Організація та методична робота спеціальних медичних груп

План

1. Передмова

2. Принципи організації та методика роботи спеціальних методичних груп.

1. Основні завдання фізичного виховання а СМГ.

2. Принципи проведення занять.

3. Комплектування спеціальних методичних груп.

3. Організація та проведення занять.

1. Основні завдання до занять.

2. Структура занять в СМГ.

4. Орієнтовний зміст матеріалу для СМГ.

1. Теоретичні відомості.

1. Перший рік навчання.

2. Другий рік навчання.

3. Третій рік навчання.

2. Практика.

1. Гімнастика.

2. Легка атлетика.

3. Лижна підготовка.

4. Плавання.

5. Елементи спортивних ігор. Рухливі ігри.

3. Залікові вимоги для учнів.

5. Відвідування занять та засоби по його забезпеченню.

1. Методи та прийоми підвищення інтересу до занять.

6. Оцінка функціонального стану організму учнів.

1. Фізичний розвиток.

2. Функціональний стан і адаптація організму до фізичних навантажень.

3. Методи дослідження рухових якостей.

7. Особливості методики занять з учнями СМГ з урахуванням характеру захворювання.

1. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях серцево-судинної системи.

2. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях органів дихання.

3. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях органів травлення.

4. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях нервової системи та обміну речовин.

5. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях опорно-рухового апарату.

6. Особливості виконання фізичного навантаження при захворюваннях нирок.

Література

3. Організація та проведення занять.

Навчальна група, яка за розкладом виходить на заняття має нараховувати не більше 12 (і не менше ніж 8) чоловік. Заняття СМГ проводять чотири рази на тиждень по 45 хвилин окремо від основних навчальних груп, за окремою програмою та розкладом. Розклад роботи СМГ затверджує директор навчального закладу.


3.1. Основними завданнями які ставляться перед заняттями студентів в СМГ є:

Зміцнення здоров'я, загартовування організму і підвищення рівня працездатності;

Оволодіння руховими уміннями та навичками;

Відновлення порушень функцій організму, компенсація окремих втрачених функцій;

Прищеплення знань і навичок у використанні засобів фізичного виховання у режимі навчальних занять, праці та відпочинку;

Набуття студентами навичок в організації і проведенні ранкової гігієнічна гімнастики, інструкторських навичок в організації і проведенні ранкової гігієнічна гімнастики, інструкторських навичок при розучуванні нових фізичних вправ;

Набуття навичок професійно-прикладної фізичної підготовки;

Набуття навичок самостійних занять фізичними вправами.


3.2. Структура занять СМГ

На заняттях СМГ доцільного дотримуватись загальноприйнятої структури заняття з фізичного виховання. Але в їхній організації та методиці проведення є особливість: заняття складається не з трьох, а з чотирьох частин.

Ввідна частина (3-4 хв.) включає підрахунок ЧСС, дихальні вправи.

Підготовчу частину (10-15 хв.) відводять для загально-розвиваючих вправ, які виконуються спочатку у повільному, а потім у середньому темпі. Кожна вправа повторюється спочатку 4-5 разів. Застосовують ЗРВ для основних груп м'язів рук, ніг та тулуба, при яких повинна працювати, принаймні, половина м'язової групи. При виконанні особливу увагу слід звертати на глибоке та рівномірне дихання, не рекомендується виконання вправ, які потребують великих м'язових зусиль, поважчують дихання. Доцільно чергувати спеціальні дихальні вправи зі звичайними, в такій послідовності: перші два місяці - 1:2, наступні два місяці - 1:3 та на п'ятому-шостому місяцях - 1:4.

Спеціальні дихальні вправи, які застосуються після найбільш втомливих фізичних навантажень, дозволяють зменшити ступінь функціональної напруги, яку переносить організм.

Основна частина (15-20 хв.) відводиться для навчання та тренування. В ній учні оволодівають новими фізичними вправами та руховими навичками. Здійснюють розвиток рухових якостей та забезпечують вирішення основних завдань фізичного виховання на кожному конкретному етапі занять. Фізіологічна крива заняття повинна мати найбільший підйом в другій половині основної частини. При навчанні конкретній руховій дії, коли принцип "розсіювання" не можливо застосувати, не порушуючи процес засвоєння вправи, доцільно застосовувати рухові переключення у вигляді короткочасних рухів які виконуються м'язами котрі не втомились.

Проводячи заняття по кожному з розділів спортивної підготовки, необхідно на матеріалі, який засвоюється, забезпечити не тільки оволодіння елементарними рухами цього виду спорту, але й формування різноманітних рухових якостей та здібностей, інакше кажучи, заняття з легкої атлетики повинні допомагати студенту засвоїти не тільки основні рухи цього виду спорту, але й розвивати рухові якості: витривалість, силу та швидкість. При цьому важливо мати на увазі, що фізичні вправи в залежності від їх особливостей можуть по-різному впливати на організм. Це необхідно враховувати в заняттях СМГ, намагаючись уникнути вузькоспеціалізованого розвитку рухових якостей, що досягається за рахунок використання прав різної інтенсивності (мала - для розвитку витривалості, велика - для розвитку сили та швидкості).

Заключна частина (5 хвилин) включає вправи на розслаблення та дихальні вправи. Основне завдання заключної частини - сприяти відновленню відхилень функціонального стану організму студентів, викликаних фізичними навантаженнями основної частини. З цією метою рекомендовано включати в заключну частину заняття вправи для тих м'язових груп, які не приймали участь в рухах, використаних студентами.

З метою контролю за правильним розподілом навантаження під час заняття студентів на першому ж занятті навчають вимірювати ЧСС, яку за сигналом викладача вони визначають протягом 10 секундного інтервалу часу. Такий підрахунок виконується 4 рази в кожному занятті: до заняття, в середині його - після найбільш важкої вправи основної частини, безпосередньо (в перші 10 секунд) після заняття та через 5 хвилин відновлювального періоду.

Навчальні заняття - основна умова для оволодіння предметом "Фізичне виховання" в об'ємі відповідної програми. Навчальна програма передбачає для студентів СМГ засвоєння залікових вимог по теоретичному розділу, який є загальним і для студентів основної медичної групи. Методичний розділ включає в себе перевірку навичок у складанні комплексів ЗРВ та ранкової гігієнічної гімнастики, техніку та методику виконання окремих елементів та вправ. Під час перевірки практичних навичок потрібно обов'язково врахувати показання та протипоказання до їх виконання. Щоб якісно та ефективно перевірити стан фізичної підготовленості пропонується проводити тестування учнів двічі на рік (на початку та в кінці навчального року).

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Безкоштовна робота

Закрити

Організація та методична робота спеціальних медичних груп

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.