Зміст

1. Анотація досвіду

2. Зміст

3. Опис досвіду

4. Розробки уроків за темою досвіду

4.1. Урок української літератури у 6 класі. Тема. Позакласне читання. Трагізм сирітської долі малого хлопчика в оповіданні В. Винниченка «Кумедія з Костем»

4.2. Урок української літератури в 11 класі. Тема. «Бу-Ба-Бу»: фатальне коло нашого життя?

4.3. Урок української літератури в 11 класі. Тема. Позакласне читання.

І. Драч «Чорнобильська мадонна». Продовження традицій та народних дум у зображенні матері-страдниці. Своєрідність композиції твору

4.4. Урок української мови у 7 класі. Тема.Способи творення дієслів

4.5. Урок української мови у 6 класі. Тема. Букви –а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду II відміни

5. Додатки

6. Література 

Наш час – це час кардинальних змін у суспільстві. Саме зараз Україні потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, вирішувати різноманітні проблеми; громадяни, у яких добре розвинене критичне мислення, які вміють творчо працювати. Тому вважаю за потребу формувати соціальну компетенцію учнів на уроках української мови та літератури.

Соціальна компетентність визначається за такими параметрами: вміння робити вибір і уміння приймати рішення; вміння брати відповідальність, безконфліктно співіснувати; вміння оцінювати себе і товаришів.

У своїй педагогічній практиці використовую тестові, творчі завдання різного рівня. Таким чином учні можуть зробити свій вибір щодо тематичного оцінювання.

Практикую на уроках групову форму роботи для формування навичок бути організованим. Діти, працюючи в групах, вчаться приймати рішення, давати самооцінку своєї діяльності. Таким чином навчаю учніввідповідально ставитися до своєї участі у спільній роботі, поважати думку інших. Домашні завдання поділяю на «обов`язкове»і «за бажанням». Виконуючи завдання «за бажанням», учні проявляють свої індивідуальні здібності, висловлюють своє ставлення до проблем, порушених у творі. Так, наприклад, пропоную учням написати лист письменнику, описати дощ прозовою чи віршовою мовою; намалювати портрет персонажа твору; скласти свою квітку цінностей.

Дбаючи про розвиток критичного мислення дітей, пропоную завдання проблемно–пошукового характеру, ставлю запитання, які спонукають до роздумів про філософію життя, до активного співробітництва учителя з учнем, формують уміння вирішувати проблеми, виховують особистісні якості.

Розглянемо деякі з них :

Чи не надто суворо чинить мати, виганяючи сина ? ( Пісня «Гомін, гомін по діброві»,7 кл.)

Поміркуйте і скажіть, чи може зовнішній портрет людини охарактеризувати її внутрішній світ? ( Життєвий та творчий шлях Л. Українки , 8 кл.)

Чи псує людину добробут, власність, багатство? (І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я »,10 кл.)

Як ви вважаєте, чи може людина в сучасному світі стати « пропащою силою» ? ( П. Мирний « Хіба ревуть воли, як ясла повні»,10 кл.)

Під час уроків української мови пропоную учням завдання, які формують певне ставлення та конкретні навички , потрібні для позитивної поведінки, збереження та саморозвитку здоров’я, що є особливістю соціальної компетентності. Наприклад, навчальний діалог « Поговоримо про небезпеку» . Або, скориставшись словами з довідки, сформулюй правила надання першої невідкладної допомоги ураженому електричним струмом : електрика, гумовий килимок, провід, дерев’яна дощечка, відключити, відвести. До якої групи слів за вживанням ти звертався?

Пропоную дітям текст, на основі якого потрібно написати поради щодо загартовування, використовуючи дієслова наказового способу.

Одним із найголовніших завдань викладання української мови та літератури є підвищення полікультурної компетентності учнів і виховання любові до рідного слова, поваги до історії народу, його звичаїв, традицій.

На уроках використовую різноманітний матеріал краєзнавчого та
літературознавчого характеру. Добираю тексти про видатних людей, про досягнення культури, про соборність України, її історичне минуле. Наприклад, для вибіркового переказу наукового стилю у 9 класі пропоную учням текст про значимість декоративно-ужиткового мистецтва в Україні. Або, для написання семестрового диктанту обираю текст « Запорозькі козаки». Використовую у викладанні свого предмета різні твори мистецтва : музику ( для емоційного сприйняття уроку ); живопис ( для написання творчих робіт ); кіномистецтво. Відвідуємо театр з подальшим обговоренням змісту та характеристикою образів даного твору.

Для підняття інтересу до рідного слова готую та проводжу різні за формою позакласні заходи: тематичні лінійки, літературні посиденьки, свято мови, усні журнали, лінгвістичний феєрверк, подорожі, екскурсії, пов`язані з життям і творчістю славетних українців. ( Додаток 5 ).

