Становлення комуністичного режиму в Югославії після другої світової війни

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО РЕЖИМУ В ЮГОСЛАВІЇ 4

1.1. Становлення Й. Б. Тіто як політичного діяча та керівника КПЮ... 4

1.2. Становище Югославії після Другої світової війни. 13

1.3. Утворення комуністичного режиму в Югославії 20

РОЗДІЛ II. ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ЮГОСЛАВІЇ 27

2.1. Зовнішні відносини Югославії з СРСР. 27

2.2. Загострення  міжнаціональних відносин та політичної ситуації у країні. 31

РОЗДІЛ IIІ РОЗПАД СКЮ ТА ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В ЮГОСЛАВІЇ 34

3.1. Причини виникнення конфлікту в Югославії 34

3.2. Участь міжнародних організацій у врегулюванні конфлікту на Балканах та їх наслідки  37

ВИСНОВКИ.. 46

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.. 48 

ВСТУП

Великі людські втрати після Другої світової війни доповнювалися зруйнованою економікою Югославії. У 1945 р. обсяг виробництва харчової промисловості становив 45 % довоєнного, у текстильній - 40 %, у металургійній - 20 %. Відчувалася гостра нестача предметів першої необхідності, в деяких регіонах країни існувала загроза голоду.

Катастрофічне економічне становище ускладнювалося політичною нестабільністю, яка тривала, незважаючи на те, що угода «Тіто-Шубашич» зняла політико-психологічні перешкоди для діяльності в країні некомуністичних організацій, більшість із яких увійшли до складу Народного визвольного фронту. Угода відкрила можливість входження до державних структур представникам тієї частини політичних сил, які в роки війни, займаючи в цілому антифашистські позиції, не входили до складу Народного визвольного фронту. Такий компроміс був продиктований усвідомленням необхідності спільного розв'язання загальнонаціональних завдань: остаточне визволення від окупантів, відбудова економіки, створення федеративної держави .

Компартія Югославії, яка завершувала формування верти­калі нових органів державної влади, сенс угоди з емігрантським урядом вбачала в зовнішньополітичному забезпеченні створеного політичного режиму. Своєю чергою головні опоненти комуністичної партії Югославії керувалися здебільшого внутрішньополітичними міркуваннями та прагнули інфільтруватися в такий спосіб до системи влади. Саме у вище перерахованому полягає актуальність даної теми.

Метою є дослідження постаті Йосипа Брос-Тіто в контексті становлення комуністичного режиму в Югославії.

Відповідно до поставленої мети передбачається розв'язання наступних завдань:

охарактеризувати Югославію на завершальному етапі Другої світової війни;

- дослідити становлення комуністичного режиму в Югославії;

- дати аналіз зовнішнім відносинам Югославії та СРСР;

- проаналізувати загострення міжнаціональних відносин та політичної ситуації у країні;

- дослідити постать Йосипа Броз Тіто;

- простежити розпад СКЮ.

Об'єктом дослідження є система політичних та економічних тенденцій та змін пов'язаних з становленням комуністичного режиму в Югославії.

Предметом даного дослідження є політико-економічне влаштування Югославії при становленні комуністичного режиму.

Методи дослідження. У ході дослідження використано системний підхід до вивчення процесу становленням комуністичного режиму в Югославії.

У роботі застосовуються і окремі наукові методи пізнання: системно-структурний, порівняльний, порівняльно-історичний.

Системно-структурний метод використовується для вивчення об'єкту як в цілісності його структури так і його складових частин.

Порівняльний метод використовується при співвідношенні становища Югославії в різні проміжки часу.

Порівняльно-історичний метод передбачає застосування історичного підходу до аналізу та оцінки історичних явищ. Історичне висвітлення проблеми здійснюється через збір та порівняння фактів та практичного вирішення поставленної проблеми на різних етапах розвитку держави.

Вивченням даної теми дослідження займаються багато науковців і продовжують успішно розвивати цю діяльність, серед них Каган Т., Ромач Л., та інші.

Наукова новизна. На сьогоднішній день комплексних робіт з конкретним політичним аналізом суспільно-політичних змін в Югославії поки що не опубліковано. Тому доцільним є подальше дослідження цієї проблематики із суттєвим розширенням джерельної основи наукового пошуку і аналізу.

Дана бакалаврська робота має і практичне значення: вона буде корисною викладачам і студентам при вивченні курсу «Всесвітня історія», а також дослідникам проблеми становленням комуністичного режиму в Югославії.

Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження і складається: зі вступу, 2-х розділів, які поділені на підрозділи, висновків, списку використаних джерел та літератури.

Закрити

Становлення комуністичного режиму в Югославії після другої світової війни

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.