Соціально-економічний та політичний розвиток Закарпаття у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 49

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

І. Відгомін буржуазної революції 1848 – 49 рр. 5

ІІ. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Закарпаття в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 10

ІІІ. Розгортання революційної та національно-визвольної боротьби трудящих Закарпаття в період Першої світової війни. 27

Висновки. 47

Список використаної літератури. 49

Додатки

Вступ

Актуальність теми дослідження

Після поразки революції 1848 – 1849 рр. настав новий період в історії Закарпаття, як і всієї Угорщини, – період розвитку капіталізму. Панівні класи Австрії пішли в наступ на народні маси, на права пригноблених народів. Позиції угорських панівних класів особливо зміцнилося після 1867 р., коли внаслідок угоди з Габсбургами була створена двоєдина держава – Австро-Угорщина.

Закарпаття з величезними природними багатствами для окупантів було джерелом сировини, дешевої робочої сили, об’єктом колоніального гноблення. Колоніальна залежність краю найбільш яскраво позначилась на промисловості й транспорті, це панував іноземний капітал. У його інтересах було збереження економічної та політичної відсталості краю: іноземні капіталісти навмисно гальмували будівництво великих промислових підприємств, по-хижацькому експлуатували його природні багатства.

Вся влада на Закарпатті знаходилась в руках угорських та німецьких окупантів, а також української місцевої буржуазії. Трудящим був закритий доступ до політичного життя. Разом з цим трудящі Закарпаття терпіли непосильний національний та релігійний гніт. Виступаючи проти тяжкого соціального гніту, трудящі Закарпаття разом з тим виступали за збереження своєї національної культури і мови. Посиливши репресії, угорські власті чинили масові арешти трудящих Закарпаття.

Мета дослідження полягає у вивченні соціально-економічного та політичного розвитку Закарпаття у ІІ поло. ХІХ – на поч. ХХ ст.

В даній курсовій роботі висвітлено такі 3 питання:

1. Чому Закарпаття відставало в соціально-економічному розвитку в Австро-Угорській монархії?

2. Що включав соціально-економічний та політичний розвиток Закарпаття?

3. Яким було становище трудящих Закарпаття в роки Першої світової війни?

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків.

Предмет дослідження – соціально-економічний та політичний розвиток Австро-Угорської імперії у ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.

Об’єкт дослідження – соціально-економічний та політичний розвиток Закарпаття у складі Австро-Угорської імперії у ІІ пол. ХІХ – на поч.

Закрити

Соціально-економічний та політичний розвиток Закарпаття у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.