Становлення та розвиток рабства в США

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 71

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. РАБСТВО ЯК СОЦІАЛЬНЕ ТА ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ В ІСТОРІЇ 7

1.1. Феномен рабства: причини появи та розвиток у світі 7

1.2. Утвердження рабовласницької системи у США 13

РОЗДІЛ 2. СПРОБИ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ РАБОВЛАСНИЦТВА ДО ПОЧАТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ У США 25

2.1. Урядові поступки та компроміси 25

2.2. Боротьба апологетів за відміну рабства та завоювання громадянських прав для чорношкірих 32

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМА РАБСТВА В США У РОКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1861-1865 Р.Р.) 40

3.1. Повстання Півдня США та початок громадянської війни 40

3.2. Перемога північних штатів, участь чорношкірих рабів у війні 49

3.3. Вплив війни та Реконструкції Півдня США на процес завоювання свободи чорношкірими 54

ВИСНОВКИ 62

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 66

ВСТУП

Рабство в тій чи іншій формі, в той або в інший час існувало у всіх частинах світу. Жодній расі не вдалося уникнути цієї страшної форми суспільної експлуатації.

Проблема рабства вже значний час не втрачає своєї актуальності для дослідників цілої низки наук: істориків, соціологів, політологів, правників, психологів. Дослідницький інтерес до даного феномену в наш час посилюється тим, що нині, у час інформаційних технологій, автоматизованого виробництва практично без використання людської праці, він набуває загрозливих масштабів. Яскравим доказом цього є постійні повідомлення по радіо, телебаченню та, особливо, в мережі Інтернет про регулярні викрадення людей з метою продажу у рабство до інших країн. Зараз у кабалу відносин «господар-невільник» можуть потрапити абсолютно різні люди, не зважаючи на колір шкіри.

На думку експертів, окрім рабства (в його традиційному розумінні) та работоргівлі, практика подібна до рабства сучасного світу охоплює також торгівлю дітьми, дитячу проституцію та порнографію, експлуатацію дитячої праці, використання дітей у збройних конфліктах, боргову кабалу, торгівлю людьми і людськими органами, експлуатацію проституції і деякі види практики, що використовуються в умовах апартеїду та колоніальних режимів. Слід мати на увазі, що між різноманітними формами рабства не існує чітких розмежувань. Ті самі групи людей часто стають жертвами кількох різновидів сучасного рабства – наприклад, експлуатації дитячої праці та дитячої проституції.

Актуальність теми полягає у тому, що сучасне рабство – проблема не лише бідних країн третього світу. Половину річного доходу рабовласники отримують з багатьох індустріальних країн. Десятки речей, якими ми послуговуємося щодня, – квіти, шоколад, смартфони, новенькі кросівки – виготовляють трудові раби.

Як підрахувала Міжнародна організація праці при ООН, рабовласництво – неабияк вигідне в економічному плані заняття. Річний прибуток рабовласників в усьому світі складає понад 32 мільярди доларів. Для порівняння, це більше, аніж дохід від реалізації усіх вироблених товарів у чотирьох країнах світу разом узятих: Ісландії, Нікарагуа, Руанді та Монголії.

Зауважимо, що чорношкіре рабство, яке було поширене у США протягом майже трьох століть, нині заборонене юридично. Проте, існує інформація про те, що до цих пір на території однієї з найдемократичніших країн світу, США, використовується примусова праця «чорних». У 1970-х роках у Флориді виявили плантацію, на якій вирощували тростину чорношкірі раби, а у 2000-х –у Північній Кароліні. Зазвичай для робіт використовуються нелегальні емігранти та безробітні безхатченки.

Об’єктом дослідження є соціальні відносини у США.

Предметом дослідження є особливості виникнення та розвитку інституту рабства Сполучених Штатів та боротьба за його відміну на території США.

Метою дослідження є висвітлення специфіки функціонування інституту рабства у США, аналіз проблеми рабства та з’ясування його місця і ролі в розвитку держави.

Завдання визначене відповідно до поставленої мети:

проаналізувати феномен рабства у світовій історії, з’ясувати причини його виникнення та процес розвитку;

розкрити причини та передумови виникнення і розвитку інституту рабства у США;

висвітлити умови праці та повсякденного життя рабів;

показати перебіг боротьби за відміну рабства у США;

проаналізувати причини та перебіг громадянської війни у США (1861-1865 рр.);

висвітлити роль чорношкірих солдатів у війні;

з’ясувати вплив громадянської війни та реконструкції Півдня США на процес завоювання свободи чорношкірими.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у даній роботі здійснено історичну реконструкцію функціонування інституту рабства та боротьби проти нього у США під новим кутом зору та зроблено узагальнюючі висновки щодо досліджень, які були здійснені до цього.

Історіографія. Проблема рабства в Північній Америці є дуже обговорюваною та цікавою темою для дослідників історії та політиків. Тому на цю тему написано достатню кількість праць, які висвітлюють різноманітні точки зору. Опрацьовані нами дослідження становлять цінний доробок і є основою написання нашої роботи.

Тема рабства на Півночі США почала цікавити істориків вже з другої половини XIX сторіччя. Саме в цей час виходить у світ книга Дж. К. Інгрем «Історія рабства з давніх до нових часів» [21], один із розділів якої присвячений цій темі. Для книги характерне нейтральне ставлення автора до даної проблеми. Цікаво те, що на той час тема рабства потребувала ідеологічної підтримки та виправдання. Тому видавалась і література, яка виражала схвальні відгуки стосовно використання рабської праці. Приміром, У. Філліпс видав два томи «Історії в документах», що містять матеріали місцевих архівів, архівів плантацій, преси рабовласницького Півдня, а кількома роками пізніше – книгу «Життя і праця на Старому Півдні» [30]. Автор вкрай позитивно оцінює рабовласницьку систему Півдня, він вважає її «патріархальною ідилією». Схожих поглядів на рабство дотримуються і деякі інші історики: У. Е. Додд у книзі «Королівство бавовни», К. Ітон в «Розвитку цивілізації Півдні. 1790-1860», А. Конрад і Дж. Мейєр у роботі «Економіка рабства», Ю. Дженовезе «Політична економія рабства».

Паралельно розвивається й інша точка зору: рабство розглядається як вкрай негативний аспект в історії американського суспільства. До істориків цього штибу відносяться Г. Аптекер [2], Р. Вівер, І. Берліні, П. Колчин. У своїх роботах ці автори звертаються до історії афро-американського народу в Північній Америці, використовують велику кількість фактичного матеріалу. Пітер Колчин у своєму дослідженні частково зачіпає і теорії апологетів рабовласництва. Тема рабства в Північній Америці стала досить популярна в останні десятиліття. В Інтернеті з'явилося досить багато інформації по цій темі. Нині історики, політики, громадські діячі відкрито засуджують рабовласництво. Яскравим прикладом може слугувати нещодавно видана Бюро міжнародних інформаційних програм Державного Департаменту США брошура про боротьбу чорношкірих рабів за свої права «Нарешті вільні. Рух за громадянські права у США» під редакцією Майкла Джей Фрідмена [32].

Практичне значення роботи полягає у тому, що матеріали даного дослідження можуть бути використані під час розробки навчальних посібників, програм, спецкурсів із нової історії США, економіки у вищих навчальних закладах, а також у шкільному курсі всесвітньої історії 8, 9 та 10 класу. Крім цього, матеріали роботи можуть бути використані під час написання наукових і науково-популярних статей та іншої літератури.

Закрити

Становлення та розвиток рабства в США

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.