Українська Повстанська Армія в роки Великої вітчизняної війни

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 83

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 5

Розділ I. Боротьба українців за незалежність. 9

1.1. Національно-визвольна боротьба на Волині. 9

1.2.Віхи історії Організації українських націоналістів. 12

1.3. Політика Радянського Союзу на Західній Україні в 1939-1941 роках. 21

Розділ II. Визвольний рух на Західній Україні в період Другої світової війни. 29

2.1. Утворення Української повстанської армії. 29

2.2. Структура Української повстанської армії. 41

2.3. Інші військові формування Української повстанської армії. 54

Розділ III. Збройна боротьба Української повстанської армії. 58

3.1. Боротьба Української повстанської армії проти німецько – фашистських загарбників. 58

3.2. Польсько – українські конфлікти у 1943 – 1944 роках. 63

3.3. Взаємини між Українською повстанською армією і дивізією СС “Галичина”. 67

3.4. Боротьба Української повстанської армії з радянськими партизанами. 68

3.5. Двобої Української повстанської армії з Червоною армією. 73

3.6. Українська повстанська армія на Берестейщині. 76

Висновки 80

Література 85

Вступ

Кінець ХХ століття несподівано для багатьох ознаменувався появою на політичній карті світу понад 20 нових держав. Серед них і незалежна держава Україна, яка виникла в результаті закономірного розпаду С Р С Р. Її становлення і розвиток викликали величезні зрушення у суспільній психології. Найпомітніший вияв цих зрушень - зростання історичної свідомості різних верств населення України, поглиблений інтерес до минулого, до історичних знань. Без перебільшення можна стверджувати, що нині наше суспільство переживає “історичний ренесанс.”

Історичні факти переконливо свідчать, що український народ протягом кількох століть мав свою державність, відстоював її, боровся за її відродження та збереження. Свою державність він творив на власній землі, а не шляхом загарбання і поневолення чужих територій, власними зусиллями, своєю кров’ю і потом. Географічне положення українських земель здавна спричиняло як позитивні, так і негативні процеси: природні умови сприяли тут розвитку цивілізації,разом з тим українські землі постійно зазнавали нападів і пограбувань з боку сусідів.

Трагедія України полягала в тому, що впродовж віків змінювалася її територія, на ній співіснували різні державні структури, політико-державницькі формації. Природній самобутній шлях укруїнського народу немов би зникав на тлі загальних подій у житті Росії та Польщі, а згодом – Австро- Угорщини. Історія України виглядала низкою спорадичних ілюстрацій до минулого тих країн, які володіли її землями. Так український народ уявлявся не тільки недержавним, назавжди прикутим до інших країн, а навіть приреченим розчинитись у складі панівної нації.

Отже, є завжди актуальною проблема вивчення боротьби за незалежну, вільну, самостійну Україну. Зараз загальновизнано, що боротьба ОУН- УПА з поневолювачами мала принципово національно – визвольний, державно – творчий характер і не мала собі аналогів у минулому: козацькі повстання ставили перед собою лише соціальну і військову мету, а не побудову самостійної держави. Питання участі УПА у Великій вітчизняній війні становить необмежений дослідницький інтерес.

З ретроспективи кількох десятиріч науковці знову й знову звертаються до першовитоків ОУН – УПА і прагнуть до глибини осмилити сутність їх боротьби. Сучасне покоління осягає цю проблему. Тим паче героїка і сенс цієї боротьби стають цікавими.

Хронологічні рамки даної роботи охоплюють період, який дозволяє проаналізувати історію боротьби українського народу проти поневолювачів, а особливо участь УПА у Великій вітчизняній війні 1941-1945 р.р.

Об’єктом дипломної роботи є події, які відбувалися на тимчасово окупованій території,переважно в західних областях України, в період Великої вітчизняної війни.

Предметом дослідження є відносини певної частини українського народу в Західних областях до радянської влади та німецько-фашистських загарбників, історія участі УПА у Великій вітчизняній війні.

Метою дослідження є розкриття принципів і мотивів створення УПА, висвітлення подій буремних сорокових років на тимчасово окупованій німецько-фашистськими загарбниками території Західної України, участь у цих подіях повсанської армії та її значення.

Завдання дослідження. Виконуючи роботу, було поставлено завдання з’ясувати місце і роль УПА у період Великої вітчизняної війни, показати її боротьбу за відновлення української незалежної держави, її самостійності.

Наукову базу роботи становить певне коло доступних матеріалів, наукова література, яка дає можливість ознайомитись з історичним ходом подій Великої вітчизняної війни 1941-1945р.р.

Письмові джерела про участь УПА у Великій вітчизняній війні представлені різноманітними офіційними документами, листами урядових і приватних осіб, щоденниками, спогадами, працями істориків,які використовували спогади або розповіді безпосередніх свідків і документи, архівними матеріалами.

В роботі використано різноманітну літературу сучасних та радянських істориків.

Вагомий внесок у вивчення участі УПА у Великій вітчизняній війні вніс відомий на Рівненщині громадський активіст і політолог, голова Рівненської обласної організації Української Консервативної Республіканської партії Олекса Новак. Вивчаючи і спираючись на доробки А. Бердія, Ю. Киричука, М. Лебедя, П. Мірчука, він видав у 1992 році брошуру, присвячену 50-річчю утворення повстанської армії.

Багато корисного при написанні роботи почерпнуто у книзі В. Сергійчука “Український здвиг”. Це видання документів і матеріалів про національно – визвольний рух за відновлення й утворення власної держави нашого народу з початком Другої світової війни. В ній розповідається про пробудження національної свідомості українців на Західній Україні, котрі протягом багатьох століть були поневолені чужинцями. На конкретних фактах показано, як поряд із жертовним відродженням українства на теренах історичної Волині та Полісся у 1939 – 1941 роках готувався плацдарм для розгортання визвольної боротьби на Великій Україні.

Найновіші дослідження, що розкривають різноманітні аспекти діяльності українського визвольного руху, його структур та окремих особистостей, отримано із збірника “Український визвольний рух”. Його видання присвячене 60 – річчю УПА. Тут вміщено також джерела до історії українського визвольного руху, зокрема, цікавий документ Служби Безпеки ОУН про агентурну роботу радянського карального апарату. В цьому збірнику надзвичайно точно передається дух тієї епохи, настрої учасників українського національно – визвольного руху.

У 1997році при Інституті історії України НАН України було створено робочу групу для підготовки історичного висновку про діяльність ОУН-УПА. У групі працювали також представники Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, Національного інституту стратегічних досліджень, Національного університету стратегічних досліджень, Національного університету ім. Шевченка, Служби безпеки України, Комітету архівів України, Центрального державного архіву громадських організацій. Робочою групою уже здійснено півтора десятка публікацій, на підході й інші. Головним напрямом їх роботи є фундаментальний збірник документів.

Завдяки цьому по-новому осмислюється діяльність УПА. Їй присвячено безліч наукових досліджень, вона знайшла відображення у художній літературі та народній творчості не тільки в Україні, але й за її межами. Ці заходи стимулюють зусилля і увагу громадськості до подій 1941-1944років.

Новизною роботи є те, що на основі матеріалів наукових досліджень з’явилась змога по - новому осмислити значення повстанської армії у боротьбі за незалежність України. Зважаючи на це, на нашу думку, в школах потрібно надавати велику увагу цій темі. По можливості проводити факультативні заняття, обговорення.

Структура роботи обумовлюється методикою написання дипломної роботи. Вона складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.

Закрити

Українська Повстанська Армія в роки Великої вітчизняної війни

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.