Французи в Україні - фрагменти в історії

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

Розділ І. Початки французької присутності на українських теренах в XІ-XVII століттях 6

Розділ ІІ. Українські французи – суспільно-політичні та економічні діячі (XVIII – поч. ХХ ст.) 10

2.1. Розвиток порцелянової справи на Волині завдяки французьким майстрам 11

2.2. Розквіт Одеси та приморських територій за сприяння Армана Еммануеля Софія-Септимані де Віньєро дю Плессі, графа де Шинона, п’ятого герцога Рішельє і де Фронсак та Людовика-Олександра-Андро Ланжерона 12

2.3. Військові, наукові та культурні досягнення Жана-Батиста де Траверсе на посаді «головного командира Чорноморського флоту та портів» і градоначальника Севастополя 17

2.4. Господарське освоєння Південної України французькими емігрантами 20

Розділ ІІІ. Внесок французів у розвиток культури та освіти на українських землях (XVIII – поч. ХХ ст.) 23

Висновки 29

Список використаної літератури 31

Додатки 35

Вступ

Актуальність теми дослідження. Україна була і залишається багатоетнічною державою. Згідно останнього перепису населення на її теренах проживають представники близько 130 етнічних груп. У силу історичного розвитку нашої країни, її інтеграції в світову спільноту ця цифра постійно зростає. Українські науковці докладають значних зусиль до збору матеріалів, які розкривають обставини еміграції в Україну представників того чи іншого народу та прояви їх життєдіяльності. До однієї з класичних етнічних меншин належить французька. Дана проблема залишається все ще недостатньо вивченою, адже відсутнє повне дослідження, яке б проілюструвало діяльність французів в Україні з моменту приїзду першого представника і до сьогодення, тим більше, що, нерідко, громадян Франції не розділяють з франкомовними представниками, наприклад, Швейцарії чи Бельгії. Відповідно, це вносить ряд неточностей у наукові розвідки. Даний доробок є спробою розкрити вклад французів протягом ХІ – початку ХХ століття в громадське, культурно-освітнє, наукове, економічне життя України.

Мета дослідження: на основі здобутків історіографії, узагальнити та дослідити передумови появи французької меншини в Україні та внесок її представників у розвиток окремих сфер життєдіяльності українців.

Мета дослідження передбачає виконання наступних завдань:

- визначити основні передумови переселення французів в Україну;

- дослідити внесок французької меншини в господарське освоєння краю, покращення освіти, науково-краєзнавчі дослідження, культурне життя України;

- проаналізувати політичну і громадянську діяльність французів в Україні.

Об’єкт дослідження – представники французької етнічної меншини в Україні.

Предмет дослідження – особливості міграції на українські терени, діяльність на тлі суспільно-політичних процесів і внесок у розбудову політичного, економічного і культурного життя регіону.

Хронологічні рамки роботи – охоплюють ХІ – початок ХХ століття.

Джерельна база дослідження – здобутки історіографії французьких авторів, зокрема Гійома Левассера де Боплана «Опис України» та П’єра Шевальє «Історія війни козаків проти Польщі».

Територіальні межі дослідження – Україна в сучасних її кордонах.

Теоретико-методологічну основу роботи складають принципи об’єктивності, науковості, історизму, комплексності та системності, пріоритету загальнолюдських цінностей. Дослідниця застосовувала як загальнонаукові методи – типологізації, класифікації, так і спеціальні історичні – проблемно-хронологічний, порівняльний, структурно-систематичний, статистико-аналітичний. Це дало можливість підійти до висвітлення проблеми комплексно.

Наукова новизна одержаних результатів:

- розглянуто актуальну мало розроблену в українській історіографії проблему;

- комплексно досліджено діяльність французів в політичному, економічному, культурному розвитку українських земель;

- систематизовано розрізнені регіональні історіографічні дослідження;

- відтворено об’єктивну хронологію життя французької меншини в Україні.

Практичне значення роботи: геополітичне положення нашої держави, сучасна етнонаціональна структура українського суспільства, демократичні підвалини його буття визначають пріоритети державної політики у національному питанні сьогодення та сприятимуть подальшій євро інтеграції України. Також, одержані результати можуть бути використані учнями старших класів спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, студентами-істориками, економістами та політологами, науковцями і також вчителями для самоосвітньої діяльності.

Закрити

Французи в Україні - фрагменти в історії

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.