Законодавство Франції часів революції

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

I. Початок революції. 5

II. Декларація прав людини і громадянина 1789 року. 9

2.1. Джерела “Декларації прав людини і громадянина”. 9

2.2. Структура і зміст “Декларації прав людини і громадянина”. 15

2.3.  Значення “Декларації прав людини і громадянина”. 20

III. Законодавство Засновницьких зборів 1789 – 1791 рр. і Конституція 1791 року. 23

3.1. Законодавство Засновницьких зборів. 23

3.2. Конституція 3 вересня 1791 року. 30

IV. Права людини за Конституцією 1793 року. Законодавство якобінців. 38

4.1. Конституція 24 червня 1793 року. 38

4.2. Законодавство періоду якобінської диктатури. 43

Висновок. 47

Використовувана література. 49

Вступ

Найважливішим кроком в розвитку прав людини з'явилися буржуазно – демократичні революції XVII – XVIII століть, які висунули широкий набір прав людини і принцип формальної рівності, що став основою універсальності прав людини, що додав їм справжній демократичний характер.

Філософською ж основою цього правового інституту є вчення про свободу як про природне полягання людини і вищу цінність після самого життя. Люди почали усвідомлювати ці істини ще на зорі створення людського суспільства, але були потрібно століття для того, щоб склалися ясні уявлення про зміст свободи і її співвідношення з державою.

Під правами людини в широкому значенні розуміються права індивіда як члена суспільства, права особи. Права людини є визначеними ідей політичного, морального, правового характеру. Дея дослідники виділяють “три покоління” прав людини. Перше – юридичне проголошення прав і свобод, які визначаються особливою гідністю людини і громадянина в правовій державі. Такі права і свободи одержали назву цивільних і політичних прав. Вони включені у французьку “Декларацію прав людини і громадянина” 1789 року. Друге – “соціалізація” прав людини. Йдеться вже не про свободу всупереч державній владі, а про свободу, реалізовувану за допомогою держави. В даному випадку маються на увазі економічні, соціальні, культурні права. Третє – інтернаціоналізація прав людини, характерна для XX століття, головним чином, для періоду другої світової війни.

Поняття “прав людини” з'явилося ще в епохи буржуазних революцій як ідеалу соціальної справедливості. В умовах буржуазного світогляду цей ідеал став зв'язуватися з природним правом, згідно якому людина, незалежно від своєї станової приналежності, повинна мати рівні з іншими права. За кожним індивідом признавалася властива йому від народження сукупність прав. “Оскільки люди є, як вже мовилося, за природою вільними, рівними і незалежними, то ніхто не може бути виведений з цього полягання і підлеглий політичній владі іншого без власної згоди. Єдиний шлях, за допомогою якого хто-небудь відмовляється від своєї природної свободи і надягає на себе узи цивільного суспільства, - це угода з іншими людьми.”[1]

На думку Дж. Локка, люди спочатку були вільні і створили державу лише із страху один перед одним. Кожний відмовився від частини своєї свободи, щоб в цілковитій безпеці користуватися її частиною, що залишилася. Джон Локк, що розробив принцип “природного права”, відніс до невідчужуваних прав людини три основних: на життя, на свободу, на власність.

На розвиток ідеї прав людини вирішальне дію надала французька революція 1789 року. Через день після штурму Бастилії Засновницькі національні збори приступила до обговорення питання про права людини, внаслідок чого 26 серпня 1789 року була урочисто проголошена “Декларація прав людини і громадянина”. Також найважливіше значення, безперечно, надали Конституція 1791 року і Конституція 1793 року, а також законодавство революції в цілому. Цікаво прослідити, як розвивалися ідеї прав людини, що служило джерелами цих ідей, які суперечності спостерігалися в цьому процесі, і що служило причиною виникнення цих суперечностей.

При роботі над даною темою використовувалося досить багато різної літератури. В першу чергу треба наголосити на роботах Манфреда А. З., Ревуненкова В. Р., Тирсенко А. В., Олара А. і інших істориків і дослідників Великої французької революції.

Закрити

Законодавство Франції часів революції

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.