Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 65

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.. 7

1.1. Використання народної іграшки як засобу виховання дітей у творах педагогів світової науки. 7

1.2. Іграшка в контексті історичного розвитку людства. 10

1.3. Традиційно-канонічна естетика української народної іграшки. 12

1.4. Види української народної іграшки, їх зміст. 16

1. Іграшки з дерева. 18

2. Іграшки з глини. 21

3. Іграшки із соломи, лози, трави, сиру та інших матеріалів. 22

4. Ляльки з тканини. 24

1.5. Виховна і освітня цінність іграшки. 26

РОЗДІЛ 2. ТВОРЧА ЧАСТИНА.. 29

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА.. 36

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА.. 43

ВИСНОВКИ.. 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 47

ДОДАТОК 1. 51

Іграшки з дерева. 51

ДОДАТОК 2. 53

Іграшки з глини. 53

ДОДАТОК 3. 57

Іграшки із соломи, лози, трави, сиру та інших матеріалів. 57

ДОДАТОК 4. 62

Ляльки з тканини. 62

ВСТУП

Радянський педагог А. Макаренко назвав іграшку “матеріальною основою” гри, а відомий вчений Ю. Аркін говорив, що іграшка є “життєвим нервом” гри. Іграшка — річ, призначена дітям для гри. В народі її ще називають цяцька, лялька, цяцянка, виграшка, забавка. Без неї гра неможлива. Як найсуттєвіший компонент гри, вона відіграє важливу освітню, розвивальну, виховну, навіть організаційну ролі. Як і гра, іграшка є важливим фактором психічного розвитку дитини, що забезпечує поступове здійснення нею усіх видів діяльності на більш високому рівні.

Гра — це не розвага, це справжнє, теперішнє, яскраве, самобутнє життя дитини, разом з цим це і підготовка дитини до дорослого відповідального життя.

Вона завжди була пов’язана з сімейними традиціями, працею і діяльністю дорослих, оточенням дітей турботою і увагою.

Іграшки, котрі використовувалися як елемент гри, їх тематика і форми знаходилися в тісному взаємозв’язку з матеріальним життям суспільства, з розвитком його духовної культури, а також відображали еволюцію поглядів на виховання.

У вихованні дітей існує багато проблем і, серед яких однією з найголовніших є така: як прищепити дитині, зберегти й посилити в ній відчуття причетності до родових, Етнонаціональних ціннісних основ і водночас підготувати її до сприйняття та засвоєння найсучасніших інтелектуальних, технічних, технологічних і художніх здобутків людства? Розв’язання цієї проблеми — справа сучасних педагогів, і саме іграшка може тут істотно допомогти.

Іграшка — пам’ять етносу, нації, народу, людства про своє історичне та доісторичне минуле. Її форма є однією з початкових субстанціональних форм щодо освоєння людиною навколишнього середовища.

Народна іграшка є спадщиною подібно до рідної мови, казки, пісні. Народні іграшки перевірені дитячою любов’ю до неї, дитячою грою. Народна іграшка несе в собі художню культуру народної творчості, розвиває самобутні риси естетики свого народу.

Культура іграшки — важливий елемент загальної культури нації. Колись у колиску ліворуч для доньки клали ляльку, для хлопчика праворуч — сопілку. За старими повір’ями, то були символічні атрибути-обереги, які прийшли з часів язичництва і мали в собі магічну силу. З давніх-давен діти робили собі іграшки самі — народ виховував майбутніх майстрів.

Українська народна іграшка здавна привертає увагу дослідників чарівним світом її образів, сповнених поезії та казковості, що упродовж століть панували в уяві дітей, пробуджуючи фантазію і спонукаючи до творчості.

Народна іграшка має також неабиякі високі мистецькі якості і широкі виховні можливості. Емоційна дія образів, утілених у народній іграшці, широко застосовується педагогами в естетичному вихованні дітей, допомагає залучити їх до споконвічної культури свого народу.

Народні іграшки, перш ніж цілком увійти до сфери дитячого середовища, пройшли досить довгий шлях еволюції та мутацій. Відчутних змін на цьому шляху зазнали їхні функції та зміст і значно менших — форма. Тому сучасна дитина, спілкуючись ізтрадиційною лялькою, здійснюючи зорове та сенсорне сприйняття її форми (матеріально пластичної, а іноді й смакове (фігурки із сиру, антропоморфне обрядове печиво), непомітно для себе приєднується до місцевої, а через неї й до етнонаціональної сфери образних уподобань, художніх особливостей, які водночас мовою свого змісту розповідають про виробничо-господарську та святково-обрядову діяльність населення тієї місцевості, того краю, який ця дитина згодом, ставши дорослою людиною, усвідомлюватиме як рідний. У цьому усвідомленні, дотримування якого пов’язане передусім з почуттям та пам’яттю або навіть з пам’яттю почуттів, роль іграшки взагалі й ляльки зокрема досить значна, майже на рівні з мовою та іншими видами фольклору, які нерідко разом з грою становлять одне неподільне ціле.

Українська народна іграшка містить у собі момент істини, своєю мовою виголошує правду про народ, його земну сутність та історичне призначення.

Актуальність дослідження визначається недостатнім на даний час методичним забезпеченням вчителів по виготовленню української народної іграшки на уроках праці в школі. Воно повинно, базуючись на багатому історичному матеріалі, розробити методичний комплекс по виготовленню різних типів української народної іграшки на уроках праці в 6-8 класах.

Об’єкт дослідження: виготовлення і використання народної іграшки у виховному процесісередньої школи.

Предмет дослідження: процес використання народної іграшки для морального виховання.

Мета дослідження: з’ясувати історію виникнення і розвитку української народної іграшки, її види, зміст, методику виготовлення тавикористання як засобу морального виховання.

Завдання дослідження:

1. Вивчити проблему використання народної іграшки як засобу виховання дітей в творах педагогів світової і вітчизняної науки.

2. З’ясувати історію виникнення і розвитку української народної іграшки, її значення у різнобічному вихованні дітей, її види та зміст.

3. Розробити систему роботи по ознайомленню дітей з українською народною іграшкою в 6-8 класах середньої школи.

4. Розробити методичні рекомендації для вчителів трудового навчаннящодо виготовлення української народної іграшки.

Гіпотеза: За умови використання української народної іграшки на заняттях та в повсякденному житті можна сформувати знання та повагу до окремих зразків української народної культури.

Методи дослідження:

аналіз наукової літератури;

опрацювання державних документів про освіту;

педагогічне спостереження;

наукові консультації;

вивчення продуктів діяльності.

Народна іграшка є специфічним витвором. Вона мусить мати пізнавальну цінність для дитини, відображати явища реального світу в доступних їй формах. Народнаіграшкаповинна не тільки нести інформацію, а й бути естетичною, втілювати оригінальну ідею. Використання її у школі, сім’ї збагачує, урізноманітнює ігрову діяльність дітей, розширює сферу пізнання світу і свого народу, розвиває традиційні для національної, господарської, побутової культури навички. Дитина сприймає народну іграшку і як витвір мистецтва, що сприяє її духовному збагаченню. Отже, народна іграшка дає дитині те, чого не може дати сучасна іграшка. Існуючи поряд, вони доповнюють одна одну.

Закрити

Українська іграшка своїми руками. Уроки праці в школі 6-8 класи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.