План

1. Кваліфікаційна характеристика вчителя як модель професійно-педагогічної підготовки в університеті

2. Педагогічна майстерність вчителя.

3. Самостійна робота студентів вишу та її види

4. Особливості педагогічної діяльності. Структурні елементи

5. Морально-психологічний клімат у педагогічний колективі

6. Характеристика основних типів навчальних закладів системи освіти України

3. Самостійна робота студентів вишу та її види

Самостійна робота студентів,-це діяльність яка полягає в самостійному визначенні мети, завдань, засобів їх досягнення на основі пізнавальних потреб та інтересів; виборі власного пізнавального шляху, спрямованого на створення творчого освітнього продукту; аналізі результату.

Самостійна робота поділяється на: продуктивну, творчу, комбіновану, репродуктивну.

Важливе знання в системи самостійної роботи мали заклади у положенні «про організації навчання-виховання. Процесу «до індивідуальних самостійних робіт віднос: курсові, дипломні.

Значне місце у самостійній роботі студента займає педагогічна наука, ряд літер студенту необх. Волод. Технікою чит.

Самостійна робота є одним з найважливіших компонентів освітнього процесу, що передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної та колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як під час аудиторних, поза аудиторних занять, без участі викладача, так і під його безпосереднім керівництвом. У контексті сучасної системи навчання самостійна робота домінує серед інших видів навчальної діяльності студентів після практичної підготовки (може становити від 15 до 55% навчального програмового матеріалу) та дозволяє розглядати накопичувані знання як об’єкт власної діяльності студента.

Пізнавальна діяльність студентів у процесі виконання самостійної роботи характеризується високим рівнем самостійності та сприяє залучення студентів до творчої активності.

Самостійна робота у коледжі передбачає поетапне засвоєння нового матеріалу, повторення та закріплення, його застосування на практиці. Ефективність самостійної роботи залежить від її організації, змісту, взаємозв’язку та характеру завдань.

З одного боку, самостійна робота розглядається як педагогічний засіб організації та управління самостійною діяльністю студента в навчальному процесі, з іншого боку, – це особлива форма навчально-наукової діяльності.

Самостійна робота як важлива складова кредитно-трансферної технології навчання забезпечує самостійне визначення мети і засобів її досягнення на основі пізнавальних потреб та інтересів студентів. Для інтенсифікації роботи доцільно використовувати інноваційні методи навчання, адекватні діагностичні методи оцінювання навчальних досягнень студентів.


4. Особливості педагогічноїдіяльності.Структурні елементи

Психологічна наука розглядає педагогічну діяльність як складну багаторівневу динамічну систему, яка містить такі структурні елементи:

1. Мета професійної педагогічної діяльності. Вона полягає у вихованні особистості в гармонії із собою, соціумом і природою, залученні людини до цінностей культури. Тобто мета постає як особлива місія, призначення якої - творення і самовизначення особистості в культурі, утвердження людини в людині.

2. Зміст викладацької діяльності. Він охоплює процес організації навчальної діяльності учнів, спрямованої на засвоєння ними предметного соціокультурного досвіду як основи і умови розвитку; процес організації власної діяльності.

3. Засоби діяльності вчителя. До них належать наукові (теоретичні та емпіричні) знання; тексти підручників і результати самостійних спостережень учнів як носії знань; допоміжні засоби (технічні, графічні, комп'ютерні тощо).

4. Результат викладацької діяльності. Ним є розвиток учня, його особистісне, інтелектуальне удосконалення, становлення його як особистості, суб'єкта навчальної діяльності.

5. Суб'єкт педагогічної діяльності. Це учитель, інструменти впливу якого - його особистість, знання, уміння, почуття, воля.

6. Об'єкт педагогічної діяльності. Він специфічний, оскільки учень є одночасно об'єктом і суб'єктом, адже навчально-виховний процес продуктивний лише за умови поєднання елементів самовиховання і самонавчання учня. Більше того, педагогічний процес змінює не лише учня, а й педагога, розвиваючи в ньому одні якості, викорінюючи інші.

Соціальне призначення педагога, його функції багато в чому визначають особливості його праці. Перш за все це суспільна значущість праці, яка задається перспективної спрямованістю діяльності. У скромного учительського столу закладається сьогодні майбутнє нашого суспільства. Ті діти, які прийдуть у ваші класи, будуть визначати розвиток суспільства років через 20-30. Якими вони будуть, багато в чому залежить від їх вчителів. Звідси випливає і наступна особливість - величезна відповідальність. Якщо токар допустить шлюб, то суспільство втратить лише найдрібнішу частинку матеріальних цінностей, а помилки педагога - це долі людей.

Однією з особливостей педагогічної діяльності є величезна залежність результатів праці від особистості працівника. У цьому відношенні роботі вчителя те саме що праця актора. Ще великий К.Д. Ушинський писав, що особистість формується особистістю, характер формується характером. Особистість вчителя, його окремі якості як би проектуються на сотні його учнів. Це відноситься як до достоїнств, так і до недоліків педагогів.

Особливістю педагогічної діяльності є те, що вона здійснюється в ході взаємодії між учителем і учнем. Характер цієї взаємодії визначається насамперед учителем. Оптимальним типом такої взаємодії є співробітництво, яке передбачає позицію рівноправних.

І ще про одну особливість педагогічної праці: учитель - це професія вічної юності. Незважаючи на вік, він живе інтересами підростаючого покоління, спілкування з яким дає йому можливість все життя залишатися духовно молодим.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання та педагогіка вищої освіти 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.