Загальна характеристика напряму підготовки «Здоров'я людини»

Загальна характеристика напряму підготовки «Здоров’я людини»

Рух України до світового співтовариства, суттєві зміни у підходах суспільства до збереження та зміцнення здоров’я людини як однієї з найвищих цінностей та пріоритетного напрямку державної політики визначають потребу в підготовці фахівців у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров‘я людини» за напрямом підготовки 6.010203 «Здоров’я людини».

На разі в Рівненському регіоні виникає нагальна потреба у кваліфікованих фахівцях, спроможних не тільки вирішувати питання відновно-реабілітаційного порядку, але й добиватися того, щоб здоровий стиль життя став основним камертоном життєдіяльності кожного нашого громадянина, а особливо молоді. Слід взяти до уваги факт забруднення навколишнього середовища, що викликано аварією на Чорнобильській АЕС.

Фахівці цього профілю потрібні для реалізації Державної програми розвитку фізичної культури і спорту щодо підготовки для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх ланках виробничо-соціальної інфраструктури, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи людей з особливими потребами та інвалідів.

Професія фахівця з фізичної реабілітації в Україні є порівняно новою галуззю професійної діяльності, що знаходиться на етапі становлення.

На сьогоднішній день фізична реабілітація посідає чільне місце в суспільстві і використовується як відновлювальний та профілактичний засіб з метою комплексного відновлення фізичного здоров’я і працездатності хворих та інвалідів, основною формою їх застосування є система спеціальних вправ, психологічне відновлення та природні фактори.

Характеристика професійної діяльності

Типовими видами діяльності бакалавра з фізичного виховання та основ здоров’я є педагогічна, фізкультурно-оздоровча, рекреаційна, реабілітаційна, спортивно-масова робота. Він здійснює свою діяльність у середніх та вищих закладах освіти, лікарнях, поліклініках, спеціалізованих реабілітаційних центрах, науково-дослідних установах, лікарсько-фізкультурних диспансерах, фізкультурних та спортивних організаціях, в дошкільних закладах.

Функціональними обов’язками бакалавра з фізичного виховання та основ здоров’я є проведення індивідуальних та групових занять з лікувальної фізкультури, фізичного виховання, спортивно-масової, рекреаційної, реабілітаційної та оздоровчої роботи, менеджменту фізичної культури.

Фахівець напряму 6.010203 «Здоров’я людини» здатний виконувати зазначену в Національному класифікаторі України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу та займати посади, які наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Перелік посад, які може займати випускник напряму «Здоров’я людини»

Код КП Код ЗКППТР Назва посади
1143.4 21410 Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського)
1143.4 21581 Директор навчального (навчально-тренувального) центру
1143.4 Державний тренер з виду спорту (збірної)
1143.4 Директор (інший керівник) підприємства, установи, організації фізкультурно-спортивної спрямованості
1143.4 Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.)
1210.1 24370 Голова клубу (спортивного)
1229.6 21541 Завідувач спортивної споруди
1229.6 21839 Завідувач бази спортивної
1229.6 23829 Начальник клубу (аероклубу, службового собаківництва, спортивно-технічного, стрілецько-спортивного)
1229.6 23856 Начальник табору туристського
1229.6 24641 Керівник фізичного виховання
1229.6 Головний тренер команди (збірної, клубної)
1229.6 Начальник (завідувач) тренажерного комплексу (залу)
1229.6 Начальник команди з виду спорту (збірної, клубної)
2340 Вчитель-реабілітолог
2351.2 23478 Методист з фізичної культури
2351.2 Консультант з питань здорового способу життя
3226 23184 Масажист
3226 Інструктор з трудової адаптації
3226 Масажист спортивний
3226 Фахівець з фізичної реабілітації
3340 22764 Інструктор-методист з туризму
3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
3460 Соціальний працівник (допоміжний персонал)
3475 22761 Інструктор-методист з виробничої гімнастики
3475 22768 Інструктор-методист з фізичної культури і спорту
3475 22769 Інструктор-методист спортивної школи
3475 22769 Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу)
3475 22831 Інструктор з фізкультури
3475 24769 Спортсмен-інструктор
3475 24769 Суддя з виду спорту
3475 Інструктор з аеробіки
3475 Спортсмен-професіонал з виду спорту

Фахівець з фізичного виховання та основ здоров’я має можливість продовжувати навчання на наступних рівнях освіти.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 6

Безкоштовна робота

Закрити

Загальна характеристика напряму підготовки «Здоров'я людини»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.