Зміст

1. Анотація досвіду

2. Зміст

3. Опис досвіду

4. Розробки уроків за темою досвіду

4.1. Урок української літератури у 6 класі. Тема. Позакласне читання. Трагізм сирітської долі малого хлопчика в оповіданні В. Винниченка «Кумедія з Костем»

4.2. Урок української літератури в 11 класі. Тема. «Бу-Ба-Бу»: фатальне коло нашого життя?

4.3. Урок української літератури в 11 класі. Тема. Позакласне читання.

І. Драч «Чорнобильська мадонна». Продовження традицій та народних дум у зображенні матері-страдниці. Своєрідність композиції твору

4.4. Урок української мови у 7 класі. Тема.Способи творення дієслів

4.5. Урок української мови у 6 класі. Тема. Букви –а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду II відміни

5. Додатки

6. Література 

Урок української літератури в 11 класі

«Бу-Ба-Бу»: фатальне коло нашого життя?

Мета. Ознайомити учнів з історією створення та діяльністю літературного угрупування «Бу-Ба-Бу»; повторити особливості авангардизму, визначити основні його риси, зацікавити учнів творчістю бубаїстів, допомогти їм відчути всі барви їхнього поетичного слова; розвивати здібності до пошуково-дослідницької діяльності; формувати життєві компетентності; виховати в старшокласників вдумливого читача.

Тип уроку: формування знань, умінь та навичок, з елементами особистісно зорієнтованого.

Цілі уроку

Учні повинні знати:

-основні етапи життя представників літературного угрупування «Бу-Ба-Бу»;

-місце літературного угрупування в сучасній українській літературі;

-зміст розглянутих творів;

-визначення понять: бурлеск, буфонада, балаган, авангардизм.

Учні повинні вміти:

-сформулювати власне бачення життєвого і творчого кола бубаїстів;

-висловлювати свою думку з приводу прочитаного і почутого;

-вести дискусію на літературну тему;

-працювати в групах, брати участь у бесіді;

-виразно читати поезії.

Методи, прийоми, форми роботи: слово вчителя, учнівське повідомлення, бесіда за прочитаними та прослуханими творами, художнє читання поезії, технологія «Робота в групах», демонстрування, діаграма Вена, інтерактивна вправа «Вільний мікрофон», пошуково – дослідницька робота, анкетування.

Випереджувальне завдання:

1. Дібрати цікаві матеріали про Юрія Андруховича, Віктора Неборака, Олександра Ірванця (окремі учні).

2. Підготувати виразне читання віршованих творів представників літературного угрупування «Бу- Ба –Бу».

3. З’ясувати визначення теоретичних понять «бурлеск», «буфонада», «балаган».

4. Повторити про авангардизм та його ознаки.

Обладнання: мультимедійна презентація про літературне угрупування «Бу-Ба-Бу», літературознавчий словник, твори Ю. Андруховича,

В. Неборака, О. Ірванця, епіграф уроку, аудіо запис «Старі фотографії» гурту «Скрябін», анкети для учнів.

Невже і справді все йде по колу

По зачарованому колу суєти.

І жити у задушші серед молу,

Забувши, хто і звідки ти.

Стефанія Українець

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності учнів.

1. Організація класу (емоційне сприйняття уроку).

Звучить пісня Скрябіна «Старі фотографії».

-Що відчуваєте ви, слухаючи пісню?

-Які асоціації викликає музичний супровід? (Фотографії – зафіксовані спогади).

Слово вчителя. Життя людини багате на різноманітні події і незафіксовані спогади, які перетікають у минуле, відходять у небуття. Спогади важко впіймати. Вони, як вода, вислизають із рук, зникають поміж пальцями, і якби людина не намагалася відтворити пережите нею, усе це буде блідим і надміру пережитим суб’єктивним відбитком.

Невже і справді все йде по колу.

По зачарованому колу суєти.

І жити у задушші серед молу

Забувши, хто і звідки ти?

Цей крик душі Стефанії Українець могли б розділити молоді літератори з філософським складом мислення, зорієнтованим на глибоко індивідуальне, особисте відчуття часу, на внутрішнє самозаглиблення, неприйняття мирної суєти навколишнього. Саме такими є представники літературного угрупування «Бу-Ба-Бу», які намагаються впіймати Час, відтворити його у своїх віршах.

- Чим же живуть бубаїсти? Як вони сприймають цей світ? У якому колі життя перебувають? Думаю, що тема сьогоднішнього заняття допоможе нам дати відповідь на ці запитання.

(Діти записують тему уроку в зошити).

Вчитель. Згідно з темою уроку сформулюйте його цілі. Скористайтесь технологічною карткою «Цілі уроку». Що ви очікуєте від цього заняття? (Повинні з’ясувати життєве і творче коло представників літературного угрупування «Бу-Ба-Бу», дослідити коло їх стильової манери, коло інтересів).

Клас поділений на групи, кожна з яких отримує завдання, над яким працює протягом уроку.

