Епос, легенди та міфи як складові вітчизняної історіографії

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. СТАРОДАВНІ МІФИ, ЛЕГЕНДИ ТА ЕПОС.. 5

1.1. Значення таких понять як: міф, легенда, епос. 5

1.2. Форми осмислення людського минулого: міф, епос, історія. 9

1.3. Особливості дослідження слов'янської міфології у вітчизняній історіографії 11

РОЗДІЛ 2. ПРЕДСТАВЛЕННЯ МІФІВ, ЛЕГЕНД ТА ЕПОСУ ЯК ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ІСТОРІОГРАФІЇ 18

2.1. Перші міфи, легенди та епос у вітчизняній історичній науці 18

2.2. Теологічні трактування історії 23

2.3. Зародження писемності - поворотний етап розвитку історичних знань на українських землях. 28

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 36

ВСТУП

Актуальність теми. Усна народна творчість є важливим джерелом історичної інформації, яке дає змогу реконструювати ті сторінки давньої історії слов'янських народів, довкола котрих уже декілька століть точаться гострі суперечки.

Українська історична думка має давню історію. Її зароджен­ня і розвиток невіддільні від етногенезу українського народу, формування його національної культури, духовності та сві­домості. З'ясувати джерела і витоки української історичної думки неможливо без заглиблення у найдавніші часи, коли на землях сучасної України зароджувалось людське життя. Куль­тура трипільців і кіммерійців, історія доби скитів, сарматів, скіфів, грецьких міст-колоній в Причорномор'ї, найдавніших слов'янських поселень, державної організації антів. Їх світоба­чення - все це генетичні складові і передпоріг того етнічного утворення, що склало народ України-Русі. його культуру, а отже, заклало перші камені в розуміння історії. Погляди язич­ників на навколишній світ, його минуле, проповіді сподвиж­ників християнства утверджували у свідомості праукраїнців елементарне розуміння історичного процесу.

Поворотним рубежем у розвитку історичних знань стали поява писемності, зародження літописання, розширення міжнародних культурно-духовних зв'язків Київської держа­ви, запровадження християнства, розповсюдження в Київ­ській Русі надбань зарубіжних античних та середньовічних істориків. Ретроспективний погляд на генезу історичних знань у тісному зв'язку з етногенезом українського народу дає ключ до розуміння їх характеру, взаємообумовленості. джерел та ви­токів. спадкоємності розвитку.

Основні форми господарської діяльності ранньослов'янської спільності вивчали П.Л.Корнієнко, Д.Т.Березовець, О.М.Приходнюк, Б.О. Тимощук та ін. Суспільні відносини досліджували Д.Н.Козак, Й.С.Винокур, С.О.Токарєв. Язичницьку міфологію й організовані форми культу слов'ян проаналізували в своїх працях С.О.Токарєв, Б.О.Рибаков, В.В.Сєдов.

Об'єктом дослідження є усна (фольклорна, епічна) творчість як складова історіографії.

Предметом дослідження є характер та зміст міфів, легенд та епосу у вітчизняній історіографії.

Мета курсової роботи - дослідити місце, роль і значення стародавніх міфів, легенд та епосу у вітчизняній історіографії.

Метароботи визначаєнаступні завдання:

- визначити сутність поняття міф, легенда, епос;

- розкрити особливості дослідження слов'янської міфології у вітчизняній історіографії;

- дослідити перші міфи, легенди та епос, як основної частини вітчизняної історіографії;

- простежити теологічні трактування історії;

- розкрити пово­ротну роль писемності для фіксації історичних подій і фор­мування історичних знань.

Методи дослідження. Методологічними засадами дослідження є принципи історизму, наукової оюєктивності, системності при висвітлені історичних фактів. Застосовувалися методи історичного аналізу, інтерпретації та узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Епос, легенди та міфи як складові вітчизняної історіографії

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.