Лютий

Заняття 40

Мета: учити котити м'яч у ціль, узгоджувати дії з діями інших дітей, вправляти в метанні вдалину з-за голови; розвивати швид­кість реакції, окомір, координацію рухів; виховувати витримку.

Обладнання: стільчики, м'ячі середнього розміру (за кількістю дітей), дуга (2—4 шт.).

ХІД ЗАНЯТТЯ

Перша частина

Перед заняттям вихователь розставляє стільчики у шаховому порядку.

Ходьба і біг у колоні по одному між стільчиками. За сигналом вихователя сісти на стільчик і повернутися обличчям.

Друга частина

I. Загальнорозвивальні вправи

Вправа «Піднімання рук угору»

В. п. — сидячи на стільчику, руки опущені.

1 — руки вперед;

2 — руки вгору — вдих;

3 — руки — в сторони;

4 — в. п. — видих.

Повторити по 4 рази в середньому темпі.

Вправа «Нахили тулуба вперед»

В. п. — сидячи на стільчику, руки на колінах — вдих.

1 — нахил тулуба вперед, торкнутися носків ніг — видих;

2 — в. п.;

3-4 — те саме.

Повторити по 4 рази в середньому темпі.

Вправа «Піднімання ніг»

В. п. — сидячи на стільчику, триматися руками за стільчик.

1 — випрямити ліву ногу, підняти вгору якомога вище — вдих;

2 — в. п. — видих;

3-4 — те саме з правої ноги.. Повторити по 4 рази в середньому темпі. Стрибки навколо стільчиків.

II. Основні види рухів

Метання вдалину з-за голови. Діти з м'ячами стають за «лінією» (мотузкою). Вихователь перевіряє, чи правильно діти тримаютьм'яч обома руками, та разом із дітьми виконує вправу. Вправу по­вторити 3-4 рази.

Прокочування м'яча у дуги («ворітця»). Вихователь разом із ді­тьми розставляє 2-3 дуги і на відстані 80-100 см кладуть мотузку, від якої діти будуть прокочувати м'яч. Виконують завдання одно­часно двоє-троє дітей. Після завершення вправи дитина бере м'яч і повертається на своє місце по одній стороні. Водночас вправу ви­конують інші діти. Вправу повторити 3-4 рази.

III. Рухлива гра «Горобчики та автомобіль»

Діти-«пташки» сідають на стільчики-«гніздечка».

Вихователь

Ось горобчики літають,

Швидко крильцями махають.

(Діти бігають приміщенням.)

Полетіли, полетіли, На доріжку тихо сіли.

(Діти присідають.)

Швидко мчить автомобіль:

Бі-бі-бі, бі-бі-бі!

Відлітайте до гніздечок:

Бі-бі-бі, бі-бі-бі!

За сигналом «Бі-бі-бі, бі-бі-бі!» (або «Автомобіль») вони повер­таються до своїх «гніздечок».

Третя частина

Спокійна гра «Хто тихіше». За сигналом вихователя діти йдуть до ляльки, навшпиньках, щоб лялька «не прокинулася». Повтори­ти 1-2 рази.

Спокійна ходьба за вихователем.

Заняття 41

Мета: продовжувати вчити дітей стрибати в довжину з місця; закріплювати вміння повзати рачки та підлізати під мотузку; роз­вивати увагу, зміцнювати м'язи рук та ніг, швидкість, коорди­націю рухів; виховувати бажання допомагати одне одному, бути дружними.

Обладнання: хусточки середнього розміру (за кількістю дітей), дуга (2-4 шт.), обруч.

ХІД ЗАНЯТТЯ

Перша частина

Почергова ходьба та біг із хусточками. Стежити, щоб діти швидко реагували на сигнал «Розійтися кімнатою і зупинитися!».

Друга частина

I.Загальнорозвивальні вправи

Вправа «Різнокольорові хустинки»

В. п. — ноги разом, права рука вгорі, ліва — внизу.

1 — змінити руки — вдих;

2 — в. п.;

3-4 — те саме.

Повторити по 6 разів у середньому темпі.