1 група. З’ясувати, як В.Неборак у своїх творах занурюється у часове коло життя.

2 група. Виділити складові поетичного стилю О. Ірванця.

3 група. Визначити, що характерне для поезії Ю. Андруховича.

Упродовж уроку у нас буде працювати експертна група, яка має визначити спільне і відмінне у творчих пошуках бубаїстів, з’ясувати, чому вони об’єдналися в літературне угрупування «Бу-Ба-Бу»? (Учні працюють за діаграмою Вена).

ІІ. Сприйняття навчального матеріалу.

1. Слово вчителя. У кінці 80-90-х років XXст. в Україні з’явилися нові літературні угрупування та об’єднанння. Це спричинило появі різних стильових манер і способів образного втілення світосприймання людини постколоніального суспільства.

Найпотужнішим вибухом постмодернізму стало літературне угрупування «Бу-Ба-Бу», яке заснували: Ю.Андрухович, В.Неборак, О.Ірванець. Виникло воно 1995р. у Львові.

(Мультимедійна презентація ««Бу-Ба-Бу» - це стиль життя»).

Основоположники літературного угрупування вважають мистецтво найприступнішим засобом здійснювати своє покликання, виявляти світову нескінченну вимірність у повсякденному житті.

Наше життя - «Бу-Ба-Бу»;

Наша історія - «Бу-Ба-Бу»;

Наша політика – «Бу-Ба-Бу»;

Наша релігія – «Бу-Ба-Бу»;

Наше мистецтво – «Бу-Ба-Бу»;

Наша країна – «Бу-Ба-Бу».

І це «Бу-Ба-Бу» потрібно перебороти.

В. Неборак у своїй книжці «Введення в «Бу-Ба-Бу» дає пояснення, що звукосполучення виникло, як своєрідне складноскорочення слів бурлеск, балаган, буфонада і з того часу обростає новими значеннями.

- Що вам відомо з теорії літератури про ці терміни?

Вчитель. Поетика бубаїстів багато кому була не до смаку. Їх називали гангстерами. Ю.Андрухович згадує: «Минає вже вічність від того часу, коли ми зійшлися втрьох і вимовлено фатальне, універсальне, карнавальне «Бу-Ба-Бу». Це була спроба бути максимально вільними у загалом невільній ситуації. Що нас об’єднувало? Це не в останню чергу було місто. Адже всі ми - поети-урбаністи. Ми хотіли навчити читати загалом справжню поезію, шукали нові форми, нового вислову.

Стильову ознаку цього гурту визначають як карнавальне необароко. Самі письменники вважають, що занурені в глибоку традицію, яка сягає «Енеїди» Котляревського та українського вертепу, що вони лише трансформують цю традицію в модерну форму.

Бубаїсти переконані, що і політика, і економіка, і мистецтво можуть стати об’єктом естетичних зацікавлень, бо це є наше життя.

2. Робота з літературним словником-довідником (Учні записують визначення «Бу-Ба-Бу»).

- Зачитайте визначення «Бу-Ба-Бу». (Неовангардисти, які використовують із традиційного надбання бурлеску передусім епатажний, пародійно-знижений тон, вказуючи на невідповідність застарілих суспільних та літературних…)

Вчитель. Хто такі неоавангардисти?

Учень-літературознавець. Термін «авангардизм» народився у Франції на означення так званих лівих течій у мистецтві. Його слід розглядати як одне з відгалужень модернізму, що перейняло деякі його формальні ознаки, відкинувши філософську основу. Заперечує традиції.

У сучасних умовах авангардизм набув вигляду неоавангарду. Відчуваючи відразу до стереотипів літератури періоду соцреалізму, він спромігся розкрити потворні, нежиттєздатні її аспекти. У цьому напрямі епатажна функція представників «Бу-Ба-Бу» досягає своєї мети.

Основні риси неоавангардизму: відкидання філософської «духотворчої» основи мистецтва, заперечення традицій, розкриття нежиттєздатних аспектів соцреалізму, використання словесної вульгаризованої гри, парадоксальних форм.

3. Повідомлення учнів про членів літературного угрупування «Бу-Ба-Бу» (Випереджувальне завдання).

Учень.Ю. Андрухович народився 13 березня 1960 року в Івано-Франківську. Закінчив Український поліграфічний інститут ім. Федорова. Вчився у Московському літературному інституті. Першою книжкою поета стала «Небо і плащі» (1985р.). У 1989 р. побачила світ книга віршів «Середмістя». Згодом саме Юрій Андрухович став лідером літературного угрупування «Бу-Ба-Бу». Кандидат філологічних наук, захистив дисертацію за творчістю Богдана-Ігоря Антонича. В останні роки виступає все більше як талановитий прозаїк: романи «Московіада», «Рекреації», «Первезія» принесли йому заслужену популярність як в Україні, так і за кордоном.

4. Озвучення творів Ю. Андруховича. (Доцільно розглянути такі вірші Ю. Андруховича: «Музей старожитностей», «Школа. IV чверть», «Балада повернення».

