Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 85

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичне обґрунтування проблеми взаємин батьків і дітей. 8

1.1. Гуманістичні основи взаємин “батьки – діти” в українській родинній педагогіці. 8

1.2. Сучасний підхід до гуманного виховання дітей в сім’ї. 21

1.3. Психолого-педагогічне вивчення процесу гуманізації взаємин батьків і дітей. 35

Розділ ІІ. Шляхи формування гуманного відношення батьків до дітей. 51

2.1. Рівень сформованості гуманістичної позиції батьків у взаєминах з дітьми в умовах експериментальної групи. 51

2.2. Формування гуманістичної позиції батьків у взаєминах з дітьми. 68

2.3. Вплив обраних методів на розвиток у батьків гуманних почуттів до дітей. 75

Висновки. 83

Використана література. 85

Вступ

За сьогоднішніх реалій життя, які неоднозначно сприймаються і трактуються різними верствами нашого суспільства, постала необхідність переглянути пріоритети виховання людини, а передовсім – оцінити виховні можливості нинішнього соціального середовища. Маємо проаналізувати суспільні явища з погляду сучасних тенденцій виховання й визначити їхній вплив на соціальну ситуацію розвитку дитини, - власне, - окреслити те нове, що вони вносять в неї.

Доводиться визнати, що внаслідок істотної зміни суспільних орієнтирів та відносин змінилася усталена система вартостей і способу життя людей, їх погляди на матеріальну забезпеченість, конкурентоспроможність, що, власне, аж ніяк не є духовними вартостями. Водночас значно послабився (і це явище прогресує) авторитет суспільних традицій, внаслідок чого ми спостерігаємо полегшене ставлення до життя і смерті, приниження людської гідності, культ сили й сексу. Навала цих так званих духовних підмін змушує науковців і педагогів-практиків шукати нові підходи до розв’язання вічної проблеми виховання – введення дитини у соціальне середовище, тобто у світ людей.

До традиційних аспектів морального виховання відноситься формування у дітей початкових уявлень про суспільні норми моралі, які регулюють ставлення до інших людей, до їхньої діяльності й до себе самого, а також перетворення цих норм на засоби постійної регуляції поведінки та побудови взаємин з тими, хто поряд, зі своїми батьками та ближніми в першу чергу. Отже, центральною проблемою морального виховання є людина, її окремішнє місце в системі соціальних стосунків. А в цій проблемі актуальним є питання формування гуманістичних відносин між батьками і дітьми.

Майбутнє людства розпочинається з дитячої колиски, а майбутнє кожної дорослої людини з дошкільного віку, найбільш яскравого етапу життя. Його цінність не тільки в неповторності, а у тому миттєвому досвіді, якого набуває дитина і з яким входить у світ людських стосунків. Цей світ розкривається їй через уявлення про добро і зло, про те, що гарно, а що погано. З перших років життя вона всмоктує атмосферу сімейних стосунків.

Переживання і страждання раннього дитинства впливають не тільки на її розвиток, а й на усвідомлення нею почуття власної самоцінності і корисності в майбутньому дорослому житті. Від доброзичливості оточуючих залежить фізичне і емоційне здоров’я дитини, її вміння контактувати з іншими. А перший досвід життя засвоюється у колі рідних і близьких людей, тобто в сім’ї. Важливо, щоб він ґрунтувався на гуманістичних позиціях дорослих по відношенню до дітей.

Актуальність обраної проблеми продиктована часом. Відомо – клімат сучасної сім’ї стає значно прохолоднішим. У більшості сучасних сімей панують напружені стосунки, невдоволення, недовіра, що руйнує їх із середини, провокує конфлікти, шкодить здоров’ю її членів і закладає недоброзичливість, а часом і ворожість у взаєминах.

Старі сімейні традиції розруйновані, нові виникають важко. І якщо можна порадіти тому, що авторитарні методи виховання поступаються демократичним, то не можна не бачити і того, що демократизацію сімейних відносин багато хто розуміють не як взаємну повагу, а як право кожного поводитись тільки в своїх інтересах. Це робить сім’ю нестійкою, а від її нестійкості більше всіх страждає найслабший – дитина.

У всій системі сімейних відносин головними для дитини завжди залишаються взаємини з мамою. Це стосується всіх вікових періодів життя людини, але найбільше раннього і дошкільного. Через матір дитина пізнає світ, формує своє ставлення до всього, поряд з нею відчуває себе захищеною, в безпеці та комфорті.

Однак, нажаль, сьогодні нерідко зустрічається дефіцит спілкування дитини – дошкільника в сім’ї. Живучи дома, сучасна дитина існує якби на відстані від мами чи тата. Малюк і батьки мало часу проводять разом, в безпосередній близькості, дитину мало пестять, мало граються і розмовляють з нею. Батьки зайняті, братів і сестер немає, бабусі живуть окремо. І зі своїми проблемами дошкільник залигається наодинці. Це явище називають духовним сирітством і саме в ньому, в бідності емоційних контактів з батьками одна з причин дитячих депресій, або ж, навпаки, агресивності, недоброзичливого відношення до інших, неповаги як до дорослих, так і до одноліток. Діти, які виростають без материнського тепла і ласки, похмурі, як правило, замкнені, злостиві, вперті.

