Період комуністичної диктатури ХХ століття

План

1. Встановлення більшовицької диктатури

2. Національно-визвольний рух народів і утворення незалежних держав

3. Причини, періодизація і початок громадянської війни

4. Політика "воєнного комунізму"

5. Терор у роки громадянської війни

6. Завершення громадянської війни. Агресія радянської Росії на Далекому Сході, Закавказзі і Середній Азії

7. Встановлення радянського панування в країнах Східної Європи

Список використаної літератури

Після того, як 18 лютого ЦК більшовиків за вимогою Леніна погодився прийняти умови миру, запропоновані Німеччиною, переговори поновилися. До Бреста від’їхала делегація на чолі з Сокольниковим. 3-го березня 1918 р. мирний договір було підписано.

За умовами договору радянська Росія:

визнавала за Німеччиною Прибалтику, Польщу, частину Білорусії;

зобов’язувалася відмовитись од претензій на Фінляндію, передати Туреччині Карс, Батум, Ардаган, укласти мир з Українською Центральною Радоюі визнати незалежність УНР, провести демобілізацію своєї армії, роззброїти флот, відновити старий, вигідний для Німеччини торговий договір;

зобов’язувалася сплатити Німеччині репарації в розмірі 6 млрд марок.

Отже, за умовами договору радянська Росія втрачала територію у 800 тис. км2, що колись належала Російській імперії, на якій жило 26% населення, вироблялося 32% сільськогосподарської та 23% промислової продукції, видобувалося 75% вугілля та залізної руди.

Для вирішення питання про затвердження договору було скликано VІІ з’їзд РСДРП (б), який, незважаючи на опір лівих комуністів, схвалив рішення про підписання Брестського миру. 14 березня умови договору були ратифіковані Надзвичайним всеросійським з’їздом рад. Проти ратифікації договору на з’їзді виступили ліві есери, які через незгоду з такою політикою вийшли зі складу Раднаркому. Згодом ліві есери спробували орга­нізувати заколот проти більшовиків, вчинили низку терористичних актів, але зазнали поразки та були оголошені поза законом. Так завершилось їхнє співробітництво з більшовиками.

Брест-Литовський договір діяв до листопада 1918 р. Після Листопадової революції в Німеччині ВЦВК анулював його та оголосив таким, що втратив чинність.


3. Причини, періодизація і початок громадянської війни

На відміну від звичайних воєн громадянська війна не має чітких меж — ні часових, ні просторових. Важко встановити визначену дату її початку, чітко провести лінію фронту.

Громадянська війна в радянській Росії була значно склад­нішою, ніж збройна форма суперечності між робітниками й капіталістами, селянами й поміщиками, як її намагалась представити пропаганда.

Поняття "громадянська війна" в Росії охоплює власне громадянську війну між групами населення, які обстоювали різні класові інтереси‚ національно-визвольну боротьбу і збройну інтервенцію 14 держав, селянську війну проти більшовицької політики "воєнного комунізму", а також проти політики біло­гвардійських урядів.

Громадянська війна — найбільша трагедія в історії народів колишньої Російської імперії. Вона несла з собою взаємну жорстокість, терор, непримиренну злобу. Заперечення минулого світу нерідко перетворювалось у заперечення всього минулого, виливаючись у трагедію тих людей, які обстоювали його ідеали.

У першій половині 1918 р. збройна боротьба мала порівняно обмежений характер. З другої половини 1918 р. по 1920 р. війна стала основним змістом життя країни. Противники більшовиків переслідували найрізноманітніші цілі — від "єдиної та неділимої" монархічної Росії до Росії радянської, але без комуністів. У перебігу громадянської війни погляди багатьох людей неодноразово змінювалися.

Щодо періодизації громадянської війни вРосії не існує єдиної точки зору. Нище наводиться найбільш загальна.

