Національно-культурне відродження Наддніпрянської України у першій половині ХІХ ст

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Розділ І. Культурно-національне відродження у Наддніпрянській Україні 5

1.1. Передумови національного відродження. 5

1.2. Початок українського Ренесансу. 8

1.3. Масонство в Україні 10

1.4. Передтечії виникнення і діяльність Кирило-Мефодіївського товариства  12

Розділ ІІ. Джерела українського національного відродження в Наддніпрянській Україні в першій половині XIX ст. 17

2.1 Рух українських автономістів. 17

2.2 Малоросійське товариство. 18

2.3 Декабристи. 18

2.4 Поява української інтелігенції 21

Висновки. 28

Список використаної літератури. 30

Вступ

Рідко коли спостерігався такий захоплюючий, різноманітний і широкий розквіт нових ідей, як у ХІХ столітті. До того часу вже давно завершився розпочатий в епоху відродження відхід від поглядів, згідно з якими світ можливо було збагнути лише з точки зору Божої волі. Освічені європейці утвердились у переконанні, що розум людини цілком здатний аналізувати й спрямовувати людське життя. Ця впевненість у можливостях інтелекту привела до небаченого розмаїття нових ідеологій. Власне у цей час ідеологія – тобто система поглядів, що претендує на пояснення минулого й теперішнього світу й на роль дороговказу до кращого життя в майбутньому, - постає як рушійна сила в історії.

Наприкінці XVIII – початку ХІХ століття в Україні розпочинається національно-культурне відродження. Суть цього процесу полягає у відновленні різних сфер (національної, духовної, культурної, мовної тощо) буття народу після їхнього занепаду. Відродження пов'язане із значним зростанням уваги до проблем явищ та процесів, яке є національно значимими, але у попередні часи свідомо чи несвідомо гальмувалися або замовчувалися. У добу Відродження посилюється активність національної еліти, свідомих суспільних сил, які пожвавлюють свою діяльність у всіх сферах життя – від культури до політики.

Характерною рисою відродження є те, що цей процес, як правило, спирається на здобутки, традиції та досвід попередніх поколінь. У зв'язку з цим закономірно, що наприкінці XVIII – початку ХІХ століття помітно зріс інтерес до національної історії. Це виявилося в активному збиранні та публікації історичних джерел і пам'яток історичної думки, виданні журналів та альманахів, створенні історичних товариств, написанні узагальнених праць з історії України. У цей час, як зазначав І. Лисяк-Рудинський, «... туга за безповоротно втраченим славним козацьким минулим служила поштовхом до розгортання жвавого руху на полі історично-антикварного дилентантизму».

І справді у ХІХ столітті Україна, пристосовуючись до вимог часу, переживала складний процес внутрішньої еволюції. Хоч повільніше ніж у Західних Європейських країнах, в обох її частинах – російська і австро-угорська – відбувався промисловий переворот, впроваджувалася ринкова економіка, виникали нові соціальні верстви, Українське населення в умовах ринкових відносин зазнало глибокого благотворного впливу. Забуте неграмотне українське населення перетворилося на українську націю з усіма тими ознаками, які характеризували інші європейські спільноти, і це в умовах, коли українців всіма можливими способами примушували забути своє минуле, намагалися витравити зі свідомості відчуття українськості. Саме на фоні усіх цих подій продовжує розвиватися культура, яка була оплотом для рідного народу, і грізним ворогом для іноземних загарбників (Російська імперія, Австро-Угорщина).

Закрити

Національно-культурне відродження Наддніпрянської України у першій половині ХІХ ст

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.