Організація та методична робота спеціальних медичних груп

План

1. Передмова

2. Принципи організації та методика роботи спеціальних методичних груп.

1. Основні завдання фізичного виховання а СМГ.

2. Принципи проведення занять.

3. Комплектування спеціальних методичних груп.

3. Організація та проведення занять.

1. Основні завдання до занять.

2. Структура занять в СМГ.

4. Орієнтовний зміст матеріалу для СМГ.

1. Теоретичні відомості.

1. Перший рік навчання.

2. Другий рік навчання.

3. Третій рік навчання.

2. Практика.

1. Гімнастика.

2. Легка атлетика.

3. Лижна підготовка.

4. Плавання.

5. Елементи спортивних ігор. Рухливі ігри.

3. Залікові вимоги для учнів.

5. Відвідування занять та засоби по його забезпеченню.

1. Методи та прийоми підвищення інтересу до занять.

6. Оцінка функціонального стану організму учнів.

1. Фізичний розвиток.

2. Функціональний стан і адаптація організму до фізичних навантажень.

3. Методи дослідження рухових якостей.

7. Особливості методики занять з учнями СМГ з урахуванням характеру захворювання.

1. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях серцево-судинної системи.

2. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях органів дихання.

3. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях органів травлення.

4. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях нервової системи та обміну речовин.

5. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях опорно-рухового апарату.

6. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях нирок.

Література

Додаток №1

Рекомендація по визначенню медичної групи при деяких відхиленнях у стані здоров’я

Назви, форми та стадія захворювання Медичні групи
Основна Підготовча Спеціальна
Ураження міокарду При хорошому, гарному стані через 2 роки після перенесеної хвороби Не раніше чим через 1 рік. За відсутністю клінічних ознак ураження серця та суглобів Не раніше ніж через 8-10 місяців. За відсутності активності процесу або недостатності кровообігу
Інфекційно-алергічний міокардит При хорошому загальному стані через 12 місяців після закінчення гострого періоду Не раніше чим через 6 місяців, за відсутності клінічних ознак. Через 2 місяці після перенесеного захворювання
Мітральний стеноз, ураження клапанів аорти, комбіновані клапанні пороки серця.
Суворо індивідуально Суворо індивідуально
Вроджена серцево-судинна патологія. Вродженні пороки без ціанозу та ознак недостатності кровообігу.

За відсутності ознак перевантажень правого шлуночка та гемобинамічних розладів.
Неревматичні сардиопатії Після зняття з диспансерного обліку Через рік після загострень. Через 1-2 місяці після відновлення температури.
Хронічна пневмонія (І, II, III стадії) І стадія - при тривалій ремісії не менше 1 року І стадія - через 1-2 місяці після загострення за відсутності залишкових явищ. І стадія - при залишкових явищах загострення; II стадія - через 1-2 місяця після загострення III стадія - за відсутності явищ дихальної та серцево-судинної недостатності через 1-2 місяці після загострення.
Бронхіальна астма Через 2 роки після останнього нападу, при хорошому стані здоров'я. Не раніше чим через рік після останнього нападу за відсутності вторинних змін в легенях. За відсутності явищ дихальної недостатності у стані спокою. Заняття будувати за методикою ЛФК при цьому захворюванні.
Хронічні хвороби дихальних шляхів Через 6-9 місяців занять в підготовчій групі за хорошого загального стану. Через 6 місяців після останнього загострення. При частих загостреннях, але відсутності дихальної недостатності.
Хронічний гастрит, ентероколіт Через рік після останнього загострення при хорошому стані здоров'я Через 6 місяців після загострення за відсутності вторинних змін При задовільному загальному стані при відсутності загострень протягом 2 місяців.
Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки
Через рік після закінчення лікування при хорошому загальному стані. Через 6 місяців після завершення лікування, без проявів клінічності.
Хронічний пієлонефрит