Не меншим є й вплив батька, особливо, коли йдеться про виховання хлопчиків. Проте виконати свої виховні функції батько й мати зможуть лише за умови, що будуть уважними до своїх дітей, зацікавленими в їх справах, поважаючими їх людську гідність, будуть володіти сильною педагогічною позицією.

Обрання нами даної проблеми дослідження пояснюється й тим, що деяка частина сучасних сімей припускається помилок у побудові стосунків з наймолодшими своїми членами-дітьми дошкільного віку і продукують так званих педагогічно занедбаних дітей. З погляду педагогіки такі родини можна поділити на три групи: педагогічно неспроможні, педагогічно пасивні та антипедагогічні.

Перша група – сім’ї, в яких батьки намагаються виявити певну активність у вихованні дітей, спілкуванні з ними, проте роблять це невміло. Їх вплив на дітей непослідовний, педагогічно необґрунтований. Найчастіше вони керуються власним досвідом, якого набули, коли свого часу їх виховували батьки (авторитарний стиль, обмеження свободи, погрози і покарання або вседозволеність, потурання примхам).

Друга група - сім’ї, які не виявляють особливої активності у спілкування з дітьми, тобто педагогічно пасивні. Вони з об’єктивних причин (хвороби, зайнятість, часта відсутність) або суб’єктивних (відсутність єдиної точки зору на виховання, розлад, часті конфлікти у сімейних стосунках) не спілкуються належним чином з дітьми. З-за таких сімейних негараздів батьки не мають часу для своїх дітей, а тому й втрачають контроль над ними.

Третя група – сім’ї, що характеризуються антипедагогічними, аморальними умовами виховання і спілкування з дітьми. Батьки в таких сім’ях стоять на позиції неповаги до правил моралі та вимог законів і своєю поведінкою створюють у сім’ї антипедагогічну обстановку.

А в сім'ях бізнесменів спілкування з дітьми передоручається іншим людям, часто абсолютно стороннім. Необхідно допомогти таким сім’ям уникнути помилок у вихованні дітей, виростити їх чуйними, доброзичливими, відповідальними, з почуттям любові, довіри та поваги до інших.

Радість від спілкування з людьми, повага до дорослих, гармонія почуттів, гуманізм кожного майбутнього члена суспільства залежать від уміння батьків будувати стосунки з дітьми в перші роки їх життя. Вивчаючи проблему “батьки-діти”, слід продовжувати розробляти зміст гуманістичного виховання, а також необхідно приділяти увагу його засобам, методам і прийомам, підсилити ефективність їх впливу як на батьків, так і дітей.

Основна мета даного дослідження - виявити шляхи формування гуманістичної позиції батьків у спілкуванні з дітьми – дошкільниками, підвищити їх психолого-педагогічну обізнаність та педагогічну культуру.

Предметом дослідження є процес формування гуманістичної позиції батьків у відношеннях з дітьми експериментальної групи.

Об’єктом дослідження є взаємини батьків і дітей..

Проблема, мета, предмет і об’єкт дослідження визначили наступні завдання:

1. Виявити рівень сформованості гуманістичної позиції батьків у взаєминах з дітьми в умовах експериментальної групи.

2. Визначити можливі шляхи формування гуманістичних стосунків у взаєминах “батьки – діти”.

3. Виявити вплив обраних методів на розвиток у батьків гуманних почуттів до дітей.

Вирішуючи данні завдання, виходили з передбачення (гіпотеза): пробудження у дорослих почуття відповідальності за виховання їх дітей сприятиме усвідомленню ними потреби гуманізувати стосунки з дітьми, будувати їх на основі любові, розуміння, поваги та довіри; гуманізація процесу спілкування створить благоприємну емоційно-позитивну основу взаємин “батьки – діти”.

В ході роботи над темою дослідження використовували наступні методи: аналіз наукової літератури, вивчення досвіду сімейного виховання, індивідуальні бесіди з дітьми, спостереження за взаєминами батьки – діти, анкетування батьків, аналіз планів спільної роботи вихователів і батьків, аналіз творчих робіт старших дошкільників, педагогічний експеримент та ін.

Дослідження проводилося поетапно у формі констатуючого, формуючого та контрольного експериментів і здійснювалося протягом 2011 – 2013 років на базі сімей, діти яких відвідують дошкільний заклад №45 м. Рівне. В експерименті брали участь 20 сімей.

Новизна роботи полягає в тому, що вперше в практиці написання студентських дипломних робіт з дошкільної педагогіки обґрунтована необхідність пошуку діяльних методів гуманізації взаємин “батьки – діти”, розроблені критерії оцінки рівня їх сформованості, визначені можливі і доцільні шляхи покращення стосунків між батьками та їх дітьми – дошкільниками.

Практична значимість роботи виражається в допомозі вихователям у виборі методів організації спільної з батьками вихованців дитячого садка діяльності. Результати дослідження можуть бути використані в бесідах з батьками за “круглим столом”, в “батьківській світлиці” та ін.

Закрити

Взаємини батькiв та дiтей

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.