Вади серця (vitium cordis) - це стійка патологічна зміна будови серця, яка порушує його функцію. Вади бувають вроджені та набуті.

Вроджені вади серця - на сьогодення вже застарілий (архаїчний) термін, означає будь-яке захворювання серця та/або магістральних судин, що має анатомічний дефект та виявляється при народженні дитини. "Вроджені" є русизмом в українській мові щодо вад розвитку, питомо українським є термін "природжені вади". Також до природжених вад серця відносять допологові (антенатальні)порушення ритму серця та кардіоміопатії. Сьогодні такі вади визначаються ще ДО народження за допомогою допологових (пренатальних) ультразвукових досліджень, тому доцільніше користуватися терміном вади розвитку серця замість Вроджені вади серця, тим більше, такий термін і буде правильним відповідником міжнародної назви Congenital anomalies. А термін "природжені вади серця" має залишитись для тих вад, що утворилися при народженні дитини: відкритий овальний отвір, відкрита артеріальна протока.

Класифікація вроджених вад серця

Варіантів вроджених вад серця описано більш 150. Деякі вроджені вади серця зустрічаються часто, інші – значно рідше. Більш того, з появою нових методів діагностики, які уможливили напряму спостерігати за роботою серця та оцінювати його роботу на екрані, до «вродженого походження» деяких захворювань серця почали відносити вади, які в дитинстві можуть себе й не виявити, і які не зовсім вкладаються в існуючу класифікацію вроджених вад серця.

В цілому всі вроджені вади серця можна розділити на групи:

 • Вади зі скиданням ліворуч-праворуч («бліді»).
 • Вади зі скиданням праворуч-ліворуч («сині»).
 • Вади з перехресним скиданням.
 • Вади з перешкодою кровотоку.
 • Вади клапанного апарату.
 • Вади вінцевих артерій серця.
 • Кардіоміопатії.
 • Вроджені порушення ритму серця.
 • Такий розподіл значною мірою умовний, тому що можливі комбінації, які змінюють напрямки скидання крові протягом життя, зробивши його з «блідого» - «синім», або сполучаються з порушеннями ритму. Проте, така класифікація найбільше широко застосовується й охоплює більшість відомих вроджених вад серця. Вона досить проста й зрозуміла, і відома й лікарям, і батькам. Розглянемо її більш докладно.

  1. До вад зі скиданням ліворуч-праворуч («бліді вади») відносять, зокрема, відкрита артеріальна протока, дефекти міжпередсердної і міжшлуночкової перетинки, спільне передсердя, аномальний дренаж легеневих вен, відкритий спільний атріовентрикулярний канал, дефекти аорто-легеневої перетинки.

  2. До вад з переважним скиданням праворуч-ліворуч («сині вади») відносять тетраду Фалло, численні варіанти транспозицій магістральних судин, аномалія Єбштейна, атрезія тристулкового клапану, загальний артеріальний стовбур, варіанти єдиного шлуночка, синдром гіпоплазії лівого серця, гіпоплазія правого шлуночка.

  3. Вади з перехресним скиданням можуть включати всі три перераховані групи, якщо є ті або інші комбінації, наприклад, атрівентрикулярний канал і тетрада Фалло, загальний артеріальний стовбур.

  4. Група вад з перешкодою кровотоку включає коарктацію аорти, звуження або стеноз аортального клапана, стеноз клапана легеневої артерії, стеноз мітрального клапану, стенози гілок легеневої артерії.

  5. Вади клапанного апарата – це окрема група, у яку включають тільки порушення розвитку атріовентрикулярних або напівмісяцевих клапанів без комбінації з іншими внутрішнсерцевими порушеннями. Сюди відносять пролапс (недостатність) мітрального та трикуспідального клапану а також о стеноз і недостатність клапанів аорти й легеневої артерії.

  6. Вади вінцевих артерій включають усі порушення їх нормального розвитку: їх аномальне відходження, коронарно-серцеві сполучення.

  7. Кардіоміопатії або вроджені порушення м'язового апарата шлуночків серця.

  8. Вроджені порушення ритму серця, які не сполучаються ні з якими іншими вродженими вадами серця, а є єдиним захворюванням.

  Частота вроджених вад серця

  Світова статистика показує, що частота народження дітей з вродженими вадами серця становить 6-8 на 1000 пологів. Але, якщо додати сюди захворювання серця, які не проявляються в дитинстві, а залишаються непоміченими протягом багатьох років життя, але при цьому мають вроджене походження (наприклад, пролапс мітрального клапану, двостулковий клапан аорти, різноманітні порушення ритму), то це число значне зросте. Здається, що це не так вже й багато. Але, якщо перерахувати це на населення багатомільйонного міста, області або країни, виходить не так вже й мало.

