Роль генетичної схильності і факторів ризику набирання зайвої ваги у пубертатний період життя

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 68

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ЗАЙВОЇ ВАГИ ЯК ОДНА ІЗ ПРОВІДНИХ ПРИЧИН РОЗВИТКУ СУПУТНІХ ЗАХВОРЮВАНЬ 6

1.1. Огляд літературних джерел 6

1.2. Фізіологічні механізми набирання зайвої ваги 9

1.3. Вікові фактори ризику набирання зайвої ваги 14

1.4. Фізіологічні особливості пубертатного періоду розвитку 16

1.5. Вплив зайвої ваги на загальний стан організму 22

РОЗДІЛ 2. ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ЗАЙВОЇ ВАГИ У ПЕРІОД СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ 28

2.1. Методика визначення нормальних онтогенетичних, антропометричних показників у пубертатний період життя 28

2.2. Вплив індивідуальних фізіологічних особливостей на формування маси тіла та генетичних чинників 34

2.3. Роль способу життя та режиму харчування у формуванні зайвої ваги 36

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОВІДНИХ ФАКТОРІВ НАБИРАННЯ ЗАЙВОЇ ВАГИ У ПУБЕРТАТНОМУ ПЕРІОДІ ЖИТТЯ 39

3.1. Дослідження антропометричних показників розвитку учнів 8 – 9 класів 39

3.2. Аналіз результатів встановлення генетичної схильності до набирання зайвої ваги 44

3.3. Рекомендації по режиму харчування і веденню здорового способу життя для боротьби із зайвою вагою. 47

ВИСНОВКИ 52

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54

ДОДАТКИ 59

ВСТУП

Актуальність теми. Надлишкова маса тіла та ожиріння є однією з актуальних проблем ХХІ століття і входить до числа неінфекційних захворювань, які призводять до зростання захворюваності та смертності, ранньої втрати працездатності та інвалідизації. Зростання темпів ожиріння є життєво важливою проблемою світового масштабу. Ожиріння серед дітей стало однією з найсерйозніших проблем сьогодення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в 2010 році більше ніж 40 мільйонів дітей мали надлишкову масу тіла [1, с.146].

В Україні ситуація також не є сприятливою. За даними МОЗ України надмірна вага спостерігається майже у половини дорослого населення та 15-16% підлітків. Є велика вірогідність того, що коли ці діти досягнуть зрілого віку, то будуть страждати ожирінням. Вже в молодому віці вони можуть мати проблеми збоку серцево-судинної системи,що в свою чергу може призвести до передчасної смерті та інвалідності [4, с.69]. Збільшення маси тіла на 5 кілограм або більше у віці 14-17 років підвищує ризик розвитку артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, ішемічної хвороби серця та жовчнокам'яної хвороби .

Основною причиною виникнення надмірної ваги та ожиріння є порушення енергетичної рівноваги між спожитими та витраченими калоріями, що зумовлюється надмірним вживанням висококалорійних продуктів з високим вмістом жирів і вуглеводів та низьким рівнем фізичної активності, малорухливим способом життя сучасної молоді.

Сьогодні в Україні на ожиріння страждають близько 15-17% дітей та підлітків. Ожиріння що почалося ще в ранньому віці, з часом прогресує і зберігається у дорослому періоді життя у майже половини хворих, обумовлюючи розвиток серцево-судиних захворювань, захворювань опорно-рухового апарату, обміну речовин, шлунково–кишкового тракту тощо. Несприятлива ситуація щодо здоров'я населення, зокрема підлітків, в плані надмірної ваги, що склалася в нашій країні, наголошує на необхідності вдосконалення та розгляду даної проблеми.

Об’єкт дослідження: – учні 8-9 класів Млинівецької ЗОШ I-II ст. Тернопільської області Кременецького району.

Предмет дослідження – антропометричні показники фізичного розвитку школярів пубертатного періоду життя.

Мета роботи: визначити схильність до набирання зайвої ваги у пубертатний період розвитку в учнів 8-9 класів та встановити чинники, які її зумовлюють.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

1. Вивчити та проаналізувати наукові та літературні джерела за вивченою темою дослідження;

2. Проаналізувати проблему поширеності надмірної ваги серед дітей підліткового віку;

3. Дослідити антропометричні показники розвитку учнів 8-9 класів Млинівецької ЗОШ I-II ст. Тернопільської області Кременецького району;

4. Здійснити порівняльний аналіз результатів дослідження з показниками фізіологічної норми;

5. Дослідити генетичну схильність до зайвої ваги у школярів 8-9 класів Млинівецької ЗОШ I-II ст. Тернопільської області Кременецького району;

6. Визначити фактори, які призводять до появи надмірної ваги у підлітковому віці;

7. Надати рекомендації по режиму харчування і веденню здорового способу життя для боротьби із зайвою вагою.

Матеріали і методи дослідження: у дослідженні проаналізовано звітні матеріали щодо зайвої ваги серед осіб пубертатного періоду Млинівецької ЗОШ I-II ст. Матеріали опрацьовано з використанням традиційних методів статистичного аналізу. Методи дослідження: в дослідженні широко використовувалися теоретичні (аналіз, синтез, систематизація, класифікація, узагальнення та порівняння) та антропометричні (масо-ростовий показник, індекс пропорційності Ерісмана, індекс міцності будови тіла Піньє).

Практичне значення роботи: полягає у впровадженні в практику охорони здоров’я нових знань стосовно поширеності,схильності, клінічних ознак , а також у розробці науково обґрунтованого й доступного комплексу заходів по впровадженню програми профілактичних заходів щодо надмірної ваги у осіб пубертатного віку.

Апробація роботи. Результати дослідження доповідалися на Х Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих науковців «НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ» в місті Рівне 17 травня 2017 року [18].

Наукова новизна. У результаті дослідження вперше здійснено оцінку антропометричних показників фізичного розвитку учнів 8-9 класів Млинівецької ЗОШ I-IIст.; встановлено фактори, які призводять до появи надмірної ваги у підлітковому віці.

Бакалаврська робота виконана на 68 сторінках, містить вступ, 3 розділи з підрозділами, висновки, 45 джерел використаної літератури, 4 таблиць, 4 діаграм.

Закрити

Роль генетичної схильності і факторів ризику набирання зайвої ваги у пубертатний період життя

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.