Книжкова культура Київської Русі. Її роль у суспільстві

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 2

1. Передумови виникнення давньоруської літератури. 5

2. Літописання як феномен давньоруської культури. 10

3. Перші літописні твори: склад, походження, проблема авторства. 13

3.1. Найдавніше літописне зведення. 13

3.1. “Літопис руський”. 16

3.3. “Поучение” Володимира Мономаха. 22

4. Перекладна і паломницька література. 24

5. Церковно-літературні твори. 31

5.1. Ораторське письменство. 31

5.2. Іларіон. 31

5.3. Кирило Туровський. 33

5.4. Житійна література. 34

5.5. “Сказание” про Бориса і Гліба. 35

5.6. “Києво-Печерський патерик”. 36

Висновки. 39

Використана література. 43

Вступ

Україна... Який довгий і важкий шлях пройшла вона до нинішньої незалежності. Але як кожна держава, вона не може існувати без своєї історії, а творцем історії держави є її народ. Коли зникає культура – зникає народ.

Щоб встановити, хто ми є насправді, яке наше коріння, ми повинні вивчити ті духовні і культурні надбання, що залишили нам предки. Повертаючи свій погляд у “сиву давнину”, ми намагаємось пізнати життя наших пращурів, життя, яке передувало нашому. Для цього нам потрібно проаналізувати перші писемні пам’ятки Київської Русі, які виникли завдяки виникненню слов’янського письма. Ось чому такого великого історичного значення ми надаємо діяльності руських просвітителів Кирила і Мифодія. Їх праця дозволила залишити для нас, нащадків, неперевершені літературні твори, і перш за все – докладний опис історичних подій, починаючи з ІХ століття. Завдяки писемним пам’яткам Київської Русі ми можемо судити про економічне, політичне, матеріальне, духовне життя русичів.

Так як Україна займає етнічні території Київської Русі нам, як нащадкам русичів, необхідно знати і аналізувати події історичного минулого. А такий аналіз неможливий без вивчення, перш за все, книжкової культури Київської Русі. Тому нам, сучасній українській молоді, так необхідно на даний час знати свою історію – історію формування і розвитку Київської Русі.

Для з’ясування питань, які виникали при ознайомленні з першоджерелами ми користувалися великою кількістю літератури. У різних дослідників, звичайно, різне відношення до матеріалів, які вони вивчають. Тому для висвітлення обраної теми ми використовували літературу, яка, на нашу думку, найбільш повно і актуально розкриває обрану нами тему.

На сторінках цієї книги автори висловлюють свою думку щодо історичних умов, в яких формувалася Київська Русь; умов, за яких починалося зародження літературної скарбниці нашого народу. Проаналізовано причини розвитку, а також гальмування культурного процесу ІХ-ХІІ століть.

У цій книзі відтворюються яскраві сторінки історії Київської Русі. На основі першоджерел, переважно літописних, у популярній формі передаються найважливіші події і явища давньої історії України, розкриваються процеси формування ранньофеодальної держави з центром у Київі, прослідковуються її внутрішній політичний, соціально-економічний і культурний розвиток та міжнародні зв’язки. У цій книзі автор прагнув відтворити яскраві сторінки історії Давньоруської держави, героїчні діяння її народу і окремих історичних осіб. При цьому автор намагався висвітлити живі реалії епохи, сховані за скупим літописним рядком, подається історія зародження й розвитку давньоруського літописання, виявляється джерела літописних свідоцтв та їх достовірність.

У вступній статті до літопису подано стислу характеристику Літопису Руського в цілому, а також охарактеризовано найбільш влучно кожну з трьох частин літопису: “Повісті минулих літ”, Київського літопису та Галицько-Волинського літопису.

В цьому виданні висвітлюється історичний розвиток письменства від появи перших його пам’яток. В книзі розглядається і аналізується величезна кількість літературних явищ – художніх творів, критичних і теоретичних виступів, а також дається ряд характеристик – і творчості окремих письменників, і літературного процесу в цілому на різних його етапах. Науково висвітлюється процес розвитку художнього слова в галузі літератури, з’ясовуються функції творів, значення їх для суспільства і для розвитку мистецтва. Встановлюються проблеми сучасності, які хвилювали письменників; що в житті вони стверджували і що заперечували.

В цій книзі дається стисла характеристика розвитку культури в Київській Русі. В цій дослідницькій праці автором викладено, зокрема, характеристику діяльності Кирила і Мифодія, а також охарактеризовано перекладну літературу та її авторів.

В процесі аналізу літератури ми зробили висновок, що проблема вивчення історії свого народу неможлива без знання і аналізу історичних першоджерел: оригінальної і перекладної літератури. В різних дослідників спадку Київської Русі ми знаходимо різні думки, різне відношення, подекуди полярне, відносно історичних документів. Ось чому темою курсової роботи обрано: “Книжкова культура Київської Русі. Її роль у суспільстві. Провідники та центри.”

Мета курсової роботи: Розглянути значення виникнення писемності для слов’янських народів.

Завдання: 1. Розкрити важливість винайдення кириличного алфавіту для подальшого розвитку писемної культури.

2. Проаналізувати перші літописні зведення Київської Русі.

Закрити

Книжкова культура Київської Русі. Її роль у суспільстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.