Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ 4

1.1 Поняття та види черепно-мозкових травм 4

1.2. Клінічна картина та лікування черепно-мозкових травм 6

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ 10

2.1 Лікувальна фізкультура 10

2.2 Апаратна фізіотерапія 16

2.3 Гідро та бальнеотерапія 19

2.4 Масаж 21

ВИСНОВКИ 24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26

ДОДАТКИ 28

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема черепно-мозкової травми залишається однією із найбільш актуальних медичних та соціальних проблем суспільства. В наш час це питання викликає велику занепокоєність не тільки лікарів, але і людей які не мають відношення до медицини.

Сучасний ритм життя, недотримання та байдуже відношення до правил безпеки є одним з факторів, що може призвести до отримання травми.

Наслідки черепно-мозкової травми відносяться до розповсюдженої патології з чіткою тенденцією безперервного накопичення.

Робіт, які описують застосування фізичної реабілітації при черепно-мозкових травмах вкрай мало, в роботах медичного спрямування вказується на необхідність застосування лікувальної гімнастики, фізіотерапії та масажу, але не наводиться схем та алгоритмів застосування засобів та методів фізичної реабілітації.

Фізична реабілітація при черепно-мозкових травмах є перспективним напрямом розвитку галузі фізичної реабілітації і невід’ємною складовою процесу лікування хворих даного контингенту. Важливість використання методів фізичної реабілітації в лікуванні та відсутність чітких схем її застосування вимагають подальших наукових досліджень.

Формування алгоритму застосування методів фізичної реабілітації при черепно-мозкових травмах дозволить оптимізувати процес відновного лікування, що, на нашу думку, є актуальним.

Об’єктом дослідження є пацієнти, які перенесли струс та забій мозку.

Предметом дослідження є методи та засоби реабілітації пацієнтів з черепно-мозковими травмами.

Мета дослідження: сформувати програму фізичної реабілітації осіб з черепно-мозковими травмами.

Завдання дослідження:

- Визначити патологічні прояви у пацієнтів з черепно-мозковою травмою.

- Сформувати схему фізичної реабілітації осіб з черепно-мозковою травмою.

- Визначити основні методи контролю за ефективністю застосування фізичної реабілітації.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, узагальнення, синтез, класифікація та систематизація теоретичних даних стосовно основних методів та методик фізичної реабілітації, можливостей їх використання та вдосконалення, медико-біологічні методи дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Фізична реабілітація при черепно-мозкових травмах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.