Наукова та політична діяльність Михайла Грушевського

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП.. 3

І. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО.. 5

ІІ. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ТА ПЕРЕКОНАНЬ М.ГРУШЕВСЬКОГО   8

ІІI. М.С.ГРУШЕВСЬКИЙ ЯК ПОЛІТИК.. 15

3.1. Діяльність масонських лож.. 15

3.2 Грушевський і Українська Центральна Рада. 20

3.3 Внесок Михайла Сергійовича у концепцію української революції 27

ВИСНОВКИ.. 33

ЛІТЕРАТУРА.. 35

ВСТУП

В історії української науки і культури кінця XIX — першої третини XX ст., одне із почесних місць по праву належить Михайлу Сергійовичу Грушевському - видатному вченому, людині широкої ерудиції та надзвичайної працьовитості. Володіючи енциклопедичними науковими знаннями, здатністю всебічно аналізувати і в художній формі відтворювати історичні процеси, він яскраво виявив себе в багатьох галузях знань: історії, археографії, літературознавстві, фольклористиці. Але насамперед М. С. Грушевський - це визначний історик і патріот свого народу, який створив перше найбільш повне, узагаль­нююче дослідженню з історії України від найдавніших часів до другої половини XVII ст. Наукова концепція М. С. Грушевського ґрунтується на органічній єдності високого професіоналізму викладу матеріалів, глибоких знаннях літератури і джерел та оригінальності їх трактування.

Михайло Сергійович Грушевський як політик, пройшов шлях від засновника національно-демократичної партії Галичини і Товариства українських поступовців у Києві - до творця засад української незалежної держави. Він був головою Центральної Ради, а згодом визнав Радянську владу на Україні і висловив готовність служити їй. Змінювалися його погляди, еволюціонували суспільно-політичні концепції, філософське сприйняття життя. Але любов до свого народу і до історичної істини для нього завжди були вищим мірилом в науковій творчості і політичній діяльності. Він був сином своєї епохи, тому в житті та діяльності М. С. Грушевського, як і багатьох інших визначних діячів України, з усією глибиною відбилася трагічна історична доля розчленованих політичними кордонами українських земель, що були позбавлені власної державності.

Зарубіжне історичне грушевськознавство має значний доробок, власні традиції, певні історіографічні напрямки. За кордоном інтерес до його життя та творчості був постійним, а з середини 60-х років набув систематичного характеру і перетворився на окрему галузь історичних досліджень. Загалом для праць зарубіжних дослідників характерні певні популяризаторські риси, намагання після смерті вченого подати основні віхи його життя та діяльності, показати роль та місце Грушевського в українському культурному процесі. Першими на смерть історика відгукнулись учні його львівської школи – І. Крип’якевич та М. Кордуба. У 50-ті роки слід виділити праці В.Дорошенка, Г.Костюка, Ф.Пігідо.

Сучасне вітчизняне грушевськознавство було покликане до життя наприкінці 80-х років потребами зламу ідеологічних догматів тоталітаризму, демократизації суспільства, розвитку національної свідомості. Публікації цього пеіроду представлені численними науково-популярними статтями. Їх авторами стали не тільки історики, а й представники інших галузей знань. Ці матеріали мали просвітницький, почасти компіляторський характер. Але вони виконували важливу суспільно-політичну функцію – зняття анафеми з імені Грушевського, ознайомлення широкого читача з його питанням і діяльністю. Завдяки зусиллям Археологічної комісії НАН Ураїни і видавничих установ стали виходити найпопулярніші у свій час наукові та публіцистичні праці Грушевського. Процес входження Грушевсского до тогочасного українського суспільства був складним, але стрімким, хоч і викликав супротив компартійної влади та окремих істориків. Боротьба навколо повернення його спадщини розглядається в грунтовній, добре документованій статті Б.Кліда. Автор послідовно і аргументовно показує, як болісно долати наприкінці 80-х років ідеологічні перепони на шляху до правди про Грушевського.

За останнє п’ятиріччя в Україні вийшли лише чотири монографічні праці: збірник матеріалів про життя і діяльність М.С.Грушевського “Великий Українець”, праця правознавця О.Копиленка, монографія автора Пирога і дослідження П.Соханя, В.Ульяновського, С.Кіржаєва.

Закрити

Наукова та політична діяльність Михайла Грушевського

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.