Організація та методична робота спеціальних медичних груп

План

1. Передмова

2. Принципи організації та методика роботи спеціальних методичних груп.

1. Основні завдання фізичного виховання а СМГ.

2. Принципи проведення занять.

3. Комплектування спеціальних методичних груп.

3. Організація та проведення занять.

1. Основні завдання до занять.

2. Структура занять в СМГ.

4. Орієнтовний зміст матеріалу для СМГ.

1. Теоретичні відомості.

1. Перший рік навчання.

2. Другий рік навчання.

3. Третій рік навчання.

2. Практика.

1. Гімнастика.

2. Легка атлетика.

3. Лижна підготовка.

4. Плавання.

5. Елементи спортивних ігор. Рухливі ігри.

3. Залікові вимоги для учнів.

5. Відвідування занять та засоби по його забезпеченню.

1. Методи та прийоми підвищення інтересу до занять.

6. Оцінка функціонального стану організму учнів.

1. Фізичний розвиток.

2. Функціональний стан і адаптація організму до фізичних навантажень.

3. Методи дослідження рухових якостей.

7. Особливості методики занять з учнями СМГ з урахуванням характеру захворювання.

1. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях серцево-судинної системи.

2. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях органів дихання.

3. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях органів травлення.

4. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях нервової системи та обміну речовин.

5. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях опорно-рухового апарату.

6. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях нирок.

Література

4. Орієнтовний зміст матеріалу для спеціальних медичних груп.

4.1. Теоретичні відомості. Крім матеріалу, який передбачений для учнів основної групи, учням СМГ необхідно оволодіти знаннями з питань, які перераховані далі:

4.1.1. Перший рік навчання:

вплив фізичних вправ на здоров'я та фізичний розвиток людини;

негативний вплив шкідливих звичок (паління, вживання алкоголю, наркотиків) на організм та боротьба з ними;

правила та прийоми загартовування та самомасажу;

правила самоконтролю - нагляд за масою, режимом харчування, сном, ЧСС, частотою дихання.

4.1.2. Другий рік навчання:

Гігієна- наука про збереження і покращення здоров'я; гігієна сну, харчування, догляд за порожниною рота, гігієнічні умови до одягу, взуття, учбових та спортивних приміщень; значення та методика побудови комплексів ранкової гігієнічної гімнастики; фізіологічні основи і гігієнічне значення загартовування: водні та повітряні процедури; значення занять на свіжому повітрі; організація і правила проведення спортивно-масових заходів, обладнання місць занять; правила самостійного виконання фізичних вправ; набуття інструкторських навичок, правила і суддівство спортивних ігор, включених до програми.

4.1.3. Третій рік навчання:

завдання і зміст лікарського контролю, його значення для покращення здоров'я та підвищення фізичного розвитку студентів;

самоконтроль, його значення і зміст; об'єктивні дані самоконтролю: маса, зріст, ЖОЛ, динамометрія; суб'єктивні данні: сон, апетит настрій, працездатність;

коротка характеристика різних форм трудової діяльності (розумова, фізична, змішана).

специфіка ППФП кожного фахівця навчального закладу;

підготовка студентів до трудової діяльності, виховання у них необхідних навичок і фізичних якостей: сили, витривалості, швидкості, гнучкості, спритності.

Примітка.

В залежності від специфіки та профілю навчального закладу деякі питання можуть бути включені або замінені на інші.


4.2. ПРАКТИКА

4.2.1. Гімнастика.

Ранкова гігієнічна гімнастика. Розучування вправ і комплексів ранкової гігієнічної гімнастики; коригуючі вправи; складання комплексу вправ і його проведення.

Виробнича гімнастика. Розучування вправ і комплексів виробничої гімнастики і фізкультурних пауз відповідно до профілю фахівця навчального закладу; складання комплексів і їх проведення.

Основна гімнастика. Стройові вправи на місці та в русі. Шикування та перешикування. Вправи на увагу. Ритмічні вправи під музику. Вправи на загальний фізичний розвиток; вправи без предметів (одиночні, парні, групові); з предметами: палицями, великими м'ячами, обручами, гантелями. Вправи на приладах: гімнастичній лаві, похилій драбині, гімнастичній стінці, колоді. Елементи акробатики, перекид вперед, назад, стійка на лопатках; коригуючі вправи в положенні лежачи та сидячи. Вправи на тренажерах для розвитку сили, витривалості, а також для відновлення втрачених функцій суглобів, м'язів після травм та захворювань.

4.2.2. Легка атлетика.

Вправи для загального фізичного розвитку: ходьба з поступово зростаючим темпом; біг у чергуванні з ходьбою; біг високо піднімаючи коліна, біг підтюпцем, човниковий біг. Стрибки в довжину з місця, багатоскоки з місця (8 кроків), багаторазові стрибки на правій, лівій нозі. Стрибки через перешкоди.

Метання тенісних м'ячів в горизонтальну та вертикальну ціль, штовхання та кидання набивних м'ячів на дальність.

4.2.3. Лижна підготовка.

Стройові і порядкові вправи з лижами та на лижах. Способи пересування на лижах. Вивчення техніки пересування. Спуски та підйоми. Подолання дистанції 2 км для дівчат та 3 км для юнаків в прогулянковому темпі.

4.2.4. Плавання.

Для тих, хто не вміє плавати. Навчитись триматись на воді. Пропливання відрізків з поступовим збільшенням їх довжини. Пірнання під воду (кому не протипоказано) із затримкою вдихання та видихання; діставання предметів з мілкого місця басейну (із дна). Вправи на відновлення дихання.

Для тих хто вміє плавати. Удосконалення техніки плавання, вивченими способами. Подолання відрізків і дистанції з метою виховання витривалості, вдосконалення дихання. Пірнання під воду із затримкою дихання. Рухливі ігри на воді.

4.2.5. Елементи спортивних ігор. Рухливі ігри.

Баскетбол: передачі м'яча, ведення зі зміною напрямку та швидкості, кидки в кільце після ведення, штрафні кидки учбова гра; практика суддівства. Естафети та рухливі ігри з елементами баскетболу.

Волейбол: прийом-передача м'яча двома руками зверху та знизу; передачі м'яча в парах через сітку; подачі м'яча зверху та знизу (прямі та бокові); учбова гра, практика суддівства. Естафети та рухливі ігри з елементами волейболу.

Елементи інших спортивних, рухливих та національних ігор планують циклові комісії фізичного виховання з урахуванням традицій, звичаїв та особливостей даного регіону.


4.3. Залікові вимоги для учнів спеціальної медичної групи.

До учнів СМГ ставляться такі вимоги:

ведення щоденника самоконтролю;

складання і виконання комплексу фізичних вправ з урахуванням індивідуальних відхилень у стані здоров'я;

виконання контрольних та залікових вимог з урахуванням показань;

знання теоретичного розділу програми;

Критерієм оцінки виконання контрольних вправ є поліпшення їх показників у процесі навчання. Облік суб'єктивних показників здійснюють в щоденнику самоконтролю за формою.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Безкоштовна робота

Закрити

Організація та методична робота спеціальних медичних груп

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.