Зміст

1. Остеохондропатії

2. Вроджені деформації скелету

3. Дрібні кісткові дефекти хребта і суглобів

Додаткові матеріали 

2. Вроджені деформації скелету

До вроджених аномалій належать різні форми порушення розвитку органів і тканин. За етіологічною ознакою розрізняють 3 групи вроджених аномалій:

А) спадкові, що виникають в результаті успадкованих або спонтанних мутацій; спадкові аномалії можна розділити на геномні, хромосомні й генні;

Б) екзогенні, обумовлені інфекційними або токсичними тератогенними ушкодженнями ембріона або плода (наприклад, внутрішньоутробна інфекція: токсоплазмоз, сифіліс, краснуха, цитомегаловірус, вірус простого герпесу, ВІЛ);

С) мультифакторні.

Якщо шкідливі фактори діяли на дитину на ембріональній стадії внутрішньоутробного розвитку, виникають важкі, часто несумісні з життям вади. Пошкоджуючий же вплив на плід після 8 тижнів вагітності вже не може викликати грубих каліцтв, але іноді виявляється проявами дисплазії -невеликими відхиленнями у формуванні дитини - стигмами дісембріогенезу.

Стигми дисембріогенезу – малі пороки розвитку, аномалії, що не призводять до порушення функцій органів та систем.

При наявності у дитини пяти і більше стигм дисембріогенезу треба обстежити дитину на наявність більш важких і небезпечних аномалій розвитку, наприклад, аномалій сердця, нирок, наявність хромосомних та генетичних хвороб.

Аутосомно-домінантний тип успадкування. Вперше описується родовід з аутосомно-домінантним типом успадкування аномалії людини у 1905р. Фарабі (це - брахідактилія).

За цього типу успадкування переважають такі умови:

1) кожна хвора людина має хворого одного з батьків;

2) захворювання передається по спадковості; в поколіннях; хворі є в кожному поколінні;

3) у здорових батьків діти будуть здоровими;

4) захворіти можуть і чоловіки, і жінки однаково часто, оскільки ген локалізується в ауто сомі;

5) імовірність народження хворої дитини, якщо хворий один з батьків, складає 50%.

Основні аномалії розвитку кисті: син-, кліно-, кампто-, оліго-, полі-,

арахно-, брахідактілія, широкі, короткі кисті, поперечна долонна борозна,

сандалевидна щілина, сімфалангія, заходження пальців.

полідактилія – багатопалість, коли кількість пальців досягає 6-9 на ногах або руках;

синдактилія – зрощення м’яких або кісткових тканин фаланг двох і більше пальців;

брахідактилія – короткопалість, недорозвинення дистальних фаланг пальців;

арахнодактилія – сильно видовжені пальці та ін. Синдактилія — аномалія развитку: повне чи часткове зрощення між собою двох і більше сусідніх пальців рук або ніг. Становить 1/2 всіх аномалій верхньої кінцівки. Синдактилія шкірна - з наявністю товстої перемички (мал. 4) , із шкіри та мяких тканин. Синдактилія шкірна перетинчаста частіше неповна, з наявністю тонкої шкірної перетинки. Синдактилія кінцева - тільки на рівні кінцевих фаланг. Синдактилія кісткова - зрощення фаланг пальців. За даними Інституту імені Г. І. Турнера, в 50% деформація буває двосторонньою. За літературними даними один випадок синдактилії приходиться на 2-3 тисячі новонароджених. До простих форм синдактилії кисті відносяться зрощення правильно розвинутих пальців без будь-яких супутніх деформацій. До складної форми синдактилії кисті відноситься патологія, при якій зрощення пальців супроводжується деформаціями, торсіями та пороками розвитку кістково-суглобового та сухожильно-звязкового апарату. За локалізацією зрощення виділяють: складну синдактилію I-II пальців, складну синдактилію трьофалангових пальців. Складну тотальну синдактилію I- V пальцев.

Лікування оперативне. При простих формах вроджену синдактилію оперують в віці 1-2 роки. Під час операції розділення пальців проводять зигзагоподібними розрізами, між пальцеві складки формують з власних тканин кисті. Дефекти на бокових поверхнях пальців заміщують товстими розщепленими трансплантатами з стегна, передпліччя.

мал. 4

Полідактилія — вроджена аномалія, що характеризується наявністю «зайвих» пальців на руці чи на ступні. Як правило, шостий палець на ступні підлягає хірургічному видаленню. Наряду з полідактилією зустрічається адактилія.

За статистикою, шестипалим народжується один новонароджений на 5000.

Лікування оперативне. План оперативного лікування завжди індивідуальний.

мал. 5

Клінодактилія – вроджений дефект розвитку пальців (мал 6). Зовнішньопроявляється в їх викривленні та зміненому положенні (деформації) відносно осі кінцівки (пальці скошені медіально чи латерально). Крім деформації фаланг пальців існує порушення суглобових поверхонь між собою. Прогресує під час статевого дозрівання. Лікування оперативне-косметична операція.

мал.6

Камптодактилія – вроджена або сімейна контрактура пальців кисті, може розвиватись з обох сторін ізольовано на 5-му пальці (мал. 7). Це згинальнаконтрактура, некомпенсована. Повязана зі змінами сухожилкової оболонки, яка зумовлює укорочення сухожилля одного чи декількох пальців кисті чи стопи. Потрібнодиференціювати з набутою контрактурою Дюпюітрена, ішемічній контрактурі Фолькмана, нейрогенній контрактурі після травми ліктьового нерва («когтиста» деформація кисті).

мал. 7

Ектродактилія – розщеплення кисті або клешєвидна кисть. Відсутність або недорозвиток середніх пальців чи п’ясних кісток кисті. План оперативного лікування завжди індивідуальний.

Олігодактилія – це порок розвитку, при якому відсутність частини пальців на руках чи ногах (мал. 8).

Променева форма – відсутність великого пальця та інших пальців з променевої сторони кисті.

Ліктьова форма – відсутність 5пальця та інших пальців з ліктьової сторони кисті.

(мал. 8)

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 16

Безкоштовна робота

Закрити

Спадкові захворювання опорно-рухового апарату

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.