Вправа «Де наші дітки»

В. п. — сидячи на підлозі, ноги витягнути вперед, руки в сто­рони — вдих.

1 — підтягнути ноги до грудей, обхопити їх руками — видих;

2 — в. п.; 3-4 — те саме.

Повторити по 4 рази у середньому темпі.

Вправа «Потанцюємо з хустинками»

В. п. — сидячи схрестивши ноги, руки за спиною — вдих.

1 — поворот ліворуч, руки винести в сторони — видих;

2 — в. п.;

3-4 — те саме праворуч.

Повторити по 3 рази у середньому темпі.

Вправа «Стрибки»

В. п. — ноги нарізно, руки опущені.

1 — стрибки, ноги нарізно, руки вгору;

2 — в. п., дихання довільне. Повторити по 6 разів, чергуючи з ходьбою.

II. Основні види рухів

Повзання по гімнастичній лаві рачки. Діти виконують вправу одне за одним двічі-тричі. Вихователь нагадує дітям, що під час по­взання потрібно дивитися вперед і не поспішати, не підганяти одне одного. Дійшовши кінця лави, слід спокійно зійти з неї.

Стрибки в. довжину з місця. Вправу виконує вся група дітей.

III. Рухлива гра «Горобчики та автомобіль»

Діти-«пташки» сідають на стільчики-«гніздечка».

Вихователь

Ось горобчики літають,

Швидко крильцями махають.

(Діти бігають приміщенням.)

Полетіли, полетіли, На доріжку тихо сіли.

(Діти присідають.)

Швидко мчить автомобіль:

Бі-бі-бі, бі-бі-бі!

Відлітайте до гніздечок:

Бі-бі-бі, бі-бі-бі!

За сигналом «Бі-бі-бі, бі-бі-бі!» (або «Автомобіль») вони повер­таються до своїх «гніздечок».

Третя частина

Спокійна гра «Хто тихіше». За сигналом вихователя діти йдуть до ляльки навшпиньках, щоб лялька «не прокинулася». Повтори­ти 1-2 рази.

Спокійна ходьба за вихователем.

Заняття 42

Мета: продовжувати вчити кидати в ціль, вправляти дітей у стрибках у довжину з місця, ходьбі по похилій дошці; розвива­ти окомір, координацію рухів та чуття рівноваги; виховувати са­мостійність.

Обладнання: мотузка, обруч (2-4 шт.), торбинки з піском (за кількістю дітей), похила дошка, іграшка кота, шапочки мишенят для гри.

ХІД ЗАНЯТТЯ

Перша частина

Звучить спокійна музика.

Вихователь

Візьмемось за руки,

Підемо на луки,

Там сплетемо віночок,

Підемо в таночок.

Ходьба взявшись за руки, біг одне за одним. Ходьба врозтіч. Стати обличчям до вихователя.

Друга частина

Вихователь

А зараз на місця ставайте,

Зарядку починайте.

І. Загальнорозвивальні вправи

Вправа «Що вміють наші ручки»

В. п. — ноги разом, руки опущені.

1 — руки вперед;

2-3 — колові рухи кистями рук;

4 — в. п.

Повторити по 6 разів у середньому темпі, дихання довільне.

Вправа «Де наші ніжки»

В. п. — ноги на ширині плечей, руки опущені — вдих.

1 — нахил уперед, торкнутися носка лівої ноги;

2 — торкнутися землі;

3 — торкнутися носка правої ноги — видих;

4 — в. п. — вдих.

Повторити по 3 рази в середньому темпі.

Вправа «Поворот тулуба в сторони»

В. п. — ноги на ширині плечей, руки за головою — вдих.

1 — поворот тулуба ліворуч, руки в сторони — видих;

2 — в. п.;

3 — те саме праворуч;

4 — в. п.

Повторити по 3 рази в середньому темпі.

Вправа «Стрибки»

В. п. — ноги разом, руки до плечей.

1 — стрибки, руки вгору, ноги нарізно — вдих;

2 — в. п. — видих; 3-4 — те саме.

Повторити 4-6 разів, чергуючи з ходьбою в середньому темпі. Вправа на відновлення дихання. Повторити тричі.