При компенсованій нирковій функції через 1 рік після періоду загострення та за відсутності суттєвих змін в стані серцево-судинної системи.
Ендокринні захворювання Індивідуально при легких та незначних порушеннях, хорошому фізичному розвитку та високій працездатності. При легких та незначних порушеннях, якщо фізичний розвиток та працездатність відповідають віку. При помірно виражених порушеннях, які тягнуть за собою відставання у фізичному розвитку, з недостатньою або черезмірною масою тіла, за відсутності інших ендокринних порушень.
Операції на кшталт апендициту, переломи кісток, пахової кіли. Не раніше чим через 3 місяці занять в підготовчій групі. Через півроку після занять в СМГ Індивідуально на протязі півроку занять ЛФК (в післяопераційній період 1-3 місяці)
Сколіози та порушення постави
При порушеннях постави, викликаних недоліками організації навчального та домашнього режиму бажанні додаткові заняття кореагуючою гімнастикою. При сколіозах І та II ступеню рекомендують додаткові заняття в кабінетах ЛФК та кореагуюча гімнастика.
Природжені та набуті деформації опорно-рухового апарату. За відсутності порушень рухових функцій При нерізко виражених порушеннях функції. Вирішують індивідуально.
Паралічі, парези, гіперкінези після різних форм захворювань нервової системи (енцефаліт, ДЦП, менінгіт, поліміеліт)

Вирішують індивідуально
Хронічний отіт з перфорацією барабанної перепонки Протипоказані заняття плаванням, а при гострих загостреннях і на лижах За відсутності порушень функцій слуху При гнійних процесах
Аномалії рефракції Менше + ЗБз гостротою зору 0,5 та вище без корекції. При гостроті зору 0,5 та вище з корекцією Менше + 30 при гостроті зору нижче 0,5 з корекції. Від ±3 до ±6 В незалежно від гостроти зору. +6 В та більше незалежно від гостроти зору. При наявності очного дна та замутнення скловидного тіла обов'язково висновки офтальмолога.
Захворювання сльозового апарату, які супроводжуються сльозотечею Протипоказані (або обмежені) заняття на повітрі Вирішують індивідуально. Вирішують індивідуально.


Додаток №2

Приблизні строки відновлення групових занять фізичними вправами після деяких гострих захворювань

Захворювання Від початку відвідування навчального закладу Примітка
Ангіна 2-4 тижні В подальшому уникати переохолоджень (лижі, плавання)
Бронхіт. ГРВІ 1-3 тижні
Отит гострий 2-4 тижні
Пневмонія 1-2 місяці
Плеврит 1-2 місяці
Грип 2-4 тижні
Гострі інфекційні захворювання 1-2 місяці При задовільних результатах функціональної проби серця (20 присідань)
Гострий пієлонефрит 2 місяці
Гепатит вірусний 8-12 місяців
Апендицит (після операції) 1-2 місяці
Перелом кісток 1-3 місяці Обов' язкове продовження ЛФК, розпочатої в період лікування.
Струс мозку 2 місяці та більше до 1 року В залежності від важкості стану та характеру травми.


Додаток №3

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ для учнів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи

Додаток №5

Комплекси фізичних вправ при різних захворюваннях.

Гіпертонічна хвороба.

Сидячи на стільці.

1.Сидячи на краю стільця руки на стегнах: згинаючи праву ногу, розігнути ліву та навпаки, не відриваючи ніг від підлоги (почергово ковзання ногами по підлозі)

2.Кругові оберти правою рукою вперед, потім назад, теж саме лівою рукою. 10-15 обертів кожною рукою.

3.Руки вперед в сторони - вдих; опустити видих. 6-8 разів.

4.Руки на сидіння - видих, на видиху - випрямити ногу вгору, торкаючись спинки стільця. Позачергово кожною ногою по 6-8 повторень.

5.Розслаблено підняти руки вгору - вдих; Опускаючи руки, відвести їх назад і нахилитись вперед, не опускаючи голови - видих. 6-8 разів.

6.Руки в сторони - видих, підтягнути коліна до грудей за допомогою рук - видих, почергово. 6-8 разів.

7.Руки на пояс. Відвести праву руку вправо-назад з поворотом голови -вдих, руки на пояс - видих. Почергово 6-8 раз.

8.Встати піднімаючись на носках, руки вперед - вдих; сісти - видих. 4-6р.

Стоячи.

1.Ходьба звичайна, ходьба схресним кроком з махами руками в протилежну сторону. Тривалість 20-30 с.

2.Тримаючись рукою за спинку стільця махи ногою і рукою вперед назад, теж саме другою ногою по 10-12 р.

