Буржуазна революція в Європі (1848-1849) - визначна сторінка в історії всієї Європи

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ПЕРЕДУМОВИ ТА ПОЧАТОК РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ В ЄВРОПІ В 1848 РОЦІ. 5

1.1. Лютнева революція та Тимчасовий уряд у Франції. 5

1.2. Березнева революція, початок діяльності Франкфуртського парламенту. 6

1.3. Революційний рух в Італії 10

РОЗДІЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА БУРЖУАЗНИХ РЕВОЛЮЦІЙ В ЄВРОПІ. 17

2.1. Період установчих зборів у Франції 17

2.2. Створення центрального німецького уряду. 20

2.3. Революція в Австрії та Угорщині 23

ВИСНОВКИ.. 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 31

ДОДАТКИ.. 32

ВСТУП

Актуальність дослідження. У 1848-1849 рр. у Парижі, Відні, Берліні, Римі та інших європейських столицях відбулися революційні виступи. Школи раніше Європа не знала такого загального загострення соціальної боротьби, розмаху народних виступів і бурхливого піднесення національно-визвольних рухів. Боротьба буржуазії, робітників, селянства, ремісників і дрібних торгівців проти феодально-абсолютистських утисків переплелася з національно-визвольною боротьбою народів Австрії та Італії, із загальнонаціональними рухами за територіальне об'єднання Німеччини й Італії. Хоч у країнах напруження боротьби, шляхи і долі повсталих народів не були однаковими, безсумнівним стало те, що революційні події набули загальноєвропейського масштабу.

Реставрація монархічних режимів на принципах легітимності, утверджених Віденським конгресом, придушення революційних виступів 20-30-х років сприяли посиленню соціального і національного гноблення народів Європи. Водночас економічний розвиток європейських країн визначався промисловим переворотом, утвердженням машинного виробництва, збільшенням чисельності робітників і підвищенням ролі буржуазії в суспільстві. Робітники, селяни, ремісники, дрібні торговці вимагали від урядів вирішення соціальних питань, насамперед законодавчого закріплення відносин між власниками і найманими робітниками. Буржуазія була незадоволена феодально-абсолютистським гнітом, відсутністю демократичних свобод і представницьких органів влади. Багато народів Європи не мали власних національних держав і виступали за національне визволення.

Отже, встановлений Віденським конгресом реакційний порядок в європейських країнах зумовив незадоволення широких верств суспільства і сприяв посиленню революційних настроїв. Початок революцій прискорили неврожайні роки, внаслідок чого зменшилося виробництво сільськогосподарської продукції, подорожчало продовольство на споживчому ринку і знизився життєвий рівень народу. Загострила ситуацію також економічна криза 1847 р., яка охопила більшість європейських країн.

Об’єкт дослідження - буржуазна революція в Європі (1848-1849).

Предмет дослідження - розкриття причин та наслідків революцій 1848-1849 рр. у Європейських країнах.

Мета дослідження: розкрити особливості розвитку Європи періоду буржуазної революції 1848-1849 рр., вплив на державотворчі процеси та внутрішньополітичне та соціально-економічне життя країн Європи.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Буржуазна революція в Європі (1848-1849) - визначна сторінка в історії всієї Європи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.