюнки використовуються на уроках сюжетного малювання за мотивами казок, віршів, легенд. Позитивним моментом є те, що в більшості малюнків знаходять відображення національні традиції, місцевий український колорит. Художники „одягають” героїв казок в народні костюми, зображають рідну дітям природу.

Зміст ілюстрації має бути зрозумілим і цікавим для учнів.

3. В ілюстраціях за допомогою різних виражальних засобів мають бути передані образи і характери героїв (добрий, злий), певний настрій (веселий, сумний), або прослідковується сюжетна лінія.

4. Демонструючи ілюстрацію, слід назвати ім'я та прізвище художника, показати, де вони записуються в книжці.

Важливу роль для усвідомлення учнями процесу роботи на уроках образотворчого мистецтва відіграють методичні таблиці, схеми. Послідовність роботи над малюнком слід розглядати як розкриття конкретних навчальних завдань. Рекомендуючи учням методичну послідовність виконання малюнка та ілюструючи етапи робота таблицями, вчитель повинен сконцентрувати увагу не на зовнішньому характері зображення, а на тих навчально-аналітичних задачах, які слід розв'язати на даній стадії. Під час виготовлення методичних таблиць, що наочно розкривають етапи роботи над малюнком вчителю необхідно мати на увазі наступні аспекти.

1. Таблиця наочно демонструє, що потрібно зробити на конкретному етапі, і в якому обсязі. Кожний етап роботи охоплює порівняно невеликий обсяг учбового матеріалу, що відповідає віковій специфіці учнів. Таблиця є максимально лаконічною і повністю розкриває необхідні відомості. Послідовність етапів, їх зміст ретельно осмислюються учителем.

Під час проведення уроків образотворчого мистецтва у початкових класах слід використовувати музичну наочність.


6. ТЗН та сучасні технології навчання образотворчого мистецтва

ТЗН — це спеціально розроблені та виготовлені прилади, обладнання й устаткування, призначені для використання в навчально-виховному процесі. Сучасні ТЗН мають відповідати вимогам до змісту освіти і міжнародним стандартам, максимально використовувати можливості новітніх інформаційних технологій навчання. Національною доктриною розвитку освіти передбачено створення індус­трії сучасних засобів навчання і виховання, повне забезпечення ними навчальних закладів. ТЗН прийнято розподіляти на екранні, звукові, екранно-звукові засоби та нові інформаційні технології.

До екранних ТЗН належать навчальні діафільми та діапозитиви, застосування яких можливе з використанням діапроекторів та кодоскопів. Звукові ТЗН — це навчальні грамзаписи, магнітні записи та радіопередачі. До екранно-звукових засобів навчання належать навчальні кінофільми, телепередачі, створені на студіях науково-популярних та документальних фільмів.

Програмно-педагогічні засоби (ППЗ) поділяють на такі види:

- інформаційно-пояснювальні, за допомогою яких подається навчальна інформація. Це комп'ютерні фільми, відеофільми тощо;

- діагностичні (контрольні) ППЗ, які допомагають діагностувати стан та якість засвоєння знань;

- навчально-тренувальні, ігрові, моделювальні ППЗ, призначені для повто­рення, закріплення, усвідомлення знань, формування вмінь, навичок їх застосу­вання у практичній діяльності;

- комбіновані, які містять у своїх змістових і операційно-діяльнісних ком­понентах усі вище перелічені ознаки. До комбінованих ППЗ зараховують і елек­тронний підручник. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Методика образотворчого мистецтва 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.