План

1. Предмет, об’єкт клінічної психології

2. Нейропсихологічне дослідження порушення орієнтування в просторі

3. Особистісний тип психічного реагування

Використана література

3. Особистісний тип психічного реагування

Деякі психопатологічні синдроми не укладаються ні в один з трьох типів психічного реагування, що традиційно виділяються. Внаслідок чого, нами запропоновано виділяти, разом з екзогенним, психогенним і ендогенним, особовий тип психічного реагування. У нього слід включати, в першу чергу, істеричний і іпохондричний симптомокомплекси, а також деякі симптоми однозначно соціального звучання (наприклад, копролалія, клептоманія, піроманія і деякі інші). Не викликає сумнівів той факт, що істеричний і іпохондричний синдроми не можуть бути причинно викликані ендогенними або екзогенними чинниками. Вони є суть соціально опосередкованого відношення до дійсності і власного місця в суспільстві. Їх можна позначити, як особові реакції на соціально значущі події або зміни свого статусу. Неможливо собі уявити їх виникнення по інших механізмах, приміром, біологічним (що підтверджується їх відсутністю при моделюванні психічних феноменів на тваринах). Проблематично відносити їх і до психогенного типу психічного реагування, оскільки принципове значення в даному випадку має не характер психотравмуючого впливу, але особове відношення до нього. Якщо порівняти істеричний і іпохондричний симптомокомплекси з іншими, які часто ставляться в один ряд з ними (синдром нав’язувань, фобій, депресій), то безперечні разючі їх відмінності. Синдром нав’язувань, фобічний або депресивний синдроми можуть виникати як по особових, так і по інших механізмах (екзогенному, ендогенному, психогенному). Істеричний і іпохондричний синдроми ніяк не здатні формуватися поза особовим типом реагування.

Спірним представляється віднесення симптому копролалії (насильницького і мимовільного вимовлення лайливих слів) до екзогенного типу реагування на підставі включення його як істотний і патогномонічний симптом синдрому Шахраюючи де ля Туретта, який полягає в рамки екзогенного типу психічного реагування. Теоретично можливо представити виникнення насильницьких рухів м'язів, що формують мову, і обґрунтувати з нейрофізіологічних позицій. Проте, пояснити чому насильно вимовні слова носять нецензурний характер (певне смислове навантаження) нейрофізіологічними механізмами не правомірно. Морально-моральні критерії', корекція власної поведінки і напрям його в етично заохочуване русло залежить тільки від особових властивостей.

Принцип-альтернатива "дефект - виліковування - хроніфікація" дає можливість оцінювати залежно від особливостей клінічної картини психічного захворювання стани, що виникають після зникнення явних психопатологічних порушень.

Дефектом в психіатрії прийнято означати тривале і безповоротне порушення будь-якої психічної функції (наприклад, "когнітивний дефект"), загального розвитку психічних здібностей ("розумовий дефект") або характерного образу мислення, відчуття і поведінки, що становить окрему особу. Дефект, в такому контексті, може бути природженим або придбаним. Проте, як правило, термін дефект нині в психіатричній науці і практиці вживається по відношенню до придбаних психічних розладів і обумовлений перенесеним психічним захворюванням. Приміром, "шизофренічним дефектом" називаються стійкі стан, що включає негативні психопатологічні симптомокомплекси, що виникли після зникнення гострих психотичних проявів.

Найбільш суттєвою характеристикою дефекту виступають саме негативні розлади, оскільки в резидуальному періоді психозу або інших психічних розладів можлива поява продуктивних психопатологічних феноменів, наприклад психопатізації, і тоді стан позначатиметься не дефектом, а змінами особи.

Протилежністю дефекту виступають одужання тобто повне відновлення втрачених на час психічного захворювання психологічний функцій або хроніфікація психічних розладів, коли в клінічній картині хвороби продовжують переважати продуктивні (позитивні) психопатологічні симптоми і синдроми.

Принципи-альтернативи "адаптація-дезадаптація" і "компенсація-декомпенсація" дають можливість розглядати психічні розлади у зв'язку з їх впливом на соціально-психологічні функції. Вони дозволяють оцінювати міру того, що упоралося з наявними порушеннями, що дозволяє визначати тактику психіатричної дії і вибір методів терапії і профілактики.

Адаптація - це процес пристосування організму або особи до умов, що змінюються, і вимог довкілля.

Компенсація - стан повного або часткового відшкодування (заміщення) порушених у зв'язку з хворобою психічних функцій.

Два приведені параметри близькі по суті, але мають деякі відмінні риси. Так, при адаптації відбувається як би "упокорювання" з новим хворобливим статусом, пристосування до нього, вироблення позитивного відношення до наявних розладів, "мирне співіснування" з психопатологічними симптомами. При компенсації відбувається заміщення втрачених психічних функцій іншими прийнятними для особи і організму, тобто не упокорювання (як при адаптації), а активне подолання.

