Політична боротьба за владу в Болгарії в міжвоєнний період (1918 - 1939 рр.)

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 49

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Повоєнна криза в Болгарії. 7

Висновки до розділу. 9

Розділ 2. Уряд Болгарського землеробського народного союзу та його реформи  11

2.1. Переворот 1923 р. і силове протистояння. 18

Висновки до розділу. 23

Розділ 3. Стабілізаційні процеси другої половини 1920-1930 р.р. 26

3.1. Економічна криза і влада Народного блоку. 29

3.2. Еволюція влади: від військових до диктатури царя. 34

Висновки до розділу. 41

Висновки. 43

Список використаних джерел та літератури. 46

Додаток. 50

Вступ

1. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що у вітчизняній історіографії комплексні спори простежити еволюцію змін у політичній системі Болгарії 1920-1930 рр. ще не робилися. Увага дослідників досі фокусувалася на різних фрагментарних аспектах політичного розвитку Болгарії у міжвоєнний період.

2. Мета та завдання дослідження:

- дослідити обставини повоєнної кризи в Болгарії;

- встановити обставини перебігу політичного перевороту у Болгарії в 1923 році;

- охарактеризувати, яким чином економічна криза вплинула на хід політичної боротьби в Болгарії наприкінці 1920-на початку 1930 рр

- простежити еволюцію політичної системи Болгарії у 1930 роках;

3. Об’єктом дослідження є політична система Болгарії в 1930 роках;

4. Предметом бакалаврської роботи є особливості політичної боротьби в Болгарії у 1920 – 1930 роках.

5. Методичну основу дослідження формує комплекс методів, застосування яких дозволяє проникнути в специфіку історичних джерел по темі. Були використані такі методи: історико-порівняльний, історико-генетичний, аналізу, синтезу.

6. Вибір нижньої хронологічної межі бакалаврської роботи зумовлений тим,

що в 1918 році закінчилась Перша світова війна, яка помітно вплинула на хід політичного розвитку Болгарії.

7. Верхня хронологічна межа сягає 1939 року, оскільки в цьому році Болгарія проголосила свій нейтралітет і далі починається нова трагічна сторінка історії людства – Друга світова війна.

8. Над вивченням історії Болгарії працювали: Черній А.І.,доктор історичних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України. Його наукові інтереси зосереджені на дослідженні новітньої історії Болгарії, українсько-болгарських зв’язків. За великий внесок у розвиток світової болгаристики нагороджений двома державними нагородами – медалями Республіки Болгарії [47].

Пріоритетним напрямком наукових досліджень кандидата історичних наук Чернія В.А. є новітня історія Болгарії, зокрема різні аспекти болгарського співробітництва [47].

Історики Пугач Є.П., Козлітін В.Д., Постоловський Р.М., Старшнюк С.Ю., Чернявський Г.І. досліджували міжвоєний період в історії слов’янських держав як боротьбу парламентської демократії і авторитаризму, природно, з урахуванням особливостей кожної країни. В цьому контексті проаналізовано і діяльність основних політичних партій, які виступали за збереження існуючого ладу, аграних, соціалістичних, комуністичних ідей. Автори згаданого підручника висвітлюють історичні події першої половини ХХ століття, які раніше замовчувались, або спотворювалися: драматичні події в Болгарії 1923 - 1925 років, болгарський національно-визвольний рух в Македонії [13].

Яровий В.І. висвітлює соціально-політичний розвиток західно- та південнослов’янських народів у ХХ столітті. Висвітлені історія повстання незалежних слов’янських держав, участь слов’янських народів у світових війнах, спроби побудови соціалізму, повалення комуністичних режимів та відновлення демократичного ладу[49].

Історик Третьяков П.Н. працював над вивченням історії Болгарії від первіснообщиного ладу до середини ХХ століття, в якому також приймали участь Берлановський В.Н., Бірман М.А., Валєв Л.Б., Державін К.Н., Злиднєв В.І., Шептунов І.М.[15,16].

На основі документальних матеріалів Сохаль П.C. пояснив найважливіші віхи багатовікової історичної думки українського і болгарського народів як основної частини спільних зв’язків народів СССР і Болгарії за часів зародження цієї дружби і до 1970 років. Особлива увага приділяється розкриттю значення пролетарської солідарності в звільнені народів. Спостерігаються прогресивні традиції дружби, які допомагали налагодженню взаємозв’язків між народами СССР і НРБ [36].

Також підготував брошурку до 100-річчя визволення болгарського народу, коли російські воїни і болгарські ополченці у спільній боротьбі проти османських загарбників завоювали свободу і національну незалежність болгарського народу. У брошурці розкриваються героїчні сторінки бойового російсько-болгарського братерства та історичні традиції дружби народів СРСР і НРБ [34].

Павленко В.В. у своїй монографії висвітлила солідарність трудящих УРСР за револіційною боротьбою робітників і хритиян Болгарії в 1923 – 1934 роках. Показала про моральну підтримку і матеріальну допомогу статковому рухові і жертвам терору в Болгарії, а також про різносторонню співпрацю болгарським політемігрантам [28].

Коротка історія болгарської філософської думки, над якою працював великий авторський колектив: Бичваров М., Вайсилов Л., Стоєв С., Караколов Р., Андреєв К., Вальчева Д. В книзі простежені і теоретичні здобутки болгарської культури часів створення слов' янської писемності та прийняття християнства, і до сучаcних філософських поглядів. Історики працювали не тільки над загальними дослідженнями, пов'язаними з вивченням філософської думки в Болгарії, а також досліджували нові джерела та літературу, які раніше не висвітлювалися. Дана праця сформована за хронологічним принципом із застосуванням проблемно-категорійного аналізу в якості основного методу історико-філософського дослідження [21].

9.Практичне значення отриманих результатів бакалаврської роботи полягає в тому, що вони можуть бути використані у процесі підготовки навчальних курсів з історії слов’янських народів, апробовані на уроках всесвітньої історії в 10 класах загальноосвітнії шкіл. Ці результати можуть стати основою подальших наукових студій.

Бакалаврська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.

Обсяг бакалаврської роботи становить сторінок.

Список використаних джерел та літератури нараховує 51 позицію.

Закрити

Політична боротьба за владу в Болгарії в міжвоєнний період (1918 - 1939 рр.)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.