3.Тримаючись руками за спинку стільця, кругові оберти в поперековому відділі. 6-8 обертів в кожен бік. 12.В. п. - стійки ноги нарізно, махи руками назад-вліво і назад-вправо. 10-12р.

4.Ходьба, махи руками вперед-назад, на 3 кроки - вдих, на 4-5 кроків - видих 1-2 хв.

5.Ходьба, перекатом з п' ятки на носок. 20-30 с.

6.Біг у темпі 140-150 кроків за 1 хв. при довжині кроку 1-1,5 ступні, руки напівзігнуті та розслаблені. (Тривалість бігу в перший тиждень 30 с. При доброму самопочутті тривалість збільшується до 1 хв. в тиждень і досягає 5-10 хв.)

7.В. п. - стійка ноги нарізно. Руки через сторони вгору - вдих; нахил вперед, опускаючи руки - видих.

8.Руки в сторони. Підняти праву ногу вбік тримати 3-4с - вдих, опускати - видих, теж саме лівою ногою. 6-8р.

9.В. п. - О. с, руки на поясі. Вдих, присісти руки вперед - видих. 6-8 р.

10.В. п. - стійка ноги нарізно, широкі кругові оберти руками вперед та назад. 8-10 р.

11.Руки вперед, відводячи ногу назад, тримати 2-Зс. - вдих, повернутись у В. п. - видих. Почергово 6-8р.

12.В. п. - стійка ноги нарізно, руки вгорі. Кругові оберти тулубом. Почергово в кожний бік. 6-8р.

13.Руки в упорі на сидінні стільця (для жінок в упорі на спинці).

14.Згинання, розгинання рук. 10-12р.

15.Ходьба звичайна, ходьба з високим підніманням стегна, ходьба з поворотом на 360 градусів. 30-40 с.

16.Руки вгору - вдих; опускаючи руки - напівприсід - видих; 6-8 р. 25.Відводячи руки в сторони та повертати долоні вгору і вниз - вдих; опустити руки, розслабляючись - видих - видих. 8-10р.

Облітеруючий ендартерит.

Лежачи на спині

1.Руки в сторони - вдих, опустити вздовж тулуба - видих. 6-8р.

2.Ноги нарізно; розслаблене, швидке зведення та розведення носків, не зміщуючи п'яток. 10-12р.

3.Зігнути ногу, розігнути, ковзаючи стопою по підлозі. Те ж саме другою ногою. По 10р. кожною ногою.

4.Підняти напівзігнуту ногу та, розслаблюючи м'язи гомілки за допомогою пальців рук виконати порушування 15-20 с.

5.Зігнути ноги; долоні під коліна. Швидкі рухи гомілками вгору-вниз з невеликою амплітудою - ступні розслаблені. 10-12 р.

6.Зігнути ноги. Повільно нахилити їх вправо, потім вліво. 6-8р.

7.Руки за голову, потягнутися, відтягнути на себе носки - вдих; опустити руки - видих. 6-8р.

Лежачи на животі

1.Опустити голову на зігнуті руки, ноги нарізно, зігнуті в колінах. Кругові оберти ступнями вліво - вправо. 6-8р.

2.Почергово згинання і розгинання ніг в колінних суглобах. 10-12р.

Сидячи на стільці.

1.Руки на колінах. Розвести і звести ноги переступаючи з носків на п'ятки (гармошка) 6-8р.

2.Руки в замок під коліном, припідняти ногу. Махи гомілкою вперед -назад. 8-10р. кожною ногою.

3.Руки в сторони. Кругові оберти руками вперед і назад. 6-8р.

4.Руки вгору - вдих; нахил вперед, руки вниз - назад - видих. 6-8р.

5.Руки на пояс. Почергово згинати та розгинати ноги, в колінах, ступні ковзають по підлозі. 10-12р.

Стоячи біля стільця.

1.Руки на спинку стільця; ноги нарізно. Кругові оберти тулуба "вліво і вправо. 6-8р.

2.Руки на спинку стільця - вдих; круговий рух ногою - видих, те ж саме другою ногою. 6-8р.

3.Руки на спинку стільця. Перекати з носка на носок. 20-25с.

