Діяльність збройних формувань УПА на території Рівненщини в період 1941-1953 рр.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 67

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. УЧАСТЬ УПА У ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ НА КОРЕЧЧИНІ 7

1.1. Окупація м. Корця німецькими військами та організація повстанських загонів на теренах краю.. 7

1.2. Участь УПА в боротьбі проти фашистів. 9

1.3. Загони УПА в визвольних змаганнях проти радянського режиму. 13

1.4. Занепад і припинення опору проти радянської влади. 16

Висновки до І розділу. 17

РОЗДІЛ ІІ. ШЛЯХАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ. ШТАБ «ВОЛИНЬ - ПІВДЕНЬ». 20

2.1. Початок повстанського руху на Крем'янеччині та Дубенщині в 1942 - 1943 роках  20

2.2. Гурбенський бій. 25

2.3. Слідами боротьби дубенчан. 28

Висновки до ІІ розділу. 32

РОЗДІЛ ІІІ. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК УПА НА ВОЛОДИМИРЕЧЧИНІ 34

3.1. Перші військові операції та діяльність повстанських з'єднань у Володимирецькому районі 34

3.2. Перспективність боротьби ОУН-УПА.. 39

Висновки до ІІІ розділу. 41

РОЗДІЛ IV. УЧАСТЬ УПА У ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ НА КЛЕВАНЩИНІ 43

4.1. Діяльність ОУН-УПА на території Клеванського району. 43

4.2. Загони УПА у визвольних змаганнях проти радянської влади. 45

Висновки до IV розділу. 51

РОЗДІЛ V. РАДЯНСЬКІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ З УКРАЇНСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИМ РУХОМ НА РІВНЕНЩИНІ 53

ВИСНОВКИ.. 62

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 66

ВСТУП

Друга світова війна належить до найбільш фаль­сифікованих періодів укра­їнської новітньої історії. Іс­нують значні труднощі у правдивому висвітленні по­дій даного періоду. Часто ми чуємо посилання на т. зв. «білі плями» у вітчизняній історії. Слід зауважити, що «білі плями» є наслідком відсутності інформації, її замовчування або недостатнього рівня дослідження. Науковці радянського періоду змушені були розглядати історичні події крізь призму тодішньої ідеології, особливо, щодо українського національно-визвольного руху. Емігрантська історіографія теж доволі часто грішить зайвою емоційністю, залишаючи осторонь факти. Тільки з початку 90-х років XX століття, зі здобуттям Україною незалежності, стали можливими справжні, не заангажовані політично наукові дослідження, в тому числі і діяльності ОУН та УПА.

Розгляд подій, що спричинили появу Організації Українських Націоналістів та Української Повстанської Армії, їх діяльності і ролі у визвольному, національному та антифашистському русі, вважається складним з точки зору суспільного сприйняття. Однак це питання лежить виключно у площині донесення інформації. Для науковців, які сприймають конкретні факти та достовірну історичну інформацію, провідне місце ОУН та УПА у боротьбі за українську незалежність і проти ворогів України -незаперечне. Упродовж століть головним питанням для багатьох поколінь українців було питання самовизна­чення, створення незалежної, самостійної України. Навирішенні цього питання базувались програми майже всіх українських політичних партій та організацій. Українські політичні кола різної спрямованості, кардинально відрізняючись одне від одного, зазвичай, бачили собі самостійну, незалежну Україну під своїм політичним та ідеологічним впливом. Тому й процеси державотворення розглядались ними саме через власні партійні амбіції. Звичайно, і це підтверджує вся історія людства, прагнення народу до самостійного державного життя є його органічним, природним прагненням і правом. Кожен народ завжди намагався забезпечити своє існування і створити найкращі умови для свого розвитку через власну державну організацію. Вже на початку XXстоліття стало зрозуміло, що в боротьбі за свою самостійність Україна не може спиратись на допомогу ззовні. Історія поставила чітко питання: державна незалежність або етнічна загибель через асиміляцію у складі чужих держав. Піднесення національної свідомості, відродження матеріальної та духовної культури і, що найголовніше, вміння боронитись, могли забезпечити відродження української держави. Ні революції, ні реформи в тих державах та імперіях, до яких свого часу входила Україна, не приносили жодних суттєвих змін у невільне становище українського народу.