II. Основні види рухів

Ходьба по похилій дошці вгору, униз. Діти виконують вправу самостійно. Вихователь допомагає за потреби. Вправу виконують двічі-тричі.

Стрибки в довжину з місця, стоячи біля мотузки. Вправу ви­конують водночас усі діти 5-6 разів. Вихователь стежить, щоб діти енергійно відштовхувались і стрибали якомога далі.

Кидання правою та лівою рукою в горизонтальну ціль. Діти ста­ють поруч з обручем на відстані 1 м. Вони виконують вправу за сиг­налом вихователя. Кидають торбинки двічі-тричі кожною рукою.

III. Рухлива гра «Кіт і миші»

Діти-«мишки» сідають на лаву («в нірку»). Осторонь від них сидить «котик» (вихователь або іграшка).

Вихователь

Шаруділи тихі миші,

Вмить почув їх сірий кіт.

Про кота не забувай,

Швидко, мишко, утікай!

На слова «Швидко, мишко, утікай!» «кіт» підводиться зі стіль­чика і ловить «мишей». Вони швидко тікають у «нірки». Вихо­ватель тільки робить вигляд, ніби хоче когось спіймати. Коли всі «мишки» повернутися на місця, гра повторюється двічі-тричі.

Третя частина

Ходьба одне за одним.

Заняття 43

Мета: учити кидати та ловити м'яч, вправляти дітей у ходьбі по гімнастичній лаві; розвивати координацію рухів та чуття рівнова­ги, спритність; виховувати стриманість, почуття дружності.

Обладнання: м'яч, гімнастична лава, сніжинки (за кількістю дітей), іграшковий кіт, шапочки мишенят для гри.

ХІД ЗАНЯТТЯ

Перша частина

Вихователь

На стежину, на стіжок

Тихо падає сніжок.

— Сніже, сніже, добрий ранок!

Сніже, сніже, добрий день!

— Малята, зима розсипала сніжинки. Піднімемо їх та в хоро­вод підемо.

Ходьба одне за одним.

— Налетів вітерець і полетіли сніжиночки швидко-швидко. Біг урозтіч.

— Заметіль затихла і зовсім зникла.

Спокійна ходьба. Зупинитися в різних кінцях кімнати.

Друга частина

Загальнорозвивальні вправи

Вправа «Сніжинки кружляють у повітрі» (колові рухи руками)

В. п. — ноги разом, руки винести вперед, тримають «сніжинку». 1-4 — колові рухи руками ліворуч; 1-4 — праворуч.

Повторити по 2 рази в середньому темпі, дихання довільне.

Вправа «Сніжинки впали на ніжки дітей» (нахил тулуба вперед)

В. п. — сидячи, ноги витягнуті вперед — вдих.

1 — нахил тулуба вперед, торкнутися «сніжинкою» носків ніг — видих;

2 —-в. п.;

3-4 — те саме.

Повторити по 4 рази в середньому темпі.

Вправа «Сніжинки падають на землю» (присідання)

В. п. — п'ятки разом, носки нарізно, руки опущені — вдих.

1 — присісти, руки винести вперед — видих;

2 — в. п.;

3-4 — те саме.

Повторити по 4-6 разів у середньому темпі.

Вправа «Стрибки навколо сніжинок»

В. п. — ноги разом, руки на поясі, «сніжинка» лежить на під­лозі.

Повторити 8-10 разів, чергуючи з ходьбою, дихання довільне.

Вправа на відновлення дихання.

Повторити тричі.

II. Основні види рухів

— Скрізь сніг, ніде пройти. Перейдімо замети по місточку!

Ходьба по гімнастичній лаві. Діти викопують вправу одне за од­ним двічі-тричі. Вихователь нагадує дітям, що потрібно дивитися вперед і не поспішати, не підганяти одне одного. Наприкінці лави спокійно зійти з неї, за потреби допомагає дитині виконати вправу.

— Скільки снігу назбиралось! Я зліпила ось таку велику сніж­ну кулю. Ми з нею пограємо.