4.Права рука на спинці стільця. Махи лівою ногою та рукою вперед -назад. Теж саме правою ногою. 10-12р.

5.Руки на спинку стільця. Ліву руку вгору - в сторону - вдих; повернутись у В. п. - видих. Теж саме другою рукою. 6-8р.

Лежачи на спині.

1.Повторити другу вправу.

2.Руки до плечей; випрямити руки вгору - вдих; руки до плечей -видих.

Бронхіальна астма.

1.Сидячи на стільці, руки на колінах. Руки за голову, прогнутись - вдих; повернутись у В. п. - видих. 4-6р.

2.Сидячи на стільці, руки на поясі. Вдих - Підтягнути руками коліно до грудей - видих. 3-бр.

3.Сидячи на стільці, ноги нарізно, руки внизу, нахил вліво, рукою торкнутись підлоги, другу до плеча - видих. Повернутись у В. п. -вдих. Те ж саме з нахилом в другий бік. 4-6р.

4.Сидячи на стільці. Руки в сторони - вдих руки навхрест на грудях, встаючи нахил вперед - видих. 4-8р.

5.Сидячи на стільці, руки на колінах. Відводячи голову назад, прогнутись - вдих; повернутись у В. п. - видих, відтворивши звук "ж-ж-ж". 4-6р.

6.Ходьба звичайна - 1-2хв. Ходьба з підніманням рук в сторони на вдиху та опусканням на видиху - 1-2хв. Ходьба з уповільненням темпу та подовженням видиху - 30-60с.

7.Стоячи, ноги нарізно, руки вниз. Прогнутись, з'єднавши руки за спиною - вдих; нахилити голову вперед, прямі руки з'єднати внизу перед собою подовжений видих, відтворюючи звук "у-у-у". 3-5р.

8.Стоячи ноги нарізно, руки на поясі. Відвести ліву ногу назад на носок, злегка повернути тулуб вправо, праву руку в сторону (подивитись на неї) - вдих; повернутись у В. п. - видих; теж саме в другий бік. 3-4р.

9.Ноги нарізно руки вниз. Нахил вправо, праву руку на пояс, ліву вгору вдих, повернутись у В. п. - видих; теж саме в другий бік. 3-4р.

10.Стоячи, ноги нарізно, руки опущені, руки вгору - вдих; нахил вперед -видих. 5-10р.

11.Стоячи, ноги нарізно, руки опущені, руки внизу. Руки до плечей, прогнутись - вдих; покласти руки на нижні краї грудної клітини, (збоку і трохи спереду) зробити вдих, натискаючи руками на ребра. 4-5 разів

12.Стоячи, руки в сторони. Зробити вдих присісти на носках і нахилити тулуб так, щоб стегна стиснули грудну клітку (руки-спереду на колінах), зробити подовжений видих. 5-8 р.

13.Повторити вправу №5, відтворюючи звук "пру-у-у". 4-бр.

14.Сидячи на стільці, руки до плечей, лікті з'єднані і притиснуті до тулуба, голова нахилена вперед.

Ішемічна хвороба серця (ІХС)

1.В.П. - стоячи над сидінням стільця, руки на поясі. Відвести руки в сторони - вдих; руки на пояс - видих. 4-6 раз.

2.В.П. - те ж саме. Руки вгору - вдих, нахил вперед - видих. 5-7 раз.

3.В.П. - стоячи, руки перед грудьми. Відвести руки в сторони - вдих; повернутися в В.П. - видих. 4-6 раз.

4.В.П. - стоячи біля стільця. Присісти - видих. Підвестися - вдих. 5-7 разів.

5.В.П. - сидячи. Зігнути праву ногу - хлопок; повернутися у В.П. Те ж саме з іншою ногою. 3-5 раз.

6.В.П. - сидячи на стільці. Присісти на передній частині стільця; повернутися у В.П. 5-7 раз.

7.В.П. - те ж саме, ноги прямі, руки перед собою, ноги зігнути в колінах, руки на пояс, повернутися у В.П. 4-6 разів.

8.В.П.,- стоячи. Відвести праву ногу назад, руки вгору - вдих. Повернутися у В.П. - видих. 4-6 раз.

9.В.П. — стоячи, руки вбоки. Нахили вліво-вправо по 3-5 разів.

