Період комуністичної диктатури ХХ століття

План

1. Встановлення більшовицької диктатури

2. Національно-визвольний рух народів і утворення незалежних держав

3. Причини, періодизація і початок громадянської війни

4. Політика "воєнного комунізму"

5. Терор у роки громадянської війни

6. Завершення громадянської війни. Агресія радянської Росії на Далекому Сході, Закавказзі і Середній Азії

7. Встановлення радянського панування в країнах Східної Європи

Список використаної літератури

У середині 1920 р. в Киргизії було встановлено радянську владу та утворено Киргизьку автономну радянську соціалістичну республіку в складі РРФСР.

У цілому ж Туркестанський край (сучасна Середня Азія) опинився надовго відрізаним від Центральної Росії. Тут склалася своєрідна ситуація. Поряд із незалежними ханствами Хівою та Бухарою існували уряди більшовиків (Ташкент) і білогвардійців.

Становище ускладнювалося тим, що в Туркестані діяли загони інтервентів (англійці прагнули розширити свої колоніальні володіння за рахунок Середньої Азії) та місцевих противників радянської влади(басмачі). У середині 1919 р. Східний фронт було розділено на дві частини: Східний і Туркестанський. Командувачем Туркестанського фронту затвердили Фрунзе.

Війська Фрунзе розбили козачі частини отаманів Дутова та Аненкова. У лютому 1920 р. радянські війська оволоділи Красноводськом — опорним пунктом білогвардійців у Середній Азії. Після цього білих було витіснено за межі Середньої Азії. 9-й з’їзд рад Туркестану прийняв конституцію, в якій проголошувалось утворення Туркестанської радянської соціалістичної республіки.

Кульмінацією боротьби в Туркестані стало повстання в Бухарі, підтримане Червоною армією. Режим бухарського еміра, який спирався на допомогу англійців, зазнав краху влітку 1920 р. Того ж року було скинуто хівинського хана. Радянське керівництво визнало Бухарську і Хорезмську (колишнє Хівин­ське ханство) народні республіки. Народи Середньої Азії залишились у сфері впливу Росії, щоправда, вже радянської.


7. Встановлення радянського панування в країнах Східної Європи

В результаті перемоги над фашизмом у Другій світовій війні в країнах Східної і Південно-Східної Європи склалася нова політична ситуація. Визволення цих країн супроводжувалось відновленням незалежності або зміною політичного режиму, де вона зберігалась. У всіх визволених країнах утвердилось загальне виборче право і багатопартійність, були проведені аграрні реформи, ліквідовано велике землеволодіння, націоналізована власність колабораціоністів і фашистів. Лад, який утвердився в країнах Східної Європи, отримав назву народної демократії. Народна демократія вважалась перехідним станом суспільства, яке відкидає тоталітаризм і прагне демократичного ідеалу. До влади в цих країнах прийшли антифашистські сили - комуністичні, соціал-демократичні, радикальні партії, у більшості країн об'єднані в народні фронти. Значну роль у народних фронтах відігравали комуністичні партії.

Пориваючи з фашизмом і авторитарними режимами, населення Східної Європи пов'язувало своє життя з демократією, пропонуючі різні модифікації цієї генеральної ідеї суспільного розвитку. В цих умовах комуністи, які займали крайні ліві позиції на політичній арені, зробили спробу з'єднати основні положення марксизму з новими політичними реаліями.

У міру того, як вирішувались загальнонаціональні завдання, між членами коаліцій Народного фронту наростали протиріччя. Такий розвиток подій був закладений природою народної демократії, яка була не представницькою, а ''демократією за згодою''.

В процес утворення представницької демократії втрутився Радянський Союз. Радянська армія, що знаходилась на території Східної Європи, істотно впливала на політичну ситуацію, забезпечуючи могутню підтримку прокомуністичним силам у цих країнах. Навіть там, де комуністи спочатку не мали переваги в парламенті (Польща, Угорщина), завдяки радянському тиску вони контролювали важливі посади міністрів внутрішніх справ, державної безпеки, збройних сил.

У той час, як комуністи користувались підтримкою СРСР, а праві сили були дискредитовані в роки війни співробітництвом з фашизмом, центристські сили опинились в скрутному становищі. Західні демократії відмовились їх підтримувати і вони були розколоті й підкорені комуністами. Коли почалась ''холодна війна'', спираючись вже на завойовані позиції і прямий тиск з Москви, комуністи легко і без кровопролиття встановили свою владу протягом 1947-1948 pp.

