Вплив Реформації на розвиток Німеччини та інших європейських країн

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 108

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ. 3

Розділ І. Німеччина в епоху Реформацію і селянської війни. 6

1.1. Економічне становище Німеччини напередодні Реформації. Структура населення. 6

1.2. Реформація і Селянські рухи кінця XV - початку XVI ст. 11

1.3. Католицька церква в Німеччині. Гуманістичні рухи. 32

Розділ II. Реформація в країнах Європи. 36

2.1. Рух за реформу католицької церкви в Швейцарії. 36

2.2. Становлення англіканської церкви. 41

2.3. Реформація у Франції. Гугенотські війни. 48

2.4. Скандинавські країни в період Реформації. 57

Розділ ІІІ.Контрреформація та католицька реформа. 65

3.1. Католицька контрреформація. Проблеми релігійно боротьби в країнах Європи. 65

3.2. Орден єзуїтів як засіб боротьби з Реформацією. 71

Розділ IV.Охорона праці в галузі та безпека в надзвичайних ситуаціях. 74

4.1. Охорона праці жінок і молоді 74

4.2. Організація цивільної оборони на об’єктах народного господарства. 79

4.3. Розслідування та облік нещасних випадків у навчально-виховних закладах  86

Список джерел та використаної літератури до розділу IV. 89

Висновки. 90

Список джерел та використаної літератури. 93

Термінологічний словник. 99

Додатки. 100

Вступ

З початку XVI століття в країнах Європи наростала класова боротьба. Особливо гострою була ця боротьба в Німеччині, де народ зробив спробу знищити феодальний гніт. Тут почалася Реформація - боротьба за перебудову (реформу) церкви - головної опори цього ладу. Найвищим ступенем Реформації була Селянська війна в Німеччині.

За всю свою історію католицизм не знав такого глибокого потрясіння, яким стала для нього Реформація. Зі Святим Римським престолом розривали стосунки одна за одною європейські країни - частіша німецьких та швейцарських земель, Англія, Швеція, Данія і Норвегія. До нових протестантських церков і релігійних общин приєдналася частина населення Франції, Нідерландів, Польщі, Чехії, Угорщини.

Католицька церква почала активну боротьбу з Реформацією, одночасно здійснюючи церковну реформу. В цьому її підтримала світська влада кількох держав. Система мір, спрямована на припинення та. викорінення реформаційних ідей та рухів: створення Вищого інквізиційного трибуналу, введення вимогливої цензури, втручання папства в державні справи і притягнення монархів до боротьби з протестантизмом - відома в історії як Контрреформація. Католицька реформа передбачала організаційне поновлення католицької церкви і впорядкування у відповідності із духом часу окремих сторін її віровчення.

Актуальність теми. В християнській церкві виникла ще одна гілка - протестантизм, який сприяв розвитку капіталістичних відносин в Європі.

Мета і завдання дослідження. В дипломній роботі зроблена спроба розкрити вплив Реформації на розвиток Німеччини та інших європейських країн, а також боротьба католицької церкви за своє становище.

Об’єктом дослідження є діяльність противників католицької церкви, їх форми діяльності та впливу на світське життя, а також вирішення селянського питання.

Предметом дослідження є протиріччя і реформи в діяльності католицької церкви.

Хронологічні рамки: кінець XV - XVI ст.

Методологічна основа дослідження. В ході роботи над темою дипломного дослідження, вивченні її основних аспектів, розробці положень та висновків застосовані системний, проблемний та проблемно- хронологічний методи дослідження.

Джерельна база і наукова література. Основним джерелом дипломної роботи стали радянські, українські, зарубіжні дослідження розвитку та розв’язання церковних проблем в період Реформації та Контрреформації. Процес реформації сьогодні вивчений досить добре, що обумовлено великою кількістю джерел і відомостей, розповідається про той період. До них відносяться безліч документів того часу, такі як Нантський едикт 1598г. або лист М. Лютера «До християнського дворянства німецької нації про виправлення християнства» 1520г., «Індекс заборонених книг», виданий папою римським Павлом III.Численні праці лідерів Реформації (Ж. Кальвін - «Повчання в християнській вірі» та коментарі до Біблії, М. Лютер - тези, переклад Біблії на німецьку мову і літургійні тексти) і католицьких теологів. Крім того до нас дійшли літературні твори: Еразм Роттердамський «Похвала глупоті», «Божественна комедія» великого Данте. Також до числа писемних пам'яток Реформації входять історичні хроніки, в тому числі католицької церкви. Звичайно подання про той час були б не повними без матеріальних джерел з яких ми маємо уявлення про скромність протестантських церков і багатство католицьких.

Особливе місце серед джерел посідають довідникові видання та навчально-методологічна література російських та українських дослідників, де вміщені статистичні відомості, історичні карти, хронологія подій.

Перелічене коло джерел дипломант намагався критично осмислити, глибоко проаналізувати і належно оцінити з позиції сучасної історичної науки, використати як підвалину при написанні дипломної роботи.

Наукова новизна. У дипломному дослідженні зроблена спроба дати цілісний аналіз виникнення конфлікту між гілками, які виникли в християнській церкві.

Теоретична і практична значимість. Дипломна робота в теоретичному плані містить узагальнення досліджень зарубіжних істориків, присвячених Реформації та Контрреформації в Європі: визначає характер, аналізує головні аспекти.

Практичне значення дослідження полягає у можливості застосування його результатів у навчальному процесі як у вузі, так і в середній школі, зокрема, в курсі всесвітньої історії і подальшому дослідженні проблеми.

Закрити

Вплив Реформації на розвиток Німеччини та інших європейських країн

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.