10.В.П. - стоячи, руки перед грудьми. Відвести руки в сторони - вдих, повернутися у В.П. - видих. 4-6 раз.

11.В.П. - стоячи. Відвести праву ногу і руку вперед. Те ж саме з лівою ногою. 3-5 раз.

12.В.П. - стоячи, руки вгору. Присісти, повернутися в В.П. 5-7 раз.

13.В.П. - те ж саме, руки вгору, кисті "в замок". Обертання тулуба. 3-5 раз.

14.В.П. - стоячи. Крок з лівої ноги вперед - руки вгору. Повернутися у В.П. Те ж саме з правої ноги. По 5-7 разів.

15.В.П. — стоячи, руки перед грудьми. Повороти вліво-вправо зрозведенням рук. 4-5 раз.

16.В.П. - стоячи, руки до плечей. Почергово вирівнювання рук. 6-7 разів.

17.Хода на місці - 30 с.

Остеохондроз.

1.Лежачи на спині, руки в сторони. Напружити м'язи шиї, зігнути голову, одночасно зігнути пальці стоп на себе 5-7 раз, підтримувати напруження 3-5 секунд.

2.Лежачи на спині, зігнути ноги в колінах, взятися руками за гомілковостопний суглоб. Прогнути спину 3-5 секунд 5 раз.

3.Ноги на підлозі, на перекладині, розслабитись, відчути, як тягнеться грудний відділ хребта.

4.Стоячи. Завести руки за спину, зложити в замок, напружити руки.

5.Стоячи на плечах і потилиці, небагато зігнути ноги, напружити спину, утриматись 5-10 секунд 5 раз.

6.Лежачи на спині, ноги зігнути в колінах, руки на підлозі, кисті рук - до стоп, підняти праву ногу, підтримати напруження 3-5 секунд 5 раз.

7.Сидячи на п'ятках взявшись кистями рук за гомілковостопний суглоб, зігнутись повільно вперед, доторкнутись лобом підлоги, прогнутися в грудному відділі, підтримати напруження 3 -5 секунд.

8.Лежати на животі, руки вперед. Прогнутись, підняти від підлоги ноги і руки одночасно.

9.Лежачи на животі, руки в перед, потягнутись, ніби розтягуючи грудний відділ. Підтримувати напруженість 5-8 секунд 5 раз.

10.Сидячи на п'ятках, взятися руками за гомілковостопний суглоб, прогнутися 3-5секунд 5 раз.

11.Взятися руками за гімнастичну стінку, упертися лівою ногою в перекладину, прогнутися в грудному відділі.

12.Стоячи. Нагнутися вліво, одна рука піднята, друга напружена.

13.Сидячи на стільці руки за голову, прогнутися.

14.Сидячи на стільці здавити грудну клітку рушником.

15.Лежачи на спині на валику, руки за голову. Прогнутися 5-7 раз.

16.Лежачи на животі взяти руками за гомілковостопний суглоб, прогнутися в грудному відділі, підтримати напруженість.

17.Лежачи на животі взятися за гомілковостопний суглоб. Підняти одне плече, повернутися в вихідне положення, тоді інше плече: 5-8 раз. Кожним плечем.

18.Стоячи, взятися руками за гімнастичну палку, викручуючи руки, занести палку за спину, можливо більш вузьким хватом.

19.Сидячи на п'ятках, зігнути ліву руку, доторкнутися нею хребта, правою допомогти лівій руці. Потім навпаки.

20.Скласти руки за спиною в замок, злегка пригнутись, підтримувати напруження 3-5 секунд.

21.Стоячи одна нога на опорі, боковий нахил до ноги, яка знаходиться на опорі, покачуючись по 5 раз до кожної ноги.

22.Парна вправа. Лежачи на животі, руки за голову. Партнер злегка тягне за передпліччя.

23.Стоячи біля стіни прогнутися в спині. Підтримуючи напруження 5-7 секунд 5-7 раз.

24.Лежачи спиною на стопах партнера руки назад. Партнер розгинає ноги, інший прогинається в грудному відділі.

25.Лежачи на животі, руки назад, партнер сидить на спині і намагається звести разом прямі руки виконуючи вправи.

