Мальтійський орден - історія і сучасність

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 53

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

Розділ 1. Участь госпітальєрів у хрестовому русі. 6

1.1. Організація ордену. 6

1.2. Час перемог і втрат. 10

Розділ 2. Іоанніти  в епоху  розвинутого  феодалізму. 18

2.1. Кіпрська  інтерлюдія. 18

2.2. Родоський  період. 19

Розділ 3. Історія ордену у ХVI-ХХст. 32

3.1. Мальтійська ера. 32

3.2. Митарство 1798-1834рр. 39

3.3. Адаптація до світових подій і процесів 1834-1990рр. 43

3.4. “Сучасний Хрестовий похід”. 44

Висновок. 46

Список використаної літератури. 50

Додатки. 52

Вступ

Минають дні, плинуть роки над Землею, і кожна епоха залишає в історії свій яскравий незабутній образ. Світло історії, матеріалізуючись, доходить до нас у вигляді яскравих символів. Навіть необізнана в історії людина майже безпомилково асоціює середньовіччя з лицарством. Розквіт лицарства пов’язаний з епохою Хрестових походів (1096-1291). Напередодні та в цей бурхливий час було засновано три найавторитетніші духовно-лицарські ордени - іоаннітів, тамплієрів та тевтонський.

Історія ордену складається із семи епох:

1) період Хрестових походів (1096-1291), коли іоаннітибули складовою частиною еліти держав хрестоносців на Близькому Сході;

2) “кіпрська інтерлюдія” (1291-1310) – після краху панування у Палестині;

3) перебування на Родосі (1310-1522), під час якого остаточно сформувалось орденське співтовариство;

4) мальтійська ера (1530-1798) – період найвищого злету, розквіту та занепаду, що закінчився вигнанням лицарів з острова Наполеоном Бонапартом;

5) митарства 1798-1834рр., під час яких члени ордену намагалися знайти собі нове місцеперебування, навіть у далекій Росії;

6) період поступової адаптації до світових подій процесів 1834-1990рр.;

7) “сучасний Хрестовий похід”, що розпочався після розпаду комуністичної системи і успішно триває досі.

Існує численна і різноманітна наукова, науково-популярна та пригодницька література (кілька десятків томів англійською, італійською, німецькою, французькою мовами та латиною), в якій висвітлюється історія ордену іоаннітів, який із ХVІст. до своєї назви приєднав епітет “Мальтійський”. Особливу увагу заслуговують дві праці іноземних авторів:

“Lutrell A. The hospitallers in Cyprus. Rhodes, Yreece and the West. L., 1978.- 271p;

Mc.Mahon N. The story of the Hospitallers of St. John of God. Westminster; Md., 1959.-183p.

На жаль, у вітчизняній історіографії немає жодної більш-менш солідної праці про лицарів “Єрусалимського, Родоського і Мальтійського державного ордену вершників госпітальєрів Святого Іоанна”. Вітчизняні історики досліджували проблеми духовно-лицарських орденів у двох напрямках: вивчення історії Хрестових походів і держав хрестоносців на Близькому Сході та у Греції, а також зв’язків мальтійських лицарів з Російською імперією у ХVІІІ – на початку ХІХст. У цей час з’явилося декілька праць, що містять цікаву, хоч і досить заангажовану інформацію про іоаннітів (госпітальєрів). Серед них слід виділити наступні:

1) Сказкин С.Д. Из истории социально-политической и духовной жизни Западной Европы в средние века.-М.: Учпедгиз,1981.-348с.

2) Печников Б.А. «Рыцари церкви». Кто они? Очерки об истории и современной деятельности католических орденов.- М.: Политиздат, 1994.- 293с.

3) Карсавин Л.П. Монашество в средние века.- М.:Высш.шк.,1992.-191с.

4) Заборов М. Крестоносцы и их походы на Восток в ХІ- ХІІІ вв.- М.: Учпедгиз, 1962.-167с.

5) История крестовых походов (под ред. Д.Райли-Смита.-М.: КРОН-ПРЕСС, 1998.-495с.

6) Близнюк С.В. Крестоносцы позднего средневековья: Король Кипра Пьер І Лузиньян: Учеб. пособие./МГУ им.М.В.Ломоносова.-М., 1995.-135с.

Історія Мальтійського ордену, хоч і досить опосередковано, міститься також у працях, розрахованих на широкий загал читачів:

1) Дюпюи Г.Э. Всемирная история войн в 4-х т.(1.т). Санкт-Петербург: Полигон,1997.-937с.

2) Руа М.Ж. История рыцарства.-2-е изд. М.: Алтейа, 2001.-248с.

3) Тайные ордена. Тамплиеры и община Сиона. /Сост. и авт. вступ. ст. А.Н.Гопаченко. Ростов н/Д.: Феникс, 1997.-487с.

4) Блон Ж. Великий час океанов. М.: Славянка,1993.-543с.

5) Амбелен Р. Драмы и секреты истории. М.: «Прогрес», 1992.-304с.

6) Генерторн И. Тайные общества всех веков и всех стран. М.: Терра-TERRA,1995.-484с.

Лише, наприкінці ХХ – поч.ХХІст. в пострадянській науковій періодиці стали з’являтися праці, які на мою думку, заслуговують особливої уваги:

1) Арест С. Орден госпитальеров. // История.- 2002.-№27-28.-с.1-7.

2) Логинова Р. Хрестові походи та духовно-рицарські ордени // Людина і світ. –1996.- №8 (№9).- с.39-43.

3) Н.Кочан. Мальтійський орден.//Людина і світ.-1996.-№7.-с.19-23.

4) Н.Подоляк. Хрестові походи. //Історія України.-2001.-№8.-с.8-9.

5) О.Лозовицький. Мальтійський орден.//Історія України.-2001.-№37.-с.6-8; №38.-с.5-8

Ми живемо у досить складному і суперечливому світі. Сучасна історія – це історія воєн і безперервних антагонізмів. Лише за одне попереднє (ХХст.) людство пережило дві страшні світові війни, але навіть після закінчення останньої з них у збройних конфліктах загинуло понад 20 млн. людей. Поряд з цим світ постійно потрясають й інші соціальні катаклізми. Гостроактуальним у наш час залишається настанова мальтійського лицарства про допомогу стражденним.

Соціальна орієнтованість – виразна ознака діяльності Мальтійського ордену у сучасному світі. Дивовижно, проте видається, що на початку ХХІст. високі духовні, сповнені жертовної любові до ближнього цілі, які надихали перших госпітальєрів ХІст., не лише не загубилися у сум’ятті віків, а навпаки – зміцніли і звільнившись від спокус світу цього, стали його очевидною реальною константою – моральним імперативом, що в ім’я Господнє вимагає безумовного служіння ближньому тут і тепер.

Закрити

Мальтійський орден - історія і сучасність

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.