Прийшовши до влади, компартії приступили до побудови соціалізму. Відбувалась прискорена націоналізація великої та середньої промисловості, здійснювались репресії проти союзників комуністів по Народному фронту. У 1947 р. на нараді комуністичних і робітничих партій радянське керівництво в особі Жданова і Маленкова зажадало від ''братніх партій'' здійснення повної націоналізації, ліквідації коаліційних урядів, ліберальних і соціал-демократичних партій. Новий орган, утворений на нараді - Ко-мінформбюро - вимагав визнати радянський зразок побудови соціалізму єдино можливим. В Угорщині, Румунії, Югославії, Албанії було ліквідовано багатопартійність. У Чехословаччині, НДР, Польщі, Болгарії різні політичні партії стають частинами керованих комуністами коаліцій. Вся повнота влади була сконцентрована в руках виконавчого апарату, який практично злився з апаратом компартійним. З'явились місцеві ''Сталіни''. Тим самим з демократією було покінчено, хоча при цьому формально зберігались конституція, загальне виборче право, регулярно проводились вибори. В галузі економіки почалось проведення індустріалізації й колективізації. Ринкова економіка була замінена плановою. Відбулась кардинальна зміна соціальної структури суспільства. Зникли клас підприємців і значною мірою самостійність селян. Більша частина працездатного населення була зайнята в державному секторі.

Індустріалізація в цих країнах, як і в СРСР, набрала форми переважного розвитку важкої промисловості. Кошти на неї були отримані виключно завдяки націоналізації. Крім того, особливо на початковій стадії індустріалізації, штучно стримувалось споживання. Так держава отримала можливість акумулювати значні кошти і направляти їх на промислові інвестиції. СРСР взяв на себе постачання обладнанням, сировиною і енергоресурсами, підготовку спеціалістів. Індустріалізації сприяло аграрне перенаселення, безробіття і можливість використовувати жіночу працю. Прагнення у багатьох соціалістичних країнах створити багатогалузеву важку промисловість перевищувало реальні можливості. Форсування індустріалізації породжувало обмеження споживання і падіння життєвого рівня. Це послужило однією з причин невдоволення і призвело до політичної кризи 60-х років.

У 1949 р. для ще тіснішого прив'язування східноєвропейських країн до СРСР і прискореного проведення індустріалізації було створено Раду економічної взаємодопомоги (РЕВ).

А в 1955 р. був оформлений воєнно-політичний союз соціалістичних держав - Організація Варшавського Договору (ОВД). Так було завершено формування табору соціалізму. Кардинальні зміни відбулись у зовнішній політиці країн Східної Європи. Із санітарного кордону проти СРСР вони перетворились в його сателітів. Всілякі прояви непокори СРСР викликали жорстоку реакцію. Прикладом цього є конфлікт Тіто-Сталін.

Такі кардинальні зміни означали, що в країнах Східної Європи відбулись революції, які були за своєю суттю соціалістичними, антидемократичними. Позбувшись правого тоталітаризму, країни Східної Європи опинились під контролем лівого тоталітаризму.


Список використаної літератури

1.Алексеєв Ю.М. Всесвітня історія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.М. Алексєєв, А.Г. Вертегел, О.О. Козаков; За ред. Ю.М.Алексєєва. – К.: Каравела, 2007.- 240 с.

2.Голованов С.О. Всесвітня історія: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Каравела, 2007. -272 с.

3.Дейвіс Н. Європа. Історія / Пер. з англ. П. Горощук. – К.: Основи, 2011. – 1464 с.

4.Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посібник / Автор. кол.: В.М. Литвин, В.І. Гусєв, А.Г. Слісаренко та ін. - К.: Вища школа, 2002.- 430 с.

5.Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV-XX ст. / Ю.А.Горбань, Б.І. Білик та ін.; За ред.. Ю.А. Горбань. – К.: Віктар, 2003.- 435 с.

6.Політична історія XX століття: Навч. посібник. / В.Ф. Салабай, Л.О.Панчук, Я.А. Титаренко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 376 с.

7.Яровий В. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн ХХ століття: Підруч. для внз. – К. : Генеза, 2005. – 816 с.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 20

Безкоштовна робота

Закрити

Період комуністичної диктатури ХХ століття

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.