26.Лежачи на животі руки вперед. Партнер сидить на сідницях, виконуючи вправи, і тягне його за плечі на себе 5-8 раз.

27.Стоячи зігнути вперед, впертися сідницями в стіну. Партнер, взявшись за плечі виконує вправу, намагається зігнути по 5-8 раз.

28.Сидячи, руки розслаблено лежить біля колінних суглобів. Партнер своїм тілом, намагається зігнути виконуючого вправи до його колін, 8-10 раз

Артрити (поліартрити)

1.Ходьба на місці — 20 — 30 сек. Дихання рівномірне.

2.В.П. - стійка ноги нарізно, руки в "замок". Піднімання рук вгору-вниз 6 - 8 р.

3.В.П. - О.С. - Руки до плечей - вдих; 2 - В.П. - видих - 6 - 8 р.

4.В.П. - нахил вперед, ліва рука на пояс. Кругові оберти рукою. Теж саме зі зміною положення рук. По 6 - 8 р. кожною рукою.

5.В.П. — стійка ноги нарізно, руки до плечей. 1—4 кругові оберти в плечовових суглобах вперед; 5 - 8 - назад 6 - 8 р.

6.В.П. - О.С. - 1 - присід, руки вперед; 2 - В.П.; - 8 - 10 р.

7.В.П. - стійка ноги нарізно, руки на поясі. 1 - нахил вліво; 2 - В.П.; 3-4 теж вправо - 6 - 8 р.

8.В.П. - О.С. 1 - піднятись на носки, руки вгору (вдих) 2 - В.П. 8-10 р.

9.В.П. — стійка ноги нарізно, нахил вперед. 1 - відведення рук в сторони (вдих). 2 - руки навхрест (обхоплюючи плечі) - видих - 6 - 8 р.

10.В.П. — стійка ноги нарізно з опорою об гімнастичну стінку. Почергове піднімання колін - по 8 - 10 р. кожною ногою.

11.В.П. теж саме. Присідання 8 - 10 р.

12.В.П. - сидячи ноги нарізно. Гімнастична палиця хват звичайний, руки вперед. Повороти вправо-вліво 10 - 12 р.

13.В.П. - сидячи ноги нарізно, палицю за голову. Повороти вправо-вліво 10 - 12 р.

14.В.П. - сидячи, палицю за голову. 1 - палицю вгору - вдих, 2 - В.П.-8-10р.

15.В.П. - сидячі палицю за спину - зворотній хват. Почергове згинання ніг. По 8 - 10 р. кожною ногою.

16.В.П. - сидячі ноги нарізно. 1 - нахил вліво - праву руку за голову; 2 - В.П.; 3 - 4 - теж саме вправо; 6 - 8 р.

17.Ходьба на місці 20-- 30с. Дихання рівномірне.


Література

1.Белов Р.А. Самостоятельньїе занятия студентов физической культурой - Киев. Высшая школа, 1988г.

2.Булич З.Г. Физичекое воспитание в специальньїх медицинских групах. М., Высшая школа, 1986г.

3.Демин Д.Ф. Врачебньїй контроль в физическом воспитании. М, "Физкультура и спорт", 1961г.

4.Дубогай О.Д., Завацький В.І., Короп Ю.О. Методика фізичноговиховання студентів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, навчальний посібник - Луцьк; Надстирря, 1995 р.

5.Дубагай О.Д., Тучак А.М., Костікова С.Д., Єфімов А.О. Основні поняття і терміни оздоровчої фізкультури та реабілітації - Луцьк 1997р.

6.Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья подростков в процессе физического воспитания: учебное пособие — К. вид. "Олімпійська література" 1999р.

7.Куц О.С. Фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю - Вінниця 1995р.

8.Ільницький В.Г., Ясінський Є.А. Фізичне виховання у середніх медичних навчальних закладах - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000р.

9.Мотилянська Р.Е., Ерусалимский П.А. Врачебньїй контроль при массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях. - ФиС, 1980г.

10.Мурза В.П. Фізичні вправи та здоров'я. - К.: Здоров'я, 1988р.

11.Фурман Ю.Н. Физиология оздоровительного бега. - К.: Здоровье, 1994г.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Безкоштовна робота

Закрити

Організація та методична робота спеціальних медичних груп

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.