У психіатричній практиці адаптація виглядає так: пацієнт нормально працює, проживає в сім'ї, вважається оточенням "психічно нормальним", проте при цьому він може випробовувати на собі дію галюцинаторних образів, до яких у нього є критика, і які не позначаються на його поведінці, що нерідко спостерігається при синдромі вербального галюцинозу. При компенсації людина, приміром, з олігофренією заміщає "розумовий дефект" тим, що працює на доступному його розумінню освоєнню виробничому процесі або займається ще чим-небудь, що йому вдається. При психопатії компенсація може бути досягнута при виборі сфери діяльності, в якій базові риси вдачі людини задіяні повною мірою (приміром, робота епілептоїдного психопата бухгалтером).

Альтернативне ділення психопатологічних симптомів на негативні і позитивні, прийняте в психіатрії, дозволяє надалі оцінювати спостережуваний стан як активний хворобливий процес, хроніфікацію захворювання або як стійкі і не схильні надалі змінюватися дефект і зміна особи.

До позитивних (продуктивним, плюс) симптомів в психіатрії зараховують ті психопатологічні прояви, які є хворобливою "надбудовою" над здоровими психологічними Властивостями. Патологічні симптоми і синдроми як би "плюсуються", додаються до того, що у людини вже існує.

Негативні (дефіцитарні, мінус) симптоми - це психопатологічні феномени, відповідні випаданню тих або інших психічних процесів. В даному випадку до здорових прояву психічної діяльності не додається нічого нового, а лише усувається, віддаляється те, що було людині властиво до хвороби. По-іншому ці симптоми називають симптомами "обкрадання" - хвороба краде нормальні функції.

Якщо до позитивних можна віднести більшість відомих і яскравих психопатологічних симптомокомплекси, то негативні розлади представлені лише декількома, менш яскравими в порівнянні з позитивними симптомами і синдромами. До останніх відносяться аутизм, апатія, абулія, амнестичні розлади, деменція, зміни особи і деякі інші.

Наведені вище закони і принципи дозволяють стверджувати, що процес розмежування психологічних феноменів від психопатологічних симптомів (діагностика) в клінічній психології і психіатрії будується не на суб'єктивній основі, коли вважається, що "кожну людину можна визнати психічно-хворою, просто треба його привести на прийом до психіатра", а базується на строго об'єктивних наукових критеріях, що дозволяють при їх коректному, умілому і чесному використанні пізнати істину.

Основою диференціації психологічних проявів індивідуальних особливостей психічної діяльності від психопатологічних симптомів є вірна і точна феноменологічна оцінка клінічно спостережуваної ознаки (феномену у вузькому розумінні). Саме на цьому етапі діагностики зустрічається найбільша кількість помилок. Широка обізнаність сучасного пацієнта в психіатричній і психологічній термінології, його спроби не описати свій стан, а проаналізувати, збільшують ризик діагностичних помилок, особливо у випадках неможливості безпосередньо спостерігати зміни поведінки і переживань людини, а також через відсутність даних об'єктивного анамнезу (тобто інформації про поведінку - послідовність і характер дій - висловлювання). Крім того, ризик неправильної оцінки особливостей нормального мислення зростає при обстеженні особи з високим рівнем розумового розвитку або широкими знаннями в області філософії, психології, медицини.

У оцінці психіатричного симптому не можна повністю ґрунтуватися на визначенні і пред'явленні його пацієнтом. Приміром, вказівка обстежуваного на "апатію", що з'явилася у нього, не означає, що цей симптом присутній в клінічній картині хвороби. Подібних складнощів не виникає в клініці внутрішніх хвороб, де частенько уся діагностика будується на висловлюваннях пацієнта. Виявляється навіть така залежність: чим грамотніше в медичному плані обстежуваний, чим точніше він може викласти свій стан в наукових термінах (наприклад, якщо пацієнт - лікар), тим об’єктивніше діагностика соматичної хвороби. Адже в подібному випадку "медицинсько підкований" кваліфікований хворий самостійно вибере з проявів свого захворювання найбільш суттєві симптоми, зможе проаналізувати, чітко описати їх характер, вираженість, особливості течії.

У клініко-психологічній практиці подібної залежності відмітити не вдається. Як би добре випробовуваний не розбирався в психології і психіатрії, він не зможе критично оцінити свій стан і усвідомити наявність деяких симптомів, що зустрічається і при психозах, і при неврозах. На жаль, питання самосвідомості душевних хвороб ще недостатньо теоретично розроблені. Проте можна припустити, що, разом з об'єктивно неусвідомлюваними симптомами - такими, наприклад, як маячні і надцінні ідеї - є умовно неусвідомлювані або усвідомлювані не повною мірою і не в будь-який час. Можна припускати, що такі психопатологічні симптоми, як аутизм, апатія, амбівалентність, абулія, манія, розірвана, резонерствування, незв'язність і деякі ^інші якісні порушення мислення не можуть бути повністю усвідомлений пацієнтом. Виходячи з дефініції, подібні симптоми принципово не можуть до кінця усвідомлюватися. Інакше логічно означати ці симптоми іншими термінами, наприклад, інтраверсія замість аутизму, гіпопатія замість апатії, гіпобулія на противагу абулії і т. д. Мабуть не піддаються критичному аналізу негативні (дефіцитарні) симптоми, тоді як до позитивних симптомів можлива поява адекватного відношення хворого. Приведення пацієнтом як прояви своєї хвороби вищеперелічених симптомів не може бути об'єктивним і не здатне служити основою для діагностики.