Кидання м'яча вихователем і ловіння його. Завдання викопати індивідуально 2-3 рази. Нагадати дітям, що потрібно стояти віль­но, зігнуті руки винести вперед та чекати, коли вихователь кине м'яч. Звернути увагу, що кидати та ловити м'яч потрібно долонь­ками.

III. Рухлива гра «Кіт і миші»

Діти-«мишки» сідають на лаву («в нірку»). Осторонь від них сидить «котик» (вихователь або іграшка).

Вихователь

Шаруділи тихі миші,

Вмить почув їх сірий кіт.

Про кота не забувай,

Швидко, мишко, утікай!

На слова «Швидко, мишко, утікай!» «кіт» підводиться зі стіль­чика і ловить «мишей». Вони швидко тікають у «нірки». Вихо­ватель тільки робить вигляд, ніби хоче когось спіймати. Коли всі «мишки» повернутися на місця, гра повторюється двічі-тричі.

Третя частина

Ходьба навшпиньках, звичайним кроком.

Заняття 44

Мета: учити дітей підстрибувати, вправляти в повзанні по гім­настичній лаві; розвивати координацію рухів та чуття рівноваги, спритність, зміцнювати м'язи ніг та тулуба; виховувати вміння грати дружно.

Обладнання: гімнастична лава, брязкальця (за кількістю ді­тей), палиця з прив'язаною на мотузці кулькою.

ХІД ЗАНЯТТЯ

Перша частина

Вихователь з іграшковим півником зустрічає дітей. Вихователь. Діти, наш півник-співунець приніс брязкальця, підійдіть і візьміть їх.

Ходьба та біг. Під час ходьби ритмічно торохтіти брязкальцями.

Друга частина

I. Загальнорозвивальні вправи

Вправа «Покажи брязкальця»

В. п. — о. с.

1 — підняти руки вгору;

2 — в. п.

Повторити 5 разів.

Вправа «Пограємо і сховаємо»

В. п. — стійка, ноги на ширині ступні, руки за спиною.

1 — повороти ліворуч, руки вперед;

2 — в. п.;

3-4 — те саме праворуч.

Повторити двічі в кожен бік.

Вправа «Брязкальця до колін»

В. п. — ноги на ширині плечей, руки на поясі.

1 — нахил уперед, брязкальця до колін;

2 — в. п.

Повторити 5 разів.

Вправа «Весело з брязкальцями»

В. п. — о. с.

1 — стрибок, ноги нарізно, руки в боки;

2 — в. п.

Повторити 6-8 стрибків.

Ходьба звичайна на зовнішньому боці ступні.

II. Основні види рухів

— Півник полюбляє сидіти на тиночку. Перетворімося на кур­чаток!

Повзання по гімнастичній лаві. Виконувати вправу одне за од­ним двічі-тричі. Стежити, щоб під час повзання діти дивилися впе­ред на лаву, спинку тримали рівно.

— Наш півник загубив свою кульку, вона зачепилася за гілоч­ку, її потрібно дістати.

Підскоки вгору, потрібно торкнутися кульки, що знаходиться вище піднятої руки дитини на 10-12 см. Діти виконують завдання по одному, стрибають 1-2 рази, намагаються дістати кульку кож­ною рукою.

III. Рухлива гра «Сонечко і дощик»

Вихователь за сигналом «сонечко визирнуло» виводить дітей на прогулянку. Вони бігають, танцюють. На сигнал «дощик» — бі­жать до вихователя під парасольку.

Повторити двічі-тричі.

Третя частина

Ходьба навшпиньках, звичайним кроком.

Заняття 45

Мета: учити прокочувати м'яч одне одному, вправляти в повза­нні рачки; розвивати координацію рухів та окомір; виховувати ба­жання допомагати одне одному.

Обладнання: стійка (2 шт.), рейка, по 2 кубики (на колену ди­тину), м'яч (на двох дітей), іграшковий їжачок.

ХІД ЗАНЯТТЯ

Перша частина

Вихователь звертає увагу дітей на ящик.

Вихователь. Як ви вважаєте, що там лежить?

