ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. СЛОВОТВІР У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

1.1 Загальна проблематика словотвору та його основні способи

1.2 Види та моделі словотвору німецької мови

1.3 Запозичення як один із основних видів словотвору

Висновки до розділу

РОЗДІЛ ІІ. КОМПРЕСІЯ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

2.1 Компресія як лінгвістичне явище

2.2 Засоби компресії

2.3 Компресивний словотвір

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Необхідно виділити складні прикметники, у яких один iз компонентів є докорінно німецьким:

teamfähig, trastartig.

3. Високопродуктивними виявляються словоскладення i складноскорочені слова:

der IG-Metall-Chef, das US-Business, das US-Investmenthaus, das Scanti-Drogeriemarkt, das Discountmarkt, der toom-Baumarkt.

4. Слово Computer, словосполучення Personal Computer або абревіатура PC є одним з компонентів складних слів:

der Computerausdrück, computergesteuert, das PC-