Принципово різні по механізмах виникнення аутизм і інтраверсія, не дивлячись на те, що їх визначення схожі. Інтраверсія визначається як нелюдимість, замкнутість, поглиненість собою, зверненість всередину особи (В. С. Гуськов). Інтраверсія насправді є тією варіативною нормою людської психіки, яка, спираючись на індивідуальний біологічно обумовлений рівень здоров'я і особливості виховання, формує акцентуацію характеру, різноманітність індивідуальностей.

Інтраверсія на відміну від аутизму не може виникнути несподівано. Крім того, вона здатна до компенсації під впливом зовнішніх мікросоціальних чинників, чим відрізняється від аутизму. Е. Блейлер визначав аутизмом симптом, що відбиває відсутність реального пристосування до вимог життя з схильністю до заміни реальності мріями і фантазіями, коли мислення і сприйняття регулюється швидше особовими бажаннями, чим об'єктивною реальністю. Як справедливо вважають Ц.П.Короленко і А.Л.Галин, аутизм при усій уявною патологічності не завжди є психопатологічним феноменом. Занурення в мрії про виконання бажаного особливо часто може спостерігатися у підлітків в початковому періоді переробки життєвих стереотипів, що пов'язано із становленням особи. На перших етапах висунення цілей хлопець не цікавиться і не повинен цікавитися, як і якими шляхами може бути досягнуто бажане, ідеальне. Само це і реальне може бути представлене у вигляді невизначених переживань, оскільки йдеться про з'ясування цілей. Уявлення про бажане ще не сформувалися.

Оцінка такого стану як патологічного помилкова. Не слід забувати, що йдеться про особу, що розвивається. І те, що зараз може оцінюватися як стабільна риса особи, насправді є лише фазою розвитку. Етап "приземлення" ідеалів, вибору способу їх досягнення і можливо розчарувань буде наступним в розвитку людини. Випереджаюча критика ідеалів - це передусім спроба звести нанівець творчі тенденції особи. Саме у цей період відірваного від життя, не пристосованого до неї фантазування складаються стійкі цілі поведінки, формується віра в досягнення того, що ніколи не було досягнуто (чи, простіше, не досягалося особами, що представляють реальне оточення людини).

А.Ф.Лазурський підкреслював, що процес адаптації особи з вищим рівнем психічного розвитку відрізняється від процесу адаптації особи середнього рівня. Оцінка фантазування із захопленням фантазіями за наявності непристосованості до життя як аутизм невірна. Правильна кваліфікація цих станів можлива лише при обліку багатьох рис особи (особливо її розвитку), характеру стосунків з довкіллям і, що саме головне, при обліку динаміки подальшого розвитку особистості.

З позицій конкретного мислення (є зважаючи на відмінність в нормі) аналіз узагальнених зв'язків - це абстрактний, більш менш позбавлений змісту і навіть підхід резонерствування. На самій же справі йдеться про різні способи адаптації до середовища: в одному випадку адаптація досягається за рахунок накопичення і систематизації конкретних знань; у іншому - за рахунок виявлення узагальнених закономірностей, що дають апріорну інформацію про різні об'єкти і сторони життя, за рахунок вироблення стратегії поведінки відразу по відношенню до цілих класів об'єктів і ситуацій. Як перший, так і другий способи адаптації не позбавлені сенсу. Відносити другий спосіб поведінки, враховуючи його вірогідність в деяких вибірках, до "передпатологічної" форми не слідує. Цей варіант розвитку особистості частіше пов'язаний з особливостями професійної, учбової діяльності, а також з рядом додаткових рис в характері особи. Прямолінійна оцінка особи в подібних випадках, особливо за наявності протилежних стильових особливостей мислення у того, що оцінює, може привести до помилкових висновків. Потрібні детальний аналіз історії розвитку особистості, а також оцінка особових особливостей в цілому.


Використана література

1. Бройтигам В., Кристииан П., Рад М. Психосоматическая медицина. - М., 1999

2. Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства. - М., 1986.

3. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. - М., 1998

4. Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии. - К., 1979.

5. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія.- К., 1994.

6. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология.- М., 1982.

7. Лакосина Н.Д. Медицинская психология. - М., 1984.

8. Менделевич В.Д. Клиническая и медиццинская психология. - М., 1998

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Клінічна психологія 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.