Вихователь витрушує кубики на підлогу, діти беруть кожен собі.

Ходьба і біг з кубиками в руках.

Друга частина

Вправа «Різнокольорові кубики» (піднімання рук угору )

В. п. — ноги нарізно, руки з кубиками опущені.

1 — руки в сторони;

2 — вгору — вдих;

3 — в сторони;

4 — в. п. — видих.

Повторити по 4 рази в середньому темпі.

Вправа «Кубики поклади» (нахили тулуба вперед)

В. п. — ноги на ширині плечей, руки з кубиками опущені — вдих.

1 — нахил тулуба вперед, покласти кубики на землю — видих;

2 — в. п. — вдих;

3 — нахил тулуба вперед, взяти кубики — видих;

4 — в. п.

Повторити по 4 рази в середньому темпі.

Вправа «Постукай кубиками» (повороти тулуба в сторони)

В. п. — ноги на ширині плечей, руки за спиною — вдих.

1 — поворот ліворуч, винести руки вперед, стукнути кубика­ми — видих;

2 — в. п.;

3 — те саме праворуч;

4 — в. п.

Повторити по 4 рази в середньому темпі.

Вправа «Кубик не зачепи» (стрибки навколо кубиків)

В. п. — ноги разом, руки на поясі.

Повторити 4-5 разів, чергуючи із ходьбою в середньому темпі. Дихання довільне.

II. Основні види рухів

— Діти, хтось кличе нас на гостину (показує їжачка). їжачок сидить у нірці, йому там сумно. Поповземо до нього.

Повзання рачки та підлізання під рейку. Діти виконують впра-. ву одне за одним двічі-тричі. Під час підлізання не торкатися мо­тузки.

— Розвеселимо їжачка і пограємо з м'ячиками.

Прокочування м'яча одне одному. Діти сідають один навпротиодного на відстані 1-1,5 м, ноги широко розведені. Вправу вико­нують усі діти одночасно. Через 20-30 с відпочивають і вправу по­вторюють.

— їжачок так зрадів, що також хоче пограти.

III. Рухлива гра «Сонечко і дощик»

Вихователь за сигналом «сонечко визирнуло» виводить дітей на прогулянку. Вони бігають, танцюють. На сигнал «дощик» — бі­жать до вихователя під парасольку.

Повторити двічі-тричі.

Третя частина

Ходьба з високим підніманням ніг, звичайним кроком.

Заняття 46

Мета: учити повзати по гімнастичній лаві та зістрибувати з неї; вправляти в прокочувати м'яч у ціль; розвивати рівновагу та око­мір, швидкість реакції, спритність; виховувати сміливість, бажан­ня допомагати тваринам.

Обладнання: 2-3 дуги, м'ячі (за кількістю дітей), гімнастична лава, іграшкові вовк, зайчик.

ХІД ЗАНЯТТЯ

Перша частина

Гра «Трамвайчик»

Вихователь запрошує всіх дітей зайти у трамвай і вирушити в подорож.

Ходьба одне за одним в колоні (по колу, «змійкою»).

Друга частина

І. Загальнорозвивальні вправи

Вправа «Діти вітаються»

В. п. — сидячи на лаві одне за одним, руки опущені.

1 — руки підняти до плечей;

2 — вгору — вдйх,

3 — до плечей;

4 — в. п. — видих

Повторити 4-6 разів у середньому темпі.

Вправа «Веселі дітлахи»

В. п. — стоячи обличчям до лави, руки па поясі.

1 — зігнути ліву ногу в коліні, поставити її на лаву;

2 — приставити до лівої ноги праву — вдих;

3 — ліву ногу поставити на підлогу;

4 — в. п. — видих.

Повторити 6 разів у середньому темпі.

Вправа «Повороти тулуба в сторони»

В. п. -— сидячи на лаві одне за одним, руки лежать на плечах сусіда — вдих.

1 — поворот ліворуч, ліву руку відвести ліворуч — назад, голо­ву повернути за рукою — видих;

2 — в. п.;

3-4 — те саме праворуч; Повторити тричі у середньому темпі.

