План

1. Кваліфікаційна характеристика вчителя як модель професійно-педагогічної підготовки в університеті

2. Педагогічна майстерність вчителя.

3. Самостійна робота студентів вишу та її види

4. Особливості педагогічної діяльності. Структурні елементи

5. Морально-психологічний клімат у педагогічний колективі

6. Характеристика основних типів навчальних закладів системи освіти України

5. Морально-психологічний клімат у педагогічний колективі

Морально-психологічний клімат у колективі — стан міжособистісних стосунків, що виявляється в сукупності психологічних умов, які сприяють або перешкоджають продуктивній діяльності колективу.

У колективі морально-психологічний клімат виконує консолідуючу (згуртування колективу, об'єднання зусиль для розв'язання навчально-виховних завдань); стимулюючу (реалізація емоційного потенціалу, життєвої енергії колективу); стабілізуючу (забезпечення стійкості внутріколективних відносин, створення передумови для успішної адаптації нових учасників); регулюючу (утвердження норм взаємин, етичного оцінювання поведінки індивідів) функції. На морально-психологічний клімат у підколективі впливають зміст праці та ступінь задоволеності людей нею; умови праці й побуту та задоволеність ними; міжособистісні стосунки; стиль керівництва, особистість керівника.

За змістом і спрямуванням соціально-психологічний клімат у колективі може відповідати одному з таких типів.

Сприятливий тип.Його характеризують: довіра, доброзичливість, чуйність, висока взаємовимогливість і ділова критика; вільне висловлювання власної думки під час обговорення питань, що стосуються колективу; відсутність тиску керівника на підлеглих і визнання за ними права приймати важливі для колективу рішення; поінформованість усіх про завдання колективу і стан їх виконання, можливість займати активну позицію у процесі ділового спілкування в колективі; наявність умов для активної професійної і творчої діяльності, самореалізації, самоствердження, саморозвитку кожного працівника; задоволення роботою (змістом, оплатою, організацією праці) та належністю саме до цього колективу; взаємодопомога членів колективу в критичних ситуаціях; прийняття індивідами на себе відповідальності за справи у колективі; уболівання за честь колективу, сприяння його розвитку.

Несприятливий тип.У колективах із таким кліматом домінують байдуже ставлення людей одне до одного і до спільних справ. Кожен працівник існує ніби ізольовано, у своєму світі, що є причиною невисоких результатів роботи, незадовільної дисципліни, напруженості в особистих стосунках, конфліктності, бажання змінити місце роботи тощо.

Нейтральний тип.Клімат характеризується збалансованістю суб'єктивних та об'єктивних ознак, однак він нестійкий і будь-коли може зазнати змін.

Зважаючи на складність педагогічних колективів, неоднорідність процесів, що відбуваються в ньому, керівники освітніх установ повинні знати психологічні особливості, соціальні позиції, ролі працівників, специфіку мотивації їхньої діяльності та поведінки, уміти діагностувати психологічні характеристики колективу, який очолюють, прогнозувати розвиток психологічного клімату в ньому тощо.За змістом і спрямуванням соціально-психологічний клімат у колективі може відповідати одному з таких типів:


6. Характеристика основних типів навчальних закладів системи освіти України

Закон «Про освіту» включає таку структуру освіти як галузі:

1. ДНЗ спільно із сім’єю забезпечують розвиток псих. Та фіз. Здоров’я, забезпечують набуття життєвого досвіду, сприяють оволодінню рідною мовою, забезпечують пізнавальну активність, розвиток задатків, талантів в ігрових та інших видах д-сті, забезпечують формування культури.

2. Загальноосвітні навчальні заклад. Загальна середня освіта є цілеспрямованим процесом оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності. Результатом цієї ланки освіти є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності. Загальна середня освіта — обов'язкова складова безперервної освіти

3. Позашкільна освітня і виховна частина структури освіти спрямована на розвиток здібностей дітей, учнівської та студенської молоді. Задоволення їхніх потреб, бажань. Позашкільна освіта здійснюється в позашкільних закладах.

4.Проф-тех. освіта забезпечує набуття молоддю відповідних професій, за їхніми інтересами, бажаннями, здібностями

5.Вища освіта: забезпечує фундаментальну проф. практ. Підготовку здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівніх (бакалавр, спеціаліст, магістр) Прийом абітурієнтів до ВНЗ відбув. На конкурсній основі ЗНО.

Види ВНЗ:

Університет - багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює вищу освіту за освітньо-пофільними програмами всіх галузей, є провідними науково методичними центрами, має широко маштабну інфраструктуру.

Академія - здійснює підготовку фахівців з вищою освітою, за освітньо проф. програмами всіх рівнів є наук. Дослідними центрами, проводять науково виробничу діяльність.

Консерваторія - здійснює підготовку фахівців з вищою осв. За проф. програмами всіх рівнів

Коледж - здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами всіх рівнів, має відповідне кадрове і науково методичне забезпечення.

Технікум - здійснює підготовку фахівців з вищою освітньою за рсв. програмами молодого спеціаліста має матеріально-технічну базу.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання та педагогіка вищої освіти 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.