Фізична реабілітація при обструктивному захворюванні легень

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНИХ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ 5

1.1. Визначення, фактори розвитку та класифікація ХОЗЛ 5

1.2. Клінічні прояви 7

1.3. Діагностика і диференційний діагноз 8

1.4. Лікування 9

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЕГЕНЬ 13

2.1. ЛФК при обструктивному захворюванні легень 13

2.2. Лікувальний масаж при обструктивному захворюванні легень 23

2.3. Фізіотерапія при ХОЗЛ 30

2.4. Санаторно-курортне лікування 32

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

ДОДАТКИ 37

ВСТУП

Актуальність дослідження. Зростання в країнах Європи захворюваності на хронічне обструктивне захворювання легень (4 місце серед усіх причин смерті в загальній популяції) й артеріальної гіпертензії (страждає близько 40% дорослого населення), а також поширеність метаболічного синдрому (20-30% дорослого населення) дозволяють стверджувати, що подальше вивчення патогенетичних особливостей їх поєднаного перебігу і пошук нових шляхів диференційованої патогенетичної терапії патологічних станів є актуальним.

Хронічне обструктивне захворювання легень (далі - ХОЗЛ) - захворювання, що можна попередити і яке піддається лікуванню. Воно характеризується не повністю зворотнім обмеженням прохідності дихальних шляхів. Обмеження прохідності дихальних шляхів зазвичай прогресує і асоціюється із незвичною запальною відповіддю легень на шкідливі частки або гази, головним чином у зв'язку із палінням. Поряд із ураженням легень, ХОЗЛ призводить до значних позалегеневих системних ефектів, супутніх захворювань, які обтяжують перебіг захворювання у окремих хворих. Характерними являються системні порушення при ХОЗЛ, вони є важливою частиною хибного кола і їх необхідно завжди враховувати в клінічному веденні хворих. До них належать: кахексія з втратою жирової маси; втрата скелетної мускулатури та її слабкість; остеопороз; депресія; анемія; підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Лікувальна дія фізичних вправ при захворюваннях органів дихання зумовлена надходженням імпульсів від рецепторів м’язів у вищі відділи центральної нервової системи. Це впливає на силу, рухомість і врівноваженість процесів збудження та гальмування в корі головного мозку, що проявляється на функціях дихального апарата.

За допомогою фізичних вправ можна впливати не тільки на стан нервової системи, але через неї і на порушені функції апарату дихання.

Загалом реабілітаційні програми хворих на ХОЗЛ повинні бути довготривалими, включати фізичний тренінг, консультації щодо харчування, навчання та підтримку хворих.

Незважаючи на те, що ХОЗЛ є прогресуючим захворюванням, правильно підібрана і вчасно призначена терапія та реабілітація може значно уповільнити прогресування бронхообструкції, зменшити частоту і тяжкість загострень, запобігти розвитку ускладнень і системних наслідків, покращити якість життя хворих.

Об’єкт дослідження - хворі з обструктивним захворюванням легень.

Предмет дослідження – комплекс методів фізичної реабілітації для осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень

Мета курсової роботи визначити особливості застосування фізичної реабілітації для осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

розкрити визначення хвороби, її етіологію та клінічні симптоми;

визначити особливості застосування фізичної реабілітації при ХОЗЛ;

описати профілактичні заходи для запобігання та попередження захворювання.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Фізична реабілітація при обструктивному захворюванні легень

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.