Вправа «Стрибки навколо лави»

В. п. — ноги разом, руки на поясі. Дихання довільне. Повторити 4 рази, чергуючи з ходьбою.

II. Основні види рухів

— Діти, маленький зайчик дуже наляканий, адже не знає, як йому втекти від вовка через струмочок. Допоможімо йому!

Повзання по гімнастичній лаві, наприкінці випрямитися і зі­стрибнути на мат. Діти виконують завдання одне за одним двічі-тричі. Нагадати, що перш ніж зістрибнути, потрібно трішки при­сісти, зігнути коліна і під час приземлення також їх зігнути.

— Молодці, ми допомогли втекти зайчикові. На шляху лежить так багато камінців, що далі вже йти не можна. Перекотімо їх у во­рітця!

Прокочування м'яча у дуги («ворітця»). Вихователь разом із ді­тьми розставляє 2-3 дуги і на відстані 80-100 см кладе мотузку, від якої діти будуть прокочувати м'яч. Виконують завдання водночас двоє-троє дітей. Після завершення вправи дитина бере м'яч і по­вертається на своє місце по одній стороні. Водночас вправу вико­нують інші діти. Вправу повторити 3-4 рази.

III. Рухлива гра «Вовк та зайченя»

Вихователь бере вовка (м'яку іграшку), саджає його на стіль­чик. Решта — зайчики. Вихователь говорить, а діти-«зайчики» стрибають. На останні слова вихователь бере вовка та починає гар­чати, а «зайчики» «ховаються в дім» (присідають)..

Вихователь

Зажурився заєць тато:

Знов пустують зайченята.

Злий, зухвалий вовк близенько.

Зайченята, в дім хутенько!

Гра повторюється 3-4 рази.

Третя частина

Ходьба із зупинкою за сигналом вихователя.

Заняття 47

Мета: вправляти дітей у ходьбі по гімнастичній лаві та стриб­ку в довжину з місця; розвивати рівновагу, швидкість реакції, ко­ординацію рухів; виховувати сміливість, бажання допомагати тва­ринам.

Обладнання: дуга (2-3 шт.), м'ячі (за кількістю дітей), гімнас­тична лава, іграшкові вовк, зайчик.

ХІД ЗАНЯТТЯ

Перша частина

Діти заходять до зали. На пеньочку — Колобок. Діти вітаються з ним, він запрошує їх на гостину до бабусі.

Ми підем в гості до казок,

(Ходьба по колу.)

Сядем на пеньочок,

З'їмо ми пиріжок.

(Присідають, удаючи, ніби їдять пиріжок.)

Знайдемо рукавичку,

(Ідуть по колу, нахиляються та шукають рукавичку.)

А ще зустрінемо лисичку.

(Зупиняються, повертаються одне до одного та вітаються за руки.)

— Ось і подвір'я бабусі Насті. Нас зустрічають його меш­канці.

Друга частина

I. Загальнорозвивальні вправи

Вправа «Півник»

В. п. — стоячи, підняти руки вгору, потягнутися, опустити, сказати «Ку-ку-ріку» (3-4 рази).

Вправа «Качечки п'ють водичку»

В. п. — стоячи, нахилитися вперед, торкнутися носочків ніг, випрямитися (3-4 рази).

Вправа «Собачка вітається»

В. п. — стоячи на «середніх чотирьох» підняти праву руку впе­ред угору, сказати «Гав», опустити; підняти ліву руку вперед уго­ру, опустити (3-5 разів кожною рукою).

Вправа «Котик гріє свій животик»

В. п. — лежачи на спині. Перекочування зі спини на живіт (4-6 разів).

Вправа «Козенята»

В. п. — стоячи, підстрибування на обох ногах на місці (10-15 с).

II. Основні види рухів

Ходьба по гімнастичній лаві. Діти виконують вправу одне за од­ним двічі-тричі. Вихователь нагадує дітям, що потрібно дивитися вперед і не поспішати, не підганяти одне одного; за потреби допо­магає дитині виконати

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 105

Безкоштовна робота

Закрити

Особливості проведення занять з розвитку рухів з дітьми раннього віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.