Для формування полікультурної компетентності практикую інтегровані уроки. Через засоби художнього читання, співу, музики учні сприймають красу художнього слова. Наприклад, для учнів 9-го класу проводжу інтегрований урок з мови на тему: «Складне речення. Живопис. «Гайдамаки» Т.Шевченка». Інтеграція сприяє розвитку вміння бачити синтез мови, літератури, живопису, пісні, музики; удосконалює навички синтаксично аналізувати речення-афоризми, виразно читати твори Кобзаря, виховує художній та естетичний смак.

Таким чином мотивую роль рідного слова у житті учнів, сприяю розвитку їх духовності, культури, формую принципи толерантності.

Для компетентності саморозвитку характерне уміння самостійно здобувати інформацію з різноманітних джерел різними способами виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці для власного розвитку, прогнозувати результат такої діяльності, докладати зусилля для його досягнення.

Працюючи над аспектами цієї компетенції, виступаю в ролі консультанта, помічника, координатора. Вважаю, що головне завдання вчителя полягає не в передачі конкретних знань, а в навчанні способам роботи для отримання знань. Для цього використовую різні прийоми вирішення таких завдань як визначення проблем, робота з джерелами інформації, критичний аналіз тексту,опис результатів діяльності. Наприклад, для удосконалення уміння прогнозувати результат своєї діяльності та самостійно виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовую прийом «Фантастична планета». Навчальна ситуація переноситься на фантастичну планету, можна перенести реального чи літературного героя у часі чи роздивитися будь-який факт з незвичайної точки зору очима інопланетянина.

Для удосконалення уміння самостійно оволодівати новими знаннями ефективним у своєї роботі вважаю прийом «Індивідуальна робота». Наприклад, читання тексту з написанням відгуку та складання плану сюжету. Пропоную учням скласти домашні завдання, вікторину, тести відповідно до вивченої теми. Старшокласників навчаю складати тести, тематичні виписки, опорні конспекти до літературознавчої статті чи мовознавчого теоретичного матеріалу.

У своїй практичній діяльності доцільно використовую проектну діяльність, яка нині є однією з найперспективніших складових освітнього процесу, оскільки створює умови для творчого саморозвитку та самореалізації, формує всі необхідні життєві компетенції.

Учні вчаться створювати мультимедійні презентації, буклети, бюлетні, глосарій, паспорти літературних персонажів, газети, кросворди, вікторини та інше. Школярі з великим задоволенням виконують завдання, за допомогою яких можуть виявити творчу індивідуальність. (Додаток 3).

Пропоную учням домашнє завдання такого типу :

підготувати повідомлення, реферати, використовуючи інформаційну базу Інтернету ;

прорекламувати художній твір, дотримуючись усіх вимог, що висувають до рекламного продукту;

дібрати музику, яка б відповідала настрою літературного твору;

опрацювати за допомогою Інтернет - ресурсів додаткові джерела інформації про письменника.

У процесі пошуку інформації діти вчаться вибирати та критично оцінювати знайдені матеріали.

Цікавою формою роботи є створення реклами за прочитаним твором. Цей вид роботи розвиває у школярів творчі та розумові здібності. Проводиться це в захопливій ігровій формі, що дає можливість учню випробувати себе в певній ролі та отримати задоволення від результатів власної праці. Наприклад, на уроках української літератури учні 5-го класу рекламують українські народні та літературні казки.

Метод проектів сприяє формуванню самоосвітньої компетентності, тому підбір завдань спрямовується на активізацію розумової діяльності, формування критичного мислення, осягнення учнями власної суті.

Школярі готують дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні, рекламні, виховніпроекти.

Пропоную тематику учнівських проектів, які використовую на уроках словесності та в позакласній роботі: « Скарбниця народної мудрості » - 5 кл., « Світ мого дитинства » - 6 кл., « Доля дітей – сиріт у сучасному суспільстві » - 6 кл., « Я і світ » - 6 кл., « Ми – українці » - 7 кл., « Тарас Шевченко - художник» - 9 кл., « Культура мовлення на щодень» - 7-11кл., « Цінності мого життя » - 10-11 кл., « У чому щастя людини » - 10-11кл.

Пріоритетним засобом у формуванні компетентності саморозвитку і самоосвіти вважаю залучення дітей до МАН.

У своїй роботі використовую проблемний, частково – пошуковий, дослідницький методи та метод проектів. Навчаю учнів, які виявляють посилений інтерес до вивчення української мови та літератури, проводити власні дослідження, писати науково- дослідницькі творчі роботи. Результатом цього є перемоги учнів під час проведення олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів МАН.

Діти вчаться визначати пізнавальну проблему; аналізувати мовний матеріал чи художній текст, формувати наукові визначення, робити висновки. Тому працюю в такій послідовності: максимальна актуалізація знань, постановка проблеми, її аналіз, висновки.

Одним із основних завдань школи на сьогодні є формування інформаційної культури учнів, розвиток критичного й самостійного мислення, креативних здібностей, підготовка їх до життя в глобалізованому цифровому світі.

На уроках української мови та літератури формую в учнів інформаційну компетентність, що передбачає оволодіння новими інформаційними технологіями, уміння відбирати, аналізувати, оцінювати інформацію, систематизувати її, використовувати джерела інформації для власного розвитку.

