Становище європейських країн напередодні Тридцятилітньої війни 1618 – 1648 років

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Розділ І. Становище європейських країн напередодні Тридцятилітньої війни 1618 – 1648 років. 5

1.1. Економічний занепад Німеччини на кінець ХVІ століття. 5

1.2. Політичні роздробленість. 6

1.3. Посилення Габсбургів до початку ХVІІ ст. та ріст міжнародних протиріч в Європі 6

1.4. Австрія у складі імперії 11

1.5. Політична боротьба у Німеччині у кінці ХVІ і початку ХVІІ ст. 12

1.6. Позиція Росії 15

1.7. Чехія та загальне становище імперії 16

Висновок до І розділу. 19

Розділ ІІ. Періоди Тридцятилітньої війни 1618 – 1648 років. 20

2.1. Перший (чесько-пфальцський) етап Тридцятилітньої війни (1625 – 1629 рр.) 20

2.2. Другий (датський) період війни (1625 – 1629 рр.) 22

2.3. Роль Росії на перших етапах війни. 26

2.4. Третій (шведський) період війни (1630 – 1635 р.) 27

2.5. Значення російсько-польської війни 1632 – 1634 рр. у історії Тридцятилітньої війни  31

2.6. Четвертий (французько-шведський) період війни. 32

(1635 – 1648 рр.) 32

Висновок до ІІ розділу. 35

Розділ ІІІ. Наслідки Тридцятилітньої війни. Зміни у карті Західноєвропейських держав  36

3.1. Вестфальський мир. Розорення Німеччини. 36

3.2. Відбиток подій Тридцятилітньої війни у німецькій літературі 38

Висновки. 42

Список використаної літератури. 44

Вступ

На межі ХVІ та ХVІІ століть міжнародна ситуація у Європі була досить нестійка та утримувала у собі передумови загальноєвропейського конфлікту. Німеччина та Італія продовжували залишатися роздробленими та були ареною боротьби внутрішніх і зовнішніх сил. Так звана “Священна Римська імперія” з її складним складом та суперечливими кордонами являла собою осередок постійних конфліктів. Німецькі князі боролися один з одним і з князівським будинком Австрії – Габсбургами, які володіли вже до кінця ХV ст., крім Верхньої та Нижньої Австрії і Тіроля, слов’янськими землями у Південно-Східній Європі, кількістю дрібних територій у Південно-Західній Німеччині (Передня Австрія) та “бургундським спадком”, тобто частиною власне Бургундії і Нідерландами. З середини ХV ст. автрійські Габсбурги неодмінно вибиралися на імператорський престол. Великі князівства імперії суперничали між собою у підкоренні своєму впливу багаточисленних дрібних “імперських чинів” – герцогів, графів, прелатів та імперських міст – з метою використання їх військових сил та фінансових засобів.

Наростання суперечок у Європі, невміння та незгода поділити мирним шляхом землі та володіння спричинили розвиток Тридцятилітньої війни 1618 – 1648 років, у яку були втягнуті майже всі країни Європи. Переможцями Тридцятилітньої війни вийшли Франція та Швеція, котрі приєднали до себе значні території та отримали великі контрибуції. Найбільш переможеною, а отже, безправною, залишилась Німеччина [15; 408].

Тридцятилітня війна тривала довгий період – 30 років (звідси й назва) та охоплює 4 основні періоди або етапи:

1. Чеський період (1618 – 1624 рр.)

2. Датський період (1625 – 1629 рр.)

3. Шведський період (1630 – 1635 рр.)

4. Французько-шведський період (1635 – 1648 рр.).

У курсовій роботі ми розглянемо кожен із них.

Науковість курсової роботи полягає в тому, щоб зосередити увагу дослідників на історичному етапі Тридцятилітньої війни, вивчити історію західноєвропейських країн, зосередити увагу на політичних та економічних стосунках кінця ХVІ – середини ХVІІ століть.

Мета курсової роботи – поповнити та узагальнити свої знання на основі вивчення історичних джерел та літератури з обраної теми.

Завдання:

1. Дослідити основні передумови, суть та наслідки Тридцятилітньої війни 1618 – 1648 рр.

2. Розглянути основні періоди війни.

3. Ознайомитися з розподілом та змінами територій, що стали наслідком Тридцятилітньої війни.

Предмет дослідження: Предметом дослідження даної роботи є Тридцятилітня війна у контексті світової історії.

Об’єм дослідження: робота складається із вступу, 3-х розділів, висновків, літератури та додатків.

Практична значимість роботи: Матеріали курсової роботи можуть бути використані студентами, учнями та вчителями при підготовці до уроків, семінарських занять, засідань історичних гуртків.

Закрити

Становище європейських країн напередодні Тридцятилітньої війни 1618 – 1648 років

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.