Археологічне дослідження Закарпаття

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 100

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. Кам’яний вік. Археологія Закарпаття. 5

1.1 Ранній палеоліт. 5

1.2 Пізній палеоліт. 8

1.3 Мезоліт. 10

1.4 Неоліт. 12

РОЗДІЛ 2. Енеоліт-бронза. Археологія Закарпаття. 14

2.1 Епоха енеоліту. 14

2.2 Епоха бронзи. 15

РОЗДІЛ 3. Раннє залізо. Археологія Закарпаття. 18

РОЗДІЛ 4. Ранньослов’янський та давньослов’янський періоди. Археологія Закарпаття  22

4.1 Ранньослов’янський період. 22

4.2 Давньослов’янський період. 22

4.3 Епоха великого переселення народів. 24

РОЗДІЛ 5. Міста Закарпаття як об’єкти археологічного дослідження. 25

РОЗДІЛ 6. Археологічне дослідження замків, палаців Закарпаття. 79

6.1 Археологічне дослідження замків. 79

6.2 Археологічне дослідження палаців. 84

ВИСНОВОК.. 85

ВИКОРИСТАНА  ЛІТЕРАТУРА.. 87

ДОДАТКИ                            

ВСТУП

Актуальність дослідження. Археологія Закарпаття є важливим елементом історичного дослідження області. Закарпаття – це один із важливих регіонів України, котрий має свої особливості як з точки зору географічного розташування, так і з сторни історичного розвитку. Дослідження цього регіону неможливе без залучення археологічних джерел.

Територія Закарпаття знаходиться на межі Східної, Центральної та Півднено-Східної Європи. І саме археологічні дослідження можуть дати відповіді на деякі питання з маловідомої історії Закарпатського регіону. На даний момент археологія Закарпаття потребує глибокого дослідження та вивчення.

Впродовж століть на території регіону проходять міграційні процеси археологічних культур. З однієї сторони територія Закарпаття стає об’єктом проникнення, а з іншої сторони на цій території формуються окремі культури.

Тому археологічні дослідження історії Закарпаття є важливим і необхідним напрямком для всебічного висвітлення історичного розвитку регіону.

Мета: дослідити історію Закарпаття, використовуючи матеріали археологічних досліджень.

Об’єкт: історичний розвиток Закарпатського регіону.

Предмет дослідження: археологічне дослідження Закарпаття.

Методи дослідження: методи аналізу, поірвняльно-історичний, хронологічний та типологічний.

Завдання:

– здійснити пошук, аналіз та систематизацію наявних джерел та історіографію літератури;

– проаналізувати періоди та етапи археології області;

– виявити, простежити і з’ясувати на основі сучасних наукових досліджень історію археології Закарпаття.

Структура дипломної роботи: дипломна робота складаєтсья зі вступу, шістьох розділів, які поділяються на підрозділи, висновку, додатків та використаної літератури.

У першому розділі охарактеризований кам’яний вік, його хронологічні рамки та розкопки.

У другому розділі розкрито зміст епохи Енеоліту та бронзи і хронологічні межі цього періоду.

У третьому розділі дана характеристика періоду раннього заліза і хронологічний час.

У четвертому розділі розглянуто ранньо-слов’янський та давньослов’янський періоди.

У п’ятому розділі розібрано археологічне дослідження історичних міст Закарпаття.

Шостий розділ розкриває археологічні дослідження замків, палаців Закарпаття.

Дипломна робота містить 100 сторінок теоретичного матерілу.

Закрити

Археологічне дослідження Закарпаття

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.