Насамперед навчаю учнів обирати потрібні джерела інформації: словники, довідкова література, навчальні посібники, інтернет-ресурси, ЗМІ. Консультую з питань тематики робіт та пошуку інформації, навчаю усвідомлено згортати інформацію, виділяти потрібне, поєднувати різні джерела, складати план, тези, конспект тощо.

Пропоную для виконання домашніх завдань проблемно-пошукові теми. Наприклад, опрацювати за допомогою інтернет-ресурсів додаткову інформацію про Е.Андієвську (6 клас), про Л.Костенко (11 клас) чи про іншого письменника. Інший приклад: дослідити походження фразеологізмів: дамоклів меч, прокрустове ложе, авгієві стайні, сізіфова праця та ін.

У процесі пошуку інформації діти вчаться вибирати та критично оцінювати знайдені матеріали.

Часто на уроки української мови та літератури учні готують інформаційні хвилинки: «Цікава граматика», «У країні Морфології», «З історії слів», «Літературні новини», «Чи знаєте ви?»…

Школярі готують інформаційні відеопроекти. Наприклад, «Тарасові шляхи» (9 клас), «Доля дітей-сиріт у сучасному суспільстві» (6 клас), «Л.Костенко сьогодні» (11 клас). Формую уміння складати схеми на основі опрацьованої інформації. Стимулюю критичне ставлення до повідомлень ЗМІ. Виховую загальну інформаційну культуру учнів.

Для формування життєвих компетентностей на уроках української мови та літератури використовую інтерактивні методи та прийоми ( роботу в групах, парах, ігрові технології ), які формують уміння колективно вирішувати завдання, сприяють активізації особистих якостей школяра. Наприклад, для учнів 5-6 класів на уроці української мови цікаво проходить гра « Віриш – не віриш », коли вони оцінюють, чи правильно вчитель аргументував певне твердження. Так школярі не просто уважно слухають, а й аналізують сказане, знаходячи неправильне твердження. А спостережливість і аналіз у житті знадобляться завжди.

Проілюструю найбільш ефективні інтерактивні вправи, які використовую на уроках української літератури.

Робота в групах (соціальна компетентність, компетентність саморозвитку й самоосвіти):

Ви – Захар Беркут . Опишіть ваш душевний стан у час прийняття рішення відмови Тугарові Вовку. Що вами керує?

Ви – Тугар Вовк . Поясніть, чому ви не залишаєтеся у громаді?

Ви – громада. Чому ви погоджуєтеся на обмін, запропонований Тугаром Вовком?

Метод Прес (інформаційна компетентність).

Доведіть, що твір «Лось» - це оповідання.

Незакінчене речення : «Поринувши у світ «Казки про яян», я був вражений …» (комунікативна компетентність, соціальна компетентність).

Мозковий штурм (полікультурна компетентність).

Які уроки моралі дала вам поема «Катерина» ?

«Дерево рішень» (соціальна компетентність, компетентність саморозвитку й самоосвіти ).

Асоціювання (компетентність продуктивної творчої діяльності).

Складемо асоціативні ряди до слів «родина», «козаки», «татари», «війна». Вони підкажуть нам, про що розповідається у творі «За сестрою».

Гра «Я – кореспондент » (полікультурна компетентність ).

Я – тележурналіст студії «1+1» «Свобода слова». Веду прямий репортаж із Рівненської ЗОШ № 23.

Скажіть, чи сподобалась вам творчість Г. Сковороди ?

Кому надаєте перевагу Сковороді ­– байкарю, Сковороді – поету чи Сковороді – філософу?

Щоденну роботу на уроках української мови та літератури з формування життєвих компетентностей учнів спрямовую на реалізацію такої моделі випускника школи :

Вплив особистості вчителя на формування життєвої компетентності учнів особливий. Тому вчитель повинен ефективно працювати, професійно вдосконалюватися та творчо зростати, адже педагог не тільки той, хто все життя вчить, а й той , хто все життя вчиться.

Результативність досвіду . Формування життєвих компетентностей учнів на уроках української мови підвищує інтерес до предмету, розкриває потенціальні можливості учнів, уміння самостійно, усвідомлено розв’язувати життєві проблеми, забезпечує творчий аспект освіченості. Збільшилася кількість учнів, що бажають взяти участь у різних творчих мистецьких конкурсах, позакласній діяльності, школярі стають призерами міських олімпіад та конкурсу – захисту робіт у МАН.

Освітні труднощі в реалізації проблемної теми пов’язані з недостатньою кілкістю розроблених дидактичних матеріалів у підручниках, добором наочності, що змушує вчителя добирати, створювати роздруковувати необхідні завдання, а це потребує великих затрат часу.

Ефективність використання проблемної теми щодо формування життєвих компетентностей полягає в тому, що вони виховують у дитини уміння застосовувати набуті знання на практиці, бути гнучким, мобільним, діяльним, відповідальним за своє майбутнє, за можливість досягнення життєвого успіху.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 63

Безкоштовна робота

Закрити

Формування життєвих компетентностей на уроках української мови та літератури

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.