Під час Другої світової війни на українських просторах зіштовхнулись інтереси різних країн та політичних партій, які в більшості своїй не рахувалися з українськими національними інтересами. Єдиною партією, яка діяла з позицій захисту інтересів України та українців, була Організація Українських Націоналістів та її бойове крило - Українська Повстанська Армія.

Рівненщина в роки Другої світової війни стала серцем українського незалежницького руху. Саме на рівненській землі утворилась і найбільш активно діяла УПА та її різні підрозділи. Протистояння німецькому окупаційному режиму, радянським та польським військовим збройним формуванням змушувало УПА боротись на декілька фронтів, що втричі ускладнювало досягнення мети. Відсутність зовнішньої підтримки підкреслювало той незаперечний факт, що створення та діяльність УПА було природною реакцією українського населення на ворожі дії поневолювачів. Присутність в рядах УПА представників практично всіх народів, що населяли Україну, підкреслювала - за незалежність боролась українська нація, сформована упродовж століть.

Над проблемами, що постали перед сучасними дослідниками історії ОУН та УПА, активно працюють українські та зарубіжні вчені-історики. Хоча слід акцентувати увагу на тому, що це - лише початок важкого, тернистого шляху висвітлення ролі і місця ОУН та УПА в боротьбі за незалежність України.

У дослідженнях, присвячених ОУН та УПА, охоплюються практично всі регіони Рівненщини, а дрібні деталі історичних фактів, пов'язані з місцевим матеріалом, мають не тільки краєзнавче значення, але й важливе наукове. З окремих дрібних деталей складаються більш важливі для історії факти. Саме такі дрібні деталі, взяті з місцевостей, де справді розгортався та діяв повстанський рух, повинні фактично підтверджувати історичну дійсність та стирати інформативні «білі плями».

Звичайно, одним з найважливіших джерел дослідження діяльності ОУН та УПА на Рівненщині є архівні документи. Переважна більшість такої документації належала до архівів офіційної окупаційної влади (польської, німецької, радянської), яка всіма засобами (в тому числі і дезін­формацією) боролась із самостійницькими тенденціями в Україні. Майже всі спогади, біографічні та автобіографічні дані, написані і видрукувані в радянський період, значною мірою перекручені і подавалися з точки зору офіційної влади, не відображаючи історичної правди. Публікації, які видавались за кордоном, часто дуже обмежені і в малій кількості. Це пов'язано з тим, що за кордон потрапила мінімальна кількість джерел.

Виходячи з вище наведеного, ми бачимо, що тема даної бакалаврської роботи є актуальною.

Об'єктом дослідження є український національно-визвольний рух на території Рівненщини в 1944-1953-х роках.

Предмет дослідження – діяльність збройних формувань УПА на Рівненщині в означений період.

Метою роботи є вивчення і відтворення цілісної картини діяльності збройних формувань Української Повстанської Армії як однієї з основних форм боротьби проти радянського тоталітарного режиму на території Рівненщини в 1944 – 1953-х роках.

Для реалізації поставленої мети нами було поставлено наступні завдання:

- дослідити діяльність збройних формувань УПА в боротьбі проти фашистів в деяких районах Рівненської області;

- охарактеризувати участь загонів УПА в визвольних змаганнях проти радянського режиму на території Рівненщини;

- розкрити радянські методи боротьби з українським національно-визвольним рухом на Рівненщині.

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків і списку використаної літератури.

Закрити

Діяльність збройних формувань УПА на території Рівненщини в період 1941-1953 рр.

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.