  На сьогодні вроджені вади серця залишаються в Україні однією з домінуючих причин дитячої смертності. За даними Міністерства охорони здоров’я, всього на обліку перебуває близько 40 тисяч дітей з вродженою серцево-судинною патологією віком до 14 років. І це означає, що проблема торкнулася не тільки Вас і не тільки зараз. Багато чого було відоме лікарям давно, багато чого – давно вже лікується, і таких батьків, як Ви – десятки тисяч. Вони пережили точно те ж, що й ви переживаєте сьогодні. Але вам зараз набагато легше, тому що сучасна дитяча кардіологія й кардіохірургія можуть знати про вроджену ваду буквально все, допомогти – завжди, а виправити – майже завжди. І запам'ятайте головне – близько 97 відсотків дітей, оперованих з приводу вродженої вади серця у ранньому віці, здатні вести нормальний спосіб життя – рости, навчатися, працювати, створювати родини.

  Отже як тільки виявлено найменша підозра про можливу вроджену ваду серця, дитину одразу ж необхідно показати, довідатися точний діагноз. І тоді, коли діагноз буде ясний, можна говорити про «прогноз» - тобто про те, що треба робити, і – коли, і що чекає дитини в майбутньому.

  Аномалії внутрішньоутробного формування серця та магістральних судин викликають порушення внутрішньосерцевої гемодинаміки та, як наслідок, призводять до розвитку серцевої недостатності. У наш час відомі більше 50 різновидів вад розвитку серця. Деякі з них протікають без явищ серцевої недостатності упродовж багатьох років. Однак, як правило, вони призводять до різноманітних порушеньгемодинаміки. Тривале існування вади викликає

 • глибокі порушення міокардіальних структур,
 • гіпертрофію серця,
 • розвиток недостатності кровообігу
 • склеротичні зміни легеневих судин.
 • У зв'язку із великими досягненнями кардіохірургії стає реальним своєчасним хірургічним втручанням відновлення порушеної внутрішньосерцевої гемодинаміки.

  Одним з найважливіших факторів, що утруднюють перебіг вади та перешкоджають проведення її хірургічну корекцію, є недостатність кровообігу, провідним патогенним фактором якої є перевантаження серця внаслідок викиду крові до малого кола кровообігу або підвищення навантаження для подолання перешкоди на шляху кровоплинові зі шлуночків.

  Діагностика вроджених вад серця

  Діагностичні дослідження:

  1. Обов’язкові:

 • Загальний аналіз крові (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін), біохімічний
 • ЕКГ (гіпертрофія лівих або правих відділів серця, порушення ритму серця або провідності)
 • ЕхоКГ (збільшення правих або лівих порожнин серця, ознаки ураження клапанів, наявність градієнта тиску та закиду *(regurgitatio) на клапанах)
 • Рентгенографія органів грудної клітки у 2 проекціях (збільшення відповідних відділів серця)
 • Консультація кардіохірурга
 • 2. За наявності показань:

 • Серологічне дослідження (білки, білкові фракції, С-реактивний протеїн, фібриноген, титри антистрептококових і комплементзв’язувальних антитіл)
 • 24-годинне моніторування ЕКГ (порушення ритму та провідності серця, відсутність критеріїв ішемії міокарда)
 • Коагулограма
 • Зондування порожнин серця
 • Коронароангіографія
 • Лікування патогенетичне: спрямоване на мобілізацію компенсаторних механізмів та досягнення оптимального стану організму хворого до часу хірургічного втручання.

  Лікувальні заходи:

  1. Лікування серцевої недостатності

 • Інгібітори АПФ
 • Діуретики
 • Блокатори β-адренорецепторів
 • Блокатори кальцієвих каналів
 • Антиаритмічні засоби
 • 2. За наявності фібриляції передсердь:

 • Серцеві глікозиди
 • Антикоагулянти
 • 3. Оперативне лікування вади серця

  Критерії ефективності лікування:

 • Зникнення або зменшення вираженості суб’єктивних симптомів ХСН (хронічної серцевої недостатності) – задишки, серцебиття, підвищеної втомлюваності;
 • Усунення клінічних ознак затримки рідини в організмі
 • Поліпшення якості життя
 • Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 13

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Вади серця

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.