План

1. Методи стимулювання діяльності та поведінки

2. Структура уроку зарубіжної літератури

3. Навчання граматичного матеріалу

4. Трудове виховання школярів. Розумове виховання. Формування основ наукового світогляду школярів

5. Вивчення системи образів твору (пообразний аналіз)

6. Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов

7. Моральне виховання. Зміст морального виховання

8. Етапи вивчення твору зарубіжної літератури

9. Державний освітній стандарт з іноземної мови

6. Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов

Метод – це узагальнена модель реалізації основних компонентів навчального процесу з ІМ, в основі якої покладена домінуюча ідея рішення головного методичного завдання. Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов відіграють особливу роль. Методи дослідження мають на меті одержання наукових даних про закономірності навчання іноземних мов, про ефективність навчальних матеріалів, способів і форм навчально-виховного процесу. Основними методами дослідження в методиці навчання іноземних мов вважаються:

критичний аналіз літературних джерел;

вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи викладачів;

наукове спостереження;

пробне навчання;

експеримент;

дослідне навчання.

Окрім основних методів дослідження існують і допоміжні методи якими дуже часто оперує викладач:

метод інтерв'ю;

бесіда;

анкетування;

тестування;

хронометрування – фіксація на магнітофон або відеострічку ходу навчального процесу);

статистичний метод;

метод моделювання.


7. Моральне виховання. Зміст морального виховання

У процесі формування всебічно розвиненої особистості чільне місце належить моральному вихованню.

Моральне виховання– виховна діяльність ПТНЗ і сімї, метою якої є формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у практичній діяльності.

Основоюморального виховання є етика.

Етика– наука, об’єктом вивчення якої є мораль.

Мораль– це система поглядів і уявлень, норма, оцінок, що регулюють моральну поведінку людей у суспільстві.

Вимоги суспільства до формування всебічно розвиненої особистості визначили ізавдання морального виховання:

- формування національної свідомості та самосвідомості;- прагнення жити в гармонії з природою;

- свідома дисципліна, обов’язок та відповідальність;- повага до закону, до старших, жінки;

- героїко-патріотичне виховання.

Результатморального виховання – сформовані моральні риси.

Умовиморального виховання:

- Створення шанобливого відношення до моральних норм

- Відповідність змісту морального виховання його меті й рівню морального розвитку

- Раціональне співвідношення між методами виховного впливу

- Своєчасне вжиття виховних заходів


8. Етапи вивчення твору зарубіжної літератури

Перший етап– підготовка до сприйняття. Його мета- зацікавити учнів, пробудити в них бажання прочитати певний твір.

Етапи вивчення художнього твору в школі

5 – 6 класи 7 – 8 класи 9 – 11 класи
Епічні твори
Підготовка до сприйняття твору. Читання твору з коментарем. Словникова робота.

Бесіда за змістом прочитаного.

Близький до тексту переказ.

Використання окремих елементів аналізу.

Підсумки.

Творчі усні та письмові роботи.

Підготовка до сприйняття твору. Читання твору. Словникова робота.

Бесіда за змістом прочитаного.

Використання елементів аналізу.

Підсумки.

Творчі усні та письмові роботи.

Підготовка до сприйняття твору. Читання твору. Підготовка до аналізу твору.

Підсумки.

Творчі усні та письмові роботи.

Ліричні твори
Підготовка до сприйняття твору. Читання твору. Навчальна пауза.

Повторне читання.

Словникова робота.

Бесіда за змістом прочитаного.

Використання окремих елементів аналізу.

Повторне читання.

Вивчення напам"ять.

Підсумки.

Творчі усні та письмові роботи.

Підготовка до сприйняття твору. Читання твору. Навчальна пауза.

Повторне читання.

Словникова робота.

Бесіда за змістом прочитаного.

Використання елементів аналізу.

Вивчення напам"ять.

Підсумки.

