План

1. Вклад у вивчення історії української культури Івана Огієнка.

2. Дослов’янське населення на території України та його культура.

3. Запровадження християнства і його роль у подальшому розвитку укр. культури.

4. Храми і монастирі як осередки духовного життя слов’ян.

5. Шкільництво та писемна культура Давньої Русі.

5. Шкільництво та писемна культура Давньої Русі.

Перші школи були започатковані за князя Володимира в Києві, а потім зявилися й в інших містах. Князі діставали домашню освіту. З початкового літопису відомо, що Володимир Великий примусово забирав дітей знаті на «книжне навчання», адже батьки не вбачали в «книжній науці» нічого доброго, а «матері,-сповіщає літописець,-плакали за своїми дітьми, як за померлими». Ярослав Мудрий у 1037 визначив священникам при церквах платню за навчання людей грамоти. На княжих дворах цінувалося знання мов. Серед церковних книжників поширене було знання грецької мови. На дворі галицько-волинських володарів першої половини 14 ст. ввійшла у вжиток латина, що свідчить про впливи західної освіти. Ярослав Мудрий багато уваги приділяв освіті.Перші школи, в К.Р зявилися з прийняттям християнства,за Ярослава Мудрого не мали спеціальних приміщень,а створювалися при церквах і монастирях. Дітей навчали письма, читання, церковного співу та етики. Спочатку школу відвідували лише діти «кращих людей»--бояр і знатних городян, але з часом навчалися й діти «чорних» людей. Джерела дають можливість зробити висновок, що в Давній Русі школи були двох видів:церковні й світські. У перших, при монастирях, де готували священнослужителів, викладали читання, письмо, співи, богословя. У світських школах, крім цього, ще давали знання з філософії, риторики, граматики. Зявилися також школи для дівчат, першу з яких заснувала Янка, онука Ярослава Мудрого, при Андріївському монастирі.Тут дывчат начали письма, співів, швейної справи, а також різноманітних ремесел. Це було індивідуальне начання. Про поширення освіти в К.Р свідчать новгородські берестяні грамоти та київські графіті.

Писемна культура: Ще перед прийняттям християнства Володимиром Великим проникало на Русь болгарське (церковно-слов'янське) письмо (кирилиця). Це промостило шлях для прийняття і болгарської літургії та церковної літератури за Володимира, хоч християнство прийняв він від греків.Писемність у східних слов'ян з'явилася приблизно ще в першій половині IX століття. У «Житії» слов'янського просвітника Кирила зберігся переказ, що він бачив у 860 в кримському Херсонесі (Корсуні) книги, написані «руськими письменами». Ці ж «руські письмена» згадують й арабські письменники Х ст. В історичних джерелах зустрічається також повідомлення про те, що руська писемність, нарівні з староєврейською, розповсюджувалася в Хазарії. Важливим свідченням того, що писемність була відома в Київській Русі ще до хрещення, стала знайдена в 1949 р. в одному зі смоленських курганів глиняна посудина середини Х ст. з давньоруським написом «гороухща» (гірчиця). Лінгвісти, аналізуючи тексти договорів руських князів з Візантією 911, 944 і 971 рр., вважають, що вони були складені двома мовами — грецькою і староруською. Введення християнства значно прискорило розвиток писемності і літератури на Русі. На початок XI століття на Русі використовувалися дві системи письма — кирилиця, що базувалася на грецькому алфавіті, і глаголиця — розроблена Кирилом фонетична система, яка була менш популярна. Причому ще до ІХ ст. місцеве населення користувалося абеткою з 27 літер, тоді як класична кирилиця нараховує 43 літери. До особливостей писемної культури Русі треба віднести утворення двох типів літературної мови: церковнослав'янської і близької до просторіччя давньоруської. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Історія української культури 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.