Зовнішня політика США в другій половині ХХ ст

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 60

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ США   6

1.1. Теорії про особливий статус американської держави. 6

1.2. Проблема “холодної війни” в американській історіографії 11

1.3. «Холодна війна» та роль США в її розгортанні. “Доктрина Трумена”, “План Маршалла”. 15

РОЗДІЛ 2. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА США У 50-80-ті РОКИ ХХ СТ. 24

2.1. Участь США у збройних конфліктах та їх наслідки. 24

2.1.1. Корейська війна. 24

2.1.2. Війна у В’єтнамі 28

2.1.3. Карибська криза. 34

2.2. Американо-радянські відносини 80-х рр. ХХ ст.: від загострення до співробітництва  45

РОЗДІЛ 3. ЗМІНА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ В 90-ТІ РОКИ ХХ СТ. 47

3.1. Розпад СРСР та зміна геополітичної ситуації в світі 47

3.2. Зовнішня політика 90-х років ХХ ст. Участь США в розв’язанні міжнародних конфліктів. 48

ВИСНОВКИ.. 53

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.. 56

ВСТУП

Актуальність теми. Після другої світової війни США відкрито заявили про свої претензії на світову гегемонію. Застосування Сполученими Штатами атомної зброї проти Японії розпочало ядерну еру. Стрижнем «холодної війни», яка розпочалася невдовзі, стало протистояння між США та СРСР у всіх основних сферах, особливо зовнішньополітичній та ідеологічній. Великі зміни, що відбулися в наступні роки, суттєво обмежили можливості посягання США «на керівництво світом». Країни Західної Європи і Японія, які економічно зміцнилися, стали тіснити свого суперника в конкурентній боротьбі за джерела сировини, ринки збуту товарів і сфер вкладення капіталів.

США – це одна з найцікавіших держав, особливо якщо розглядати її розвиток після Другої світової війни. Війна сприяла зростанню національного багатства США, перетворенню їх у фінансово-економічного і зовнішньополітичного лідера капіталістичного світу. Після війни США розмістили свої збройні сили в багатьох важливих регіонах земної кулі, в тому числі і в Східній півкулі – за тисячі кілометрів від американських берегів. Під прапором захисту свободи і демократії американські ідеологи оголосили основним завданням США протидію радикальним політичним та соціально-економічним змінам, які назріли в багатьох країнах, боротьбу проти революційного і національно-визвольного руху, підтримку режимів, залежних від Сполучених Штатів.

Політика США й на сьогодні залишається джерелом політичної напруги в світі. Тому вивчення зовнішньої політики цієї держави дасть змогу краще проаналізувати міжнародні процеси, що відбуваються в сучасному світі. Ці всі фактори й обумовлюють актуальність даного дослідження.

Мета дослідження - охарактеризувати зовнішню політику США в другій половині ХХ ст.

Завдання роботи обумовлені поставленою метою та полягають в наступному:

1. визначити основи зовнішньополітичної ідеології США;

2. охарактеризувати доктрину “холодної війни”;

3. проаналізувати роль США в розв’язані «холодної війни» та їх участь в основних військових конфліктах;

4. охарактеризувати зовнішньополітичну стратегію держави 90-х років ХХ ст.

Об’єктом роботи можна визначити міжнародні відносини другої половини ХХ ст.

Предметом дослідження є зовнішня політика США в цей період.

Хронологічні рамки охоплюють період другої половини ХХ ст.

Практичне значення роботи полягає у можливості використання її при підготовці лекційного курсу та проведенні семінарських занять з новітньої історії країн Західної Європи та Північної Америки. Окремі розділи роботи можуть бути використані у курсі історії країн Азії, Африки та Латинської Америки.

Історіографія. Історія США завжди привертала увагу дослідників. В радянський час суспільно-політичний та економічний розвиток цієї держави розглядався в ідеологічній площині, але дослідження цього періоду і до сьогодні є цінними тому, що примушують аналізувати події з іншої точки зору. При написанні дипломної роботи було використано ряд досліджень радянських істориків, зокрема: Єфімова А.В. [22], Никонова В.А. [43-46], Фурсенко А.А. [72,73]. До фундаментальних досліджень даного періоду слід віднести чотирьохтомне видання історії США під редакцією Севостьянова Г.Н. [32]. Серед сучасних дослідників історії США слід виділити праці Согріна В.В., який зосередився на політичній історії [65-68] та Іваняна Е.А. [28-30], який займається політичними портретами американських президентів; статті Лапшиної І.К. розкривають перебіг протистояння між демократами та республіканцями [39-40]; статті Грищенка Т.Г. визначають проблеми становлення зовнішньополітичної стратегії США 60-80-х років [16-17]. У історіографії американської історії присутні тенденції до висвітлення історії за перебуванням при владі президентів. У даному дослідженні використано ряд історичних портретів американських президентів [1]. Для характеристики зовнішньої політики США було використано збірник документів, що характеризують роки розрядки міжнародної напруги (1960 - поч. 1970-х) [63].

Структура роботи. Дослідження складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку джерел і літератури та додатків.

Закрити

Зовнішня політика США в другій половині ХХ ст

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.