Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 91

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1 Утворення держави Сельджуків. 7

1. 1. Утворення Сельджуцького об”єднання. 7

1. 2 Сельджуки в Хорасані і Гургані в 1035-1040 рр. XI століття. 11

1. 3 Битва під Серахсом і Данданаканом та її наслідки. 20

Розділ 2. Сельджуцька імперія в середині і в другій половині XI століття  25

2. 1. Сельджуцькі завоювання та їх наслідки (40-60-ті рр. XI століття) 25

2. 2. Сельджукідська імперія в 60-90-х роках XI століття. 34

2. 3. Становлення та розвиток державного апарату. 46

2. 4. Внутрішня політика Сельджукідів. 52

Розділ 3. Східно-Сельджуцький султанат та його розпад. 60

3. 1. Перші симптоми розпаду єдиної імперії 60

3. 2. Утворення Східно-Сельджуцького султанату. 67

3. 3. Економіко-соціальна політика в державі. 71

3. 4. Розпад Східно-Сельджуцької держави. 83

Висновки. 87

Список використаної літератури. 90

Вступ

Метою роботи є дослідити та охарактеризувати період середньовіччя, а саме розвиток і занепад держави Сельджукідів, їх завоювання, внутрішню політику, державний лад.

Охарактеризувати утворення держави Сельджукідів.

Дати аналіз сельджуцькій імперії в ХІ-ХІІ століттях.

Проаналізувати сельджуцьку імперію,та відносини з іншими державами.

Дослідити розпад Східно-Сельджуцької держави.

Зробити висновки по даній темі.

Досліджуючи і характеризуючи розвиток і падіння держави Сельджукідів потрібно звернути увагу на її історіографію, дослідників, які займалися дослідженням зародження, розвитком та падінням Сельджуцької імперії. Держава Сельджукідів, яка виникла в середині ХІ століття, залишила помітний слід в світовій історії. Вона утворилась в ході жорстокої битви кочових вождів огуків та туркмен з Газневидами в Північному Хорасані. В час свого розвитку імперія Сельджукідів включала майже всю територію Середньої Азії, Іран, частину Афганістана, Закавказзя, Передньої і Малої Азії. Період існування цієї колись могутньої держави характеризується помітними змінами в політичному та соціально-економічному житті, в матеріальній і духовній культурі народів мусульманських країн.

Даний час характеризується складними процесами в сфері урбанізації, сільськогосподарського і ремісничого виробництва, грошового обігу, торгівлі.

Утворення величезної Сельджукідської держави мало чималі наслідки і для етнокультурних процесів в Країнах Сходу. В ХІ-ХІІ століттях хвиля тюркомовних кочовиків, котрі приймали активну участь в завоюваннях рушила в Іран, Північний Афганістан, Арабський Ірак, Сирію, Палестину, Закавказзя і Малу Азію. Відносно довгий час вони складали головну опору Сельджукідів. В основному це були огузок-туркменські племена Середньої Азії та Казахстану. В подальшому вони асимілювались в тій чи іншій мірі з місцевими, головним чином кочовим і напівкочовим населенням. Почались складні етнічні процеси, котрі привели до утворення роду тюркомовних об”єднань на території Середньої Азії, Ірану, Іраку, Єгипту. Особливо важливу роль сельджуцькі племена наряду з субстратними компонентами зіграли в етнічній історії туркменського, азербайджанського та турецького народів.

Історія держави Сельджукідів рано притягла увагу середньовічних хроністів. Велику увагу до них проявляли не лише східні, але й закавказькі (армянські та грузинські), візантійські та західні історики, не залишились байдужими і вітчизняні історики. Серед відомого зараз кола джерел ведуче місце займають твори написані на арабській, перській і тюркській мові, та нажаль їх перекладів дуже мало. Століттями вчені займалися дослідженням цієї теми роблячи великий вклад у розвиток історії, культурології доповнюючи ці науки своїми дослідницькими матеріалами. Один із них є великий радянський історик Агаджанов С. Г. , якому належать багато праць по країнах Середньовічної Азії. В його книзі „ Государство Сельджукидов и Средняя Азия в ХІ-ХІІ веках „ досліджується історія утворення і розвитку однієї з найбільших держав середньовічного Сходу. Основне місце в ній займає вивчення питань політики і соціально-економічної історії Середньої Азії, яка входила в склад цієї держави в ХІ-ХІІ століттях. Автор розглядає генезис імперії Сельджукідів, роль кочових племен регіону в розширенні її кордонів, завоювання ними Близького і Середнього Сходу. Докладно освітлює питання про історичні наслідки виникнення Сельджуцької імперії для долі країн Сходу і розвитку феодальних інститутів.

