План

1. Поняття розвитку і формування особистості. Рушійні сили

2. Сучасний учень і література. Вікові особливості сприймання учнями художніх творів

3. Принципи навчання іноземних мов

4. Вплив спадковості на розвиток і формування особистості. Вплив виховання на розвиток і формування особистості

5. Урок як основна форма навчально-виховної діяльності

6. Навчання читанню

7. Класний керівник, його функції та напрямки роботи

8. Наочність та ТЗН на уроках зарубіжної літератури

9. Структура кабінету іноземних мов у базовій та профільній школі

10. Позаурочні форми організації навчання

11. Оглядові теми та їх вивчення на уроках зарубіжної літератури

12. Методика проведення позашкільної роботи з іноземних мов

7. Класний керівник, його функції та напрямки роботи

напрямками роботи класного керівника є:

1. Вивчення особистості учня;2. Створення і виховання учнівського колективу;

3. Розвиток талантів, розумових і фізичних здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля школярів;4. Створення необхідних умов для фізичного розвитку вихованців, збереження та зміцнення їхнього здоров'я; 5. Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності; 6. Робота з учителями7. Взаємозв'язок з сім'єю, робота з батьками учнів.Планування класним керівником виховної роботи з дітьми, ведення потрібної документації.Класний керівник виконує Діагностичну, організаторську, виховну, координаційну, стимулюючу функції


8. Наочність та ТЗН на уроках зарубіжної літератури

часто буває так, що засвоєнню літературного тексту допомагають музика, кіно, телебачення, образотворче мистецтвоСуміжні види мистецтва на уроці літератури, а також різноманітні графічні матеріали (таблиці, схеми, плакати, буклети і т.п.) називаються наочністю.На уроці ж наочність необхідна в тій мірі, настільки, настільки вона допомагає навчити літераторів поглибити сприйняття учнями літературного твору.Функції наочності: Головна – допомогти учневі осягнути твір чи творчість письменника в цілому, в оволодінні теоретико-літературними знаннями Види наочності:.Зорова наочність( репродукції портретів письменника, ілюстрації до творівСлухова наочність. Синтетичні засоби. Кіно і телебачення поєднують у собі зорову і слухову наочність

Технічні засоби навчання включають:

- дидактичну техніку (кінопроектори, діапроектори, телевізори, відеомагнітофони, електрофони);- аудіовізуальні засоби: екранні посібники статичної проекції (діафільми, діапозитиви, транспаранти, дидактичні матеріали для епіпроекції);

- окремі посібники динамічної проекції (кінофільми, кінофрагменти, кінокільцівки), фонопосібники (грамзаписи і магнітофонні записи), відеозаписи, радіо-і телевізійні передачі.


9. Структура кабінету іноземних мов у базовій та профільній школі

Основним завданням кабінету іноземної мовиє організація освітньо-виховної, методичної, науково – пошукової роботи учнів, учителів, узагальнення і поширення надбань практичного досвіду.

В основі організаційної роботи кабінету іноземної мови лежать такі основні принципи:Принцип систематизації.Принцип цілеспрямованості Принцип науковості

З методичної токи зору в кабінеті іноземної мови потрібно мати:

навчально – методичну літературу: підручники, різноманітні навчальні посібники,словники довідники, граматичні таблиці, літературу країнознавчого характеру, художню літературу для читання;

навчально – наочний матеріал: мапи країн, мова яких вивчається, змінний матеріал для стендів, портрети відомих людей;

роздавальний матеріал (крім навчально – методичної літератури);

технічні засоби навчання (магнітофон, програвач, телевізор, відеомагнітофон, комп’ютертощо);

фонові засоби навчання (різноманітні додаткові засоби: макети, іграшки, ляльки, тобто всі предмети, з допомогою яких можна створювати різні навчальні ситуації спілкування,організовувати рольові ігри,інтерв’ю тощо).

В профільних школах передбачена більша кількість год. іноземної мови і як наслідок необхідністю стає наявність лінгафонного кабінету, де учні можуть займатися вивченням,опрацюванням, засвоєням матеріалу


10. Позаурочні форми організації навчання

До позаурочних форм навчання належать:

Домашня навчальна робота. Вона доповнює діяльність учнів на уроках, проводиться без керівництва учителя.З метою розвитку в учнів навчальних можливостей, попередження і подолання неуспішності в школі проводяться індивідуальні і групові консультації та додаткові заняття.Практикуми — це лабораторні і практичні заняття в лабораторіях, майстернях, навчальних кабінетах

Учитель добивається самостійності учнів при виконанні завдань, для цього він складає плани, інструкції, вказівки.Факультативні заняття проводяться на добровільних засадах, за вибором учнів, це місток між навчальним предметом і наукоюНавчальні екскурсії.Предметні гуртки і наукові товаристваОлімпіади, конкурси, виставки учнівських робіт стимулюють навчально-пізнавальну діяльність


11. Оглядові теми та їх вивчення на уроках зарубіжної літератури

Оглядова тема– це стислий, узагальнений виклад матеріалу про ряд однорідних явищ. При вивчення оглядових тем учитель розкриває зміст найбільш важливих явищ у розвитку літератури певного періоду, творчості окремих письменників, виділяючи найважливіші й найхарактерніші моменти.Основна навчальна мета оглядових тему 5 — 7 класах: дати учням загальні поняття про літературу, її специфіку, оригінали та переклади, про своєрідність відображення людини та людського життя засобами мистецтва слова.Оглядові теми в середніх класах відкривають великі можливості для розвитку особистості учня. Тут має звучати і його слово, а не тільки вчителя. Учень може підготувати коротке повідомлення про свою улюблену книжку чи письменника, взяти участь в інсценізаціїПід час вивчення оглядової теми «Фольклор» доречно влаштувати прямо в межах кабінету зарубіжної літератури невеличкий «Фольклорний бфестиваль», де прозвучать пісні, колядки, легенди, прислів'я, приказки різних народів світу.У 8 класі цілком достатньо лише ввести учнів в ту чи ту епоху, тобто назвати її, основних представників періоду, що вивчається, визначити хронологічні межі, розкрити мистецький колоритПрограма9— 11класів побудована за історико-літературним принципом, і це докорінно змінює підхід до викладу оглядових тем. Головний акцент припадає тут вже не на те, щоб викликати в учнів певні емоції, як це було в середніх класах, а на формування цілеспрямованої мотивації пізнавальної діяльності, стійкого інтересу до літератури


12. Методика проведення позашкільної роботи з іноземних мов

В сучасній методичній літературі та у практиці школи традиційно розрізняють три форми позакласної роботи: індивідуальні, групові та масові

Індивідуальна позакласна робота проводиться з окремими учнями, які готують повідомлення і доповіді про країну, мова якої вивчається, про знаменні дати і події Групова форма. До цієї форми належать різноманітні гуртки:, перекладачів позакласного читання тощо. Деякі методисти рекомендують організовувати для учнів усіх класів розмовні гуртки Масові форми До них відносять такі заходи як вечори самодіяльності, конкурси,тематичні вечори і ранки тощо

За змістом можна виділити такі форми позакласної роботи з іноземної мови: 1} змагальні(олімпіада, вікторина)2) засоби масової інформації- стінгазета, оголошення, 3) культурно-масові вечір свято, присвячений народним традиціям країни, мова якої вивчається, 4) політико-масові. форум, фестиваль

Тиждень іноземної мови у школі. проходить у три етапи: підготовчий, проведення Тижня, підсумок.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Основи педагогіки 16

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.