Творчі усні та письмові роботи.

Підготовка до сприйняття твору. Читання твору. Навчальна пауза.

Підготовка до аналізу.

Аналіз твору.

Підсумки.

Творчі усні та письмові роботи.

Драматичні твори
Підготовка до сприйняття твору. Словникова робота. Читання твору з коментарем.

Бесіда за змістом твору.

Використання окремих елементів аналізу.

Підсумки.

Творчі усні та письмові роботи.

Підготовка до сприйняття твору. Словникова робота. Читання твору з коментарем.

Бесіда за змістом твору.

Використання елементів аналізу.

Підсумки.

Творчі усні та письмові роботи.

Підготовка до сприйняття твору. Читання твору. Підготовка до аналізу.

Аналіз твору.

Підсумки.

Творчі усні та письмові роботи.

Другий етап– читання тексту. Реалізується цей етап методом творчого читання.

Головна мета вчителя на цьому етапі – керувати процесом читання(якщо воно відбувається в класі), спостерігати й контролювати його (якщо учні читають вдома). Після прочитаного учнями художнього твору вчитель може розпочати роботу, спрямовану на підготовку до аналізу твору.

Наступний етап роботи з текстом у 5 – 8 класх – словникова робота, у 9 – 11 – підготовка до аналізу твору.

Словникова робота. В середніх класах вона спряомвана на поглиблення навичок вдумливого виразного читання та розуміння прочитаного, у старших – це перший етап самостійного дослідження художнього тексту.

Коли вчитель переконається, що учні усвідомили зміст прочитаного, він переходить до наступного етапу роботи – аналізу художнього твору.

Наступний етап– підсумкові заняття, або підсумки. Його мета – перевірити розуміння учнями прочитаного твору, відчуття його, зроблені висновки, особисті враження, оцінки.

Творчі роботи учнів.Мета цього етапу: навчити учнів узагальнювати й використовувати здобуті на попередніх етапах роботи значення – самостійно давати оцінку окремим частинам і всьому твору в цілому; мати власне судження про вчинки дійових осіб; спираючись на зміст і форму художнього твору, розвивати навички усного та писемного мовлення.Види творчих робіт зумовлені віковими можливостями учнів.


9. Державний освітній стандарт з іноземної мови

Державний стандарт загальної середньої освіти – це зведення норм і положень, що окреслюють державні вимоги до освіченості особи на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освітита гарантії держави в її досягненні громадянами.

Стандарт визначає:

-структуру змісту загальної середньої освіти,

-національний базовий навчальний план середньої загальноосвітньої школи

-обов’язковий мінімум змісту навчання з кожної освітньої галузі

-обов’язкові результати навчання на різних освітніх рівнях

-компетенцію і взаємну відповідальність учасників освітнього процесу, державні гарантії в одержанні загальної середньої освіти та контроль за дотриманням вимог даного стандарту;

-порядок внесення змін до державного стандарту загальної середньої освіти.

Зміст загальної середньої освіти в Україні складається з державного, регіонального і шкільного компонентів.

Державний компонент змісту загальної середньої освіти це обов’яз¬ковий мінімум основних галузей знань і мінімальна тривалість їх вивчення, які забезпечують одержання загальної середньої освіти.

Регіональний компонент змісту загальної середньої освіти відображає національну своєрідність регіону, його історію і культуру, традиції тощо.

Шкільний компонент змісту загальної середньої освіти добирається з урахуванням інтересів, здібностей учнів даної школи, можливостей її пед колективу і визначає специфіку даного навч закладу.

Іноземна мова входить до освітньої галузі “Мови і література”‘. Державний стандарт з навчального предмета “Іноземна мова” має визна¬чити загальну частину змісту освіти за умов існування різних програм, навчальних планів і підручників. Для укладання Державного стандарту з іноземної мови необхідно насамперед визначити базовий рівень володіння нею.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Основи педагогіки 22

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.