Книга Агаджанова вперше опублікована в 1991 році. Це перше в нації дослідження історії Середньої Азії – колиски імперії Сельджукідів – відкриваються перед посилання цієї держави і просліджуються важливі етапи її розвитку, заходу і розпаду на окремі володіння і держави. Висвітлюється динаміка сільського господарства, міське життя, стан ремесел і торгівлі, розвиток і еволюція аграрних феодальних інститутів.

Видатний німецький арабіст Август Мюллер, якому належить книга „ Історія ісламу” вже понад 100 років рахується класичним. Книга включає в себе дослідження А. Мюллера ісламських країн і на широкому історичному фоні аналізуються події історії держави тюрків-сельджуків, імперії Великих Моголів, Персії. Дуже гарно викладено матеріал про культуру цих країн, особливо про наукову діяльність багатьох вчених і науковців цього періоду.

А. А. Ігнатенко у своїй книзі „ В пошуках щастя” дає картину розвитку соціально–політичних ідей середньовічних, арабо-ісламських, мусульманських філософів Х-ХІІ століть. Автор монографії аналізує одну із важливих тенденцій, яка направляла діяльність думки в мусульманських філософів, пошук шляхів досягнення щастя. Разом з тим розглядаються ідеї соціальної структури суспільства філософів : Ібн Хальдуна, Нізам –ал Мулька, Мухаммада ал-Газалі, Абу-л-Ала ібн Хасула.

У своїй книзі „Історія релігій Сходу” Л. С. Васильєв показує роль і вплив релігій в історії східних цивілізацій, вплив релігійних традицій на суспільство минулого. Автор у книзі хоче, щоб читач дізнався, що таке релігія для Сходу, взаємовідносини між людьми, суспільством та державою. Автор прагне показати не тільки релігію Сходу, але й відносини держави Сельджуків із країнами Сходу.

Характеристика основного корпуса іноземних витоків дана в спеціальних оглядах К. Босворта, В. В. Бертольда, С. Г. Агаднатова, З. М. Буніятова.

У вітчизняній і зарубіжній історіографії по-різному оцінюють народження та об”єктивні наслідки утворення цієї могутньої держави.

На сьогоднішній день тема розвитку держави Сельджуків є актуальною. Як ми бачимо багато науковців займалися і займаються цією темою щоразу її розширюючи, і вносячи щось нове, досі не видане. Важливе значення має питання про наслідки вторження маси сельджуцьких кочових племен в завоюванні ними країни, також цікава проблема феодального васалітету, яка знайшла яскраве відображення в історії взаємовідносин халіфату та султанату, в ролі яких виступали відповідно Аббасиди і Сельджукіди.

У вітчизняній і зарубіжній історіографії по-різному оцінюється народження і об”єктивні наслідки утворення цієї могутньої держави. Радянські вчені вважають, що „сельджуцький рух” на початковому етапі носило справедливий характер та перепліталось із звільняючою боротьбою осілих народів Середньої Азії, Західного Ірану і Північного Афганістану проти деспотії Газневидів. Однак в подальшому, в процесі створення великої держави Сельджукідів, воно перетворилось у військове нашестя,яке супроводжувалось частковими руйнуваннями виробничих сил та тимчасовим занепадом підкорених країн.

Ряд східних авторів вважають, що сельджуцький наступ на захід було продиктовано піклуванням їх вождів ісламу, єдності мусульманських країн, які відчували політичний та військовий тиск християнського світу на чолі з Візантійською імперією.

Закрити

Утворення держави Сельджуків

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.