Націоналізм та його Український контекст

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 80

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ І. ІДЕОЛОГІЯ НАЦІОНАЛІЗМУ.. 4

1.1. Націоналізм як поняття. 4

1.2. Дмитро Донцов як основоположник українського націоналізму. 9

РОЗДІЛ II. УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛІЗМ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД.. 18

2.1. Націоналізм і фашизм. 18

2.2. Приєднання Західної України до УРСР. 35

РОЗДІЛ ІІІ. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ.. 40

3.1. Початок Великої Вітчизняної війни. 40

3.2. Окупаційний режим. Створення і діяльність УПА.. 45

3.3. Активізація діяльності УПА на завершальному етапі війни. 55

3.4. Завершення Другої світової війни. 64

ВИСНОВОК.. 67

ЛІТЕРАТУРА.. 69

ДОДАТОК.. 72

ВСТУП

Темою своєї дипломної роботи ми обрали націоналізм та його український контекст.

Актуальність даної теми полягає у тому, що Україна як самостійна держава постала на світовій арені порівняно не давно, але найбільш прогресивні сили української еліти протягом усієї історії хотіли бачити її самостійною. Націоналізм був невід'ємною частиною їхнього світогляду. Однак різні регіони і верстви українського населення по різному вбачали незалежну Україну та шляхи до цієї мети. Ми хотіли б побачити чому виникло таке розмежування. Найбільш яскраво, на нашу думку, це видно на прикладі участі України у Другій світовій війні.

Нашою ціллю у розгляді даної теми є визначення основних напрямів у націоналізмі та їхніх українських відповідників. Також ми прагнемо визначити ті ціллі, які український націоналізм ставив перед собою у різні періоди свого існування і на які методики та ідеологічні засади спирався для пропаганди своєї політики серед різних верств населення.

Завдання полягають у тім, аби без догматизму та прагматизму реально та фактично виявити усі позитивні та негативні сторони у діяльності українських націоналістичних сил, що завадили їм протягом обраних нами хронологічних рамок досягнути своєї основної мети, а саме вихід України зі сфери впливу сталінської Росії, та інших країн між якими було поділено територію України.

Об'єктом нашого дослідження є націоналізм як поняття, як світоглядна доктрина про роль держави в житті її громадян, про роль нації у житті любої держави. Також ми постараємось побачити як дані погляди розвивалися на Україні, яким чином впливали на історичні процеси та життя країни в цілому.

Хронологічними рамками своєї роботи ми обрали період між Першою та Другою світовими війнами, а також окремо зупинимося на історії Великої Вітчизняної війні та ролі українських націоналістичних сил у ній, оскільки вона певною мірою стала великим випробуванням як для України так і для Європи в цілому. Саме тоді, на нашу думку виникнув найбільш реальний шанс для виходу України зі складу СРСР, але ті проблеми, що існували в рядах націоналістичних сил завадили ним скористатися.

Обираючи джерела та літературу для нашої, роботи ми намагалися зосередитись на тих працях де перевага надається безпосередньо джерелам того часу, свідченням свідків тих чи інших подій, документам та періодичним виданням. Це надає нам можливість мати свій неупереджений погляд на тему, не спираючись на висновки тих чи інших науковців, яким як правило притаманний їхній тенденційний погляд. Проводячи дослідження ми не зупинялися на розгляді теми з одного боку, а надавали рівну увагу як сторонникам націоналізму так і його противникам.

Наша робота складається з трьох частин. У першій ми зосереджуємо увагу на ідеологічних питаннях, та зупиняємося на працях теоретика українського націоналізма Дмитра Донцова. У другій ми розглядаємо як український націоналізм існував у міжвоєнний період між сталінізмом та фашизмом. Третя частина присвячена історії Другої світової війни та ролі українського націоналізма у ній.

Закрити

Націоналізм та його Український контекст

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.