Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ШКОЛА І ОСВІТА ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ 5

1.1. Освіта Запорізької Січі 5

1.2. Розвиток шкільництва на терені Запорозької Січі 9

1.3. Діяльність козацьких шкіл в україні (січові, полкові, музичні та інші) 12

РОЗДІЛ 2. КОЗАЦЬКА ПЕДАГОГІКА ЯК УНІКАЛЬНЕ ЯВИЩЕ СВІТОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ 16

2.1. Козацька педагогіка - невід’ємна складова української етнопедагогіки 16

2.2. Виховне значення образу Івана Сірка 20

2.3. Система виховання лицаря-козака 24

ВИСНОВКИ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30

ВСТУП

Актуальність дослідження. У другій половині XV-XVI ст. в Україні виникло і сформувалося козацтво як форма протесту українського народу проти зростаючого соціального та національно-релігійного гноблення, посилення кріпацтва і розвитку кріпосного права.

Багатовіковий визвольний козацький рух покликав до життя унікальне явище не лише східнослов’янської, а й світової культури - козацьку педагогіку.

Козацька педагогіка - це частина народної педагогіки у вершинному її вияві, яка формувала в підростаючих поколіннях українців синівську вірність рідній землі, Батьківщині - незалежній Україні. Це народна виховна мудрість, що своєю головною метою ставила формування в сім’ї, школі і громадському житті козака-лицаря, мужнього громадянина з яскраво вираженою українською національною свідомістю і самосвідомістю.

Створена козаками педагогіка ввібрала в себе ідейно-моральний, емоційно-естетичний, психолого-педагогічний зміст богатирської епохи в житті наших пращурів періоду Відродження.

Під могутнім захистом козацьких збройних сил в Україні існували різні типи навчальних закладів. Поряд з академіями, братськими, дяківськими, церковними, монастирськими школами, колегіумами, працювали народні професійні школи мистецтв і ремесел (кобзарства, гончарства, бортництва та ін.) та козацькі, січові школи на території Січі, земель Війська Запорозького, на Гетьманщині.

Козацька молодь систематично розвивала свої природні задатки, вдосконалювала тіло й душу в іграх, танках, хороводах, різних видах змагань і боротьбі. Підлітки і юнаки охоче брали приклад з дорослих, які відчували психологічний комфорт завдяки тому, що однаковою мірою турбувалися про свій інтелектуальний, моральний, духовний і фізичний розвиток. Це створювало в них настрій внутрішнього задоволення, хорошого самопочуття, сприяло єдності слова і діла, думки і вчинку, гармонії душі й тіла.

Проблему козацької педагогіки вивчали Ю.Д.Руденка, М.Г.Стельмаховича, Г.В.Біленької, О.Т.Губка, П.Р.Ігнатенка, В.Г.Кузя, М.І.Кравчука, Є.І.Сявавко, Д.Т.Федоренка, педагогів-практиків, методистів Л.К.Білецької, О.В.Вронської, В.М.Гамажана, В.І.Каюкова, О.В.Ковальчука, Д.М.Погребенник,особливий внесок для козацької педагогіки зробив В.О.Сухомлинський.

Об’єкт дослідження – освіта в Запорізькій Січі.

Предмет дослідження - використання козацької педагогіки у вихованні дітей та молоді.

Метою курсової роботи є дослідження особливостей освітнього процесу та розвитку шкільницвта у Запорізькій Січі.

Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

дослідити особливості розвитку освіти у Запорізькій Січі;

розкрити тенденції розвитку шкільництва;

визначити головну мету та завдання козацької педагогіки;

дослідити Українське козацтво як елемент національної освіти.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Школа і освіта Запорізької Січі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.