Учениця читає вірш Ю. Андруховича «Музей старожитностей».

Вчитель: Ця поезія, звичайно, належить до інтимної лірики. Для чого ж автор робить «часовий зсув», ніби переселяє сучасних героїв у давню епоху лицарства?

-Які саме рядки цього вірша вам найбільше сподобалися й чому?

Озвучення поезії Ю. Андруховича «Школа. IV чверть».

-Цей вірш вам дуже близький, адже в ньому переданий настрій старшокласників-випускників. Якими художніми образами автор передає світовідчування старшокласників і їхнє ставлення до шкільної науки?

-Для чого в цьому творі служать гумор та іронія?

-Прочитайте рядки, які є обрамленням у вірші. Яку функцію вони відіграють?

-Чи є у творі філософські мотиви, які саме?

5. Літературознавець-дослідник.

Прокурором «Бу-Ба-Бу» є Віктор Неборак. Відчуває і сплачує не сплатний борг українській літературі. Тому займається безнадійним літературознавством – усним і паперовим. В 1987 році видав збірку «Бурштиновий час» (під спільною політуркою з О. Ірванцем та

С. Рачинцем), а в 1990 році здивував літературний світ цікавою книжкою поезій «Літаюча голова». Митець у цій книзі виступає добрим художником урбаністичного побуту, знавцем темної сторони мегаполісу, його еротично-порнографічного колориту.

У 1993 році вийшла дуже цікава лірична, іронічно-саркастична збірка «Розмова зі слугою», а в 1998 році – книга інтерв’ю, есеїв, рецензій і портретів «Повернення в Леополіс». Провідною рисою цього митця є тонкий гумор і філігранна іронія.

6.Учень читає вірш В. Неборака «Монолог з псячого приводу».

-Як ви вважаєте, цей вірш тільки про смерть собаки? Тоді про що ж?

-Останні два рядки відіграють роль романтичного висновку. Як ви його розумієте?

Бесіда за твором В.Неборака «Берліг».

-Як ви думаєте, таке зображення побуту має право трактуватися як художній твір? Чому?

-Чи вдалою є назва твору?

-Які асоціації викликає цей вірш особисто у вас?

7.Літературознавець-дослідник.

Олександр Ірванець народився у Львові у 1961році. Закінчив Лубенське педагогічне училище та Московський літературний інститут. Видав збірку «Вогнище на дошці» (1987р.), згодом вийшли наступні книжки «Тінь великого класика» та інші вірші, «Любіть». Окремі поетичні твори перекладалися англійською, німецькою, французькою, шведською, польською, білоруською, російською мовами.

Поет оригінальний, здатний звичайне явище розкрити, як щось небуденне й дивовижне. Від природи наділений тонким чуттям слова. Вміло володіє гумором.

8.Звучить вірш «Багатообіцяюча пісенька».

Чому вірш називається саме так?

Чи дійсно у житті так стається, як підкреслює автор? Чи, можливо, це натяк на іншому повороті справи?

Для чого так гостро звучить запитання в кінці твору? Чи є воно риторичним? Чому?

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

1.Учні працюють у групах за завданнями, які отримали на початку уроку. Представники груп оголошують результати досліджень.

2.Висновки групи експертів.

Бубаїсти помічають прихований у житті абсурд, у своїх творах витягають його на світло, посилюють, комізують і спонукають читача відкинути його. Їхня мета – звести все довкола до гри, аби показати «несерйозність», безвартісність усіх цих цінностей і атрибутів, що видаються важливими й серйозними.

Моральний максималізм, іронія, поетичний протест проти алогізму й абсурду сучасного життя, звернення до краси вічного, божественного – ось риси, якими позначені творчі пошуки покоління 90-х років.

Поети постають вільними від усіх людських жахів, вірувань, звичної мови. Відчутні химерні риси бурлеску й балагану.

ІV. Підсумок уроку.

-Чи вдало дібраний епіграф уроку?

-Чи погоджуєтеся ви, що творчість «Бу-Ба-Бу» - це є фатальне коло життя?

Інтерактивна вправа «Вільний мікрофон» (кожен з учнів висловлює свою думку).

V. Рефлексія

Анкета

1.Чи справдилися твої очікування щодо уроку?

2.Що було найбільш вдалим на уроці?

3.Чи досяг поставлених цілей?

4.Що зацікавило на уроці?

5.Які нові запитання з’явилися у тебе?

VI. Оцінювання діяльності учнів на уроці.

VII. Домашнє завдання.

Обов’язкове:

1.Підготувати усне повідомлення «Спільне й відмінне у творчих пошуках бубаїстів»(Скористатись діаграмою Вена).

За бажанням:

2. Написати твір-есе «Бу-Ба-Бу»: фатальне коло нашого життя?»

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 63

Безкоштовна робота

Закрити

Формування життєвих компетентностей на уроках української мови та літератури

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.