Основні етапи громадянської війни

Етап Період Характеристика
І Жовтень 1917 р. — травень 1918 р. Основна боротьба — проти національно-визвольних рухів та окремих груп антибільшовицьких сил (виступ Краснова під Петроградом, Каледіна на Дону, Дутова на Уралі).
ІІ травень — листопад 1918 р. Боротьба за владу між соціалістичними партіями. Остаточне встановлення однопар­тійної системи та більшовицької диктатури. Повстання Чехословацького корпусу (травень 1918 р.). Початок інтервенції країн Антанти (висадка десантів у Мурманську, Архангельську, Владивостоці, на півдні України, Закавказзі, Середній Азії та інших містах). Консолідація антибільшовицьких сил.
ІІІ листопад 1918 р. —весна 1919 р. Посилення воєнного протистояння червоних і білих. Наступ білих армій Колчака (з листопада 1918 р.), Денікіна (з серпня 1918 р.), Краснова (з липня 1918 р.), Міллера (з серпня 1918 р.) та ін. Розгортання інтервенції країн Антанти і США.
ІV 1919 р. – весна 1920 р. Наступ головних сил білого руху та їх розгром Колчак (березень 1919 –січень 1920 р.), Денікін (травень1919 р.- березень 1920 р.), Юденич (травень-жовтень 1919 р.). Евакуація основних сил іноземних військ.
V 1920 р. Війна з Польщею. Розгром Врангеля.Чергова спроба розпалити пожежу світової революції, принішши її на багнетах Червоної армії в Європу.
1920-1922 рр. Інтервенція у Середню Азію, Закавказзя. Перемога на Далекому Сході.Переможне завершення війни більшовиками на окраїнах колишньої Російської імперії.Придушення національно-визвольних рухів і селянських повстань.

Перший спалах громадянської війни був зумовлений прагненням окремих сил відновити владу Тимчасового уряду або перешкодити поширенню влади більшовиків. Цей опір носив локальний характер і був швидко придушений. Він не становв серйозної загрози владі більшовиків. У квітні 1918 р. Ленін навіть заявив: «Громадянська війна в основному завершена». Однак сподівання більшовиків були передчасними. Навесні 1918 р. громадянська війна спалахує з новою силою. Цьому сприяло:

Укладеня більшовиками Брестського миру, який викликав обурення патріотичних сил і особливо офіцерства;

Почалась збройна інтервенція країн Антанти (Англія, Франція, США, Японія та ін.), які надали підтримку антибільшовицьким силам;

Виступ проти більшовиків Чехословацького корпусу.

Найбільш небезпечнимдля більшовиків був виступ Чехословацького корпусу. Він був сформований у літку 1917 р. з військовополонених чехів і словаків австро-угорської армії і мав вступити у першу сітову війну на брці країн Антанти. Після укладення Брестського миру корпус, за домовленістю з країнами Антанти,мав черезВладивосток переправитись до Франції, щоб продовжити боротьбу проти Німеччини. Навесні 1918 р. частини корпусу (65 тис. чол.), що рухалися на Схід, розтягнулися залізницею від Волги до Владивостока. Спроба місцевих більшовицьких керівників розброїти окремі частини, викликало загальне антибільшовицьке повстання. У результаті всюди, де знаходилися частини корпусу було повалено радянську владу (Поволжа, Урал, Сибір, Далекий Схід). До чехід приєдналися селянські загони есерів та інших антибільшовицьких сил. На звільненій від більшовиків території почалось формування урядів, що претендували стати всеросійськими. Так, делегати розігнаних Установчих зборів утворили в Самарі уряд (КОМУЧ). У липні постав Сибірський уряд. Згодом ці два уряди разом з Казахським, Тюрко-Татарським, Башкірським та іншими утворили всеросійський Тимчасовий уряд – Директорію у місті Омськ. До цього уряду увійшли представники соціалістичних (меншовики та есери) та ліберальник (кадети) партій.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 20

Безкоштовна робота

Закрити

Період комуністичної диктатури ХХ століття

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.