Звільнення Закарпаття від фашистських загарбників в роки Другої світової війни

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ВИЗВОЛЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ ВІД ОКУПАЦІЇ 5

1.1.  Закарпатська Україна у роки Другої світової війни. 5

1.2. Звільнення краю від фашистських загарбників Радянською Армією.. 9

1.3. Основні етапи та характерні риси проведення військами Червоної Армії східно-карпатської операції (вересень-жовтень1944 р.) 13

РОЗДІЛ 2. ВНЕСОК ЗАКАРПАТЦІВ У ВЕЛИКУ ПЕРЕМОГУ НАД ФАШИЗМОМ   23

2.1. Партизанський рух та підпільники на Закарпатті у роки війни. 23

2.2. Антифашистська діяльність ОУН-УПА на Закарпатті 29

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 41

ДОДАТКИ.. 43

ВСТУП

Актуальність теми. Протягом століть український народ Закарпаття перебував у ярмі іноземних поневолювачів. Історичне становище краю різко змінилося, коли ця невелика частина Українського народу, яка довгий період була відірвана від своєї матері-Вітчизни, на повен голос заявила про свою незалежність і довела, що вона є господарем на своїй землі.

Історія Закарпаття досить фундаментально досліджена істориками, але оцінки про події які відбувалися в роки війни досить неоднозначні.

Угорська історіографія розглядає Закарпаття як історично невід’ємну частину Великої Угорщини, і тому події 1938-1939 рр. розглядаються як випадкова помилка в ході Підкарпатської історії внаслідок Чехословацького та Українського націоналістичного впливу. Загарбання Угорщиною Карпатської України в 1939 році розглядається як відновлення історичної справедливості, возз’єднання угорців Закарпаття з історичною батьківщиною.

Російська Радянська історіографія також неоднозначно розглядала існування Карпатської України. Абсолютно відкидалося прогресивне значення її досягнень.

За незалежної України перед науковцями постала можливість детальніше вивчити історію Закарпаття. Адже відкрився доступ доінформації, яка була не доступназа радянської влади.

В роки окупації населення краю зазнавало нестерпного політичного та національного гніту. Були розроблені цілі програми денаціоналізації українського населення. Заборонялося вживати термін «українець». Змінювали українські прізвища людей на угорські, заборонялася література на рідній мові. Українська ідентичність закарпатців (етнічна, мовна, культурна) піддавалася шаленому політичному та психологічному тиску.

Головна роль в розгромі фашистських окупантів належить Радянській Армії, але відчутну допомогу надали радянські партизани, підпільники та збройні формування ОУН-УПА. Однак, досі в українському суспільстві не вщухають суперечки щодо того, кого ж вважати учасниками антинацистської боротьби, а кого – колоборантами. В обґрунтуванні наукових висновків і оцінок буремних 40‑х років ХХ століття першочергове значення має з'ясування і визнання внеску в спільну перемогу над нацизмом різних сил, які брали участь у боротьбі проти окупантів. На території Закарпаття - це боротьба радянських партизанів, підпільників, українського національного підпілля.

Об’єкт дослідження – Закарпаття в роки другої світової війни

Предмет дослідження – діяльність антифашистського руху опору, населення та Радянської армії за визволення території Закарпаття.

Мета курсової роботи - на основі комплексного і об’єктивного аналізу поглибити дослідження щодо ролі руху опору, закарпатського населення та Радянської армії в розгромі німецького агресора і визволені території Закарпаття.

Метою продиктовані основні завдання, які необхідно розв’язати в процесі дослідження:

– теоретично обґрунтувати основні передумови зародження та діяльність партизанських загонів та підпільників на території Закарпаття;

– дати характеристику методам і формам боротьби;

– прослідкувати розвиток партизансько-підпільної боротьби на різних етапах її розвитку;

– з'ясувати внесок кожної з частин збройних формувань ОУН-УПА в розгром німецького агресора;

Методи дослідження: історико-хронологічний, проблемний, порівняльний методи розгляду досліджуваного матеріалу, принципи наукового пізнання, об’єктивності, історизму.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Звільнення Закарпаття від фашистських загарбників в роки Другої світової війни

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.