Запорізька Січ у політичних комбінаціях доби Руїни

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАПОРІЗЬКА СІЧ ДОБИ РУЇНИ 5

1.1. Внутрішній устрій Запорізької Січі 5

1.2. Видатні персоналії Запорізької Січі 15

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ 25

2.1. Роль Січі в політичному житті Гетьманщини 25

2.2. Зовнішні політичні комбінації Запорізької Січі 31

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Після смерті Б. Хмельницького значно ускладнилася зовнішньо- і внутрішньополітична ситуація в Україні. Відчутними стали болючі соціально-економічні проблеми, породжені тривалою війною. Проливши море крові, щоб позбутися польського гніту, селяни і рядові козаки потрапили в ще страшнішу залежність власних можновладців, стали іграшкою в їхніх руках. А ті прагнули влади і багатства, не гребуючи будь-якими зsасобами, і, що особливо небезпечно для долі України намагалися при цьому спертися на збройні сили інших держав.

Усе це породжувало суспільний розбрат, інтриги, чвари, безліч гетьманів і гетьманчиків, які нерідко перетворювалися на справжніх маріонеток своїх чужоземних володарів, і призвело до загострення соціальних антагонізмів, послаблення єдності, до жорстокої міжусобної боротьби між окремими гетьманами за гетьманську булаву. Цим уміло скористалися Росія, Польща, Туреччина, Кримське ханство, у них своїх володарів не було щоб підкорити Україну своїй владі. Унаслідок цього було втрачено багатообіцяючу можливість політичного самовизначення, започатковану повстанням Б. Хмельницького, і тривало подальше спустошення вже сплюндрованого краю.

Недарма трагічний період в історії України, пов'язаний з третьою чвертю XVII ст., дістав назву Руїна. Термін Руїна історики взяли із численних народних переказів та дум, у яких ідеться про те, що Україна доборолася до краю, "до Руїни". В українській історії то був один із найчорніших і найстрашніших періодів.

Під час Руїни Гетьманщина умовно була поділена по Дніпру на Лівобережну та Правобережну, і ці два, чи більше, володінь під різними гетьманами ворогували між собою. Сусідні держави (Річ Посполита, Московська держава, Османська імперія) втручалися у внутрішні справи України, й українська політика характеризувалась намаганням підтримувати приязні відносини з тією чи іншою окупаційною силою.

Остаточний поділ Гетьманщини на Лівобережну та Правобережну Україну було закріплено Андрусівським договором (1667) та Вічним миром (1686). За ними Лівобережжя та Київ відходили до Московського царства, а Правобережжя — до Річі Посполитої.

До висвітлення проблем Руїни у різні часи вдавались такі історики-науковці як: Н.Полонська-Василенко, О. Субтельний, О. Рігельман, Д. Дорошенко, М. Грушевський, І. Холмський.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження даної курсової роботи є події в Україні в період Руїни.

Предмет дослідження. Предметом дослідження курсової роботи виступає Запорізька Січ у політичних комбінаціях доби Руїни.

Мета курсової роботи – теоретично дослідити та обґрунтувати особливості державотворчих ідей у політичній думці Запорізької Січі доби Руїни.

Мета роботи реалізується шляхом реалізації таких завдань:

- дослідити внутрішній устрій Запорізької Січі;

- визначити видатні персоналії Запорізької Січі;

- проаналізувати політичну позицію Запорізької Січі, зокрема розглянути політику української козацької верхівки по смерті Б.Хмельницького

- розглянути зовнішні політичні комбінації Запорізької Січі.

Методи дослідження. З метою об'єктивного осмислення теми застосовувались порівняльний та описовий методи пізнання, метод історіографічного аналізу і синтезу, проблемно-хронологічний підхід.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Запорізька Січ у політичних комбінаціях доби Руїни

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.