Територіальне розширення Російської імперії в ХII - ХIII ст

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ I.Територіальні надбання в ХVII ст. 6

1.1. Приєднання Сибіру. 6

1.2. З’єднання України з Московською державою.. 9

1.3. Південні напрямки російської політики: Кримські та Азовські походи. 10

Розділ II. Боротьба Росії за вихід до Балтійського та Каспійського морів. 16

2.1. Північна війна. 16

2.2. Персидська війна. 21

Розділ III Наслідки завоювань у ХVIII ст. 24

3.1. Розширення території внаслідок російсько – турецьких воїн. 24

3.2. Територія Росії після трьох поділів Польщі. 30

Висновки. 36

Список використаної літератури. 39

Додаток. 41

Вступ

„Велике Московське розорення” кінця ХVI – початку ХVIIст. дуже спустошило Росію. З великими труднощами йшов процес відродження господарського життя. Новий уряд в пошуках нових джерел фінансування посилив податковий тиск. Внутрішньо – політичне становище залишалося нестійким. Міжнародне становище Росії після Смути також було тяжким. Адже Росія лишилася без єдиного виходу до Балтійського моря. Особливістю зовнішньої політики Російської держави, як відмітив К.Маркс, була цілеспрямована боротьба за вихід до моря, що було вирішальною умовою для ліквідації економічної відсталості Росії, для розвитку промисловості і торгівлі та укріплення міжнародного становища країни.

Актуальність теми: Проблема утворення Російської держави, зокрема на основі приєднання нових територій, залишається актуальною і в наш час та досить часто піднімається в історичних дослідженнях. На даний час відбувається історичне переосмислення подій минулого, доповнення прогалин і висвітлення упущених фактів.

Події минулого мають свій вплив і на події сучасної історії. Зокрема, деякі напрямки сучасної зовнішньої політики Росії беруть свій початок ще з ХVII ст. Так, наприклад, приєднання України визначило її долю на довгі століття історії, і навіть на сучасному етапі залишило свій слід. Територіальне розширення Росії у ХVII – ХVIII ст. зробило свій вплив на хід історії інших сусідніх країн.

На даному етапі можна провести паралелі розвитку зовнішньої політики у ХVII – ХVIII ст. і сучасної зовнішньої політики Росії та прослідкувати її еволюцію.

Об’єктом роботи є політична історія Російської імперії в ХVII - ХVIII.

Предметом дослідження є територіальні розширення Російської імперії в контексті зовнішньої політики.

Хронологічні рамки охоплюють період ХVII – ХVIII ст.

Територіальні рамки включають всю територію Російської імперія.

Мета курсової роботи: прослідкувати процес розширення Російської території.

Для досягнення мети передбачається виконання таких завдань:

1) Дослідити територіальні надбання Російської імперії в ХVII ст.;

2) Прослідкувати боротьбу Росії за вихід до Балтійського та Каспійського морів;

3) Визначити наслідки завоювань у ХVIIIст.

Ступінь наукової розробки.

Досить багато істориків-дослідників вивчали зовнішню політику Російської імперії в період ХVII – ХVIIIст., але особливу увагу вони звертали саме на результати її політики щодо розширення територій.

Одним із джерел вивчення даної теми є стаття Г.М.Карпова „Азовские походы Петра I ”, в якій автор розповідає: про основні зовнішньополітичні проблеми які стояли перед Росією в ХVII ст.; які з них і в якій мірі були виконані до кінця ХVIIст.; коли і при яких обставинах виник задум походу; чому було обрано азовський напрямок походу; яку роль у виборі азовського напрямку походу відіграли морські захоплення Петра.

Також про історію Азовських походів писав В.А.Волков у своїй статті „Азовское сидение”. Волков говорив що „Азовське сидіння – один із яскравих епізодів військової історії Росії ХVIIст., і що взяття Азову відповідало інтересам Російської держави”.

Доктор історичних наук В.Н.Виноградов у своїй праці „Борьба России за виход к Черному морю в ХVIII – ХIХ вв.” розповідає про прагнення і результати Росії укріпитися на Чорному морі.

Велику роль у дослідженні періоду російсько-турецьких війн відіграє стаття Е.В.Белова „ Русско-турецкие войны и миграционная политика России в первой половине ХVIIIв”, в якій автор згадує про те, що розширення кордонів Росії вглиб степових окраїн на півдні супроводжувалося міграційною політикою, будівництвом фортець і міст.

Щодо дослідження періоду Північної війни відносять статтю В.Смирнова „Сокрушение „Элифанта» триумфы Северной войны в графике».

Також важливу позицію у дослідженні зовнішньої політики Російської імперії ХVII – ХVII ст. займає стаття И.И.Лещиловскои „Петр I и Балканы”.

Структура роботи: дослідження складається зі вступу, де обгрунтовано актуальність наукової роботи, сформовані предмет та об’єкт дослідження, поставлені мета і завдання, визначенні хронологічні і територіальні рамки; трьох розділів, в яких висвітлюється зовнішньо – політичний розвиток Російської імперії в ХVII – ХVIII ст.; висновків, де підведенні підсумки роботи, та списку використаної літератури, в якому в алфавітному порядку наводиться найменування книг та періодичних видань, які було використано протягом дослідження.

Практичне значення полягає у тому, що результати дослідження можуть бути використані в навчальному процесі у вищій і середній школі, а також послужити при викладанні курсів історії Росії, всесвітньої історії. Крім того їх доцільно використовувати при підготовці навчально-методичних матеріалів в учбових закладах.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки дослідження можуть бути використані при обговоренні на щорічних наукових конференціях Рівненського державного гуманітарного університету.

Закрити

Територіальне розширення Російської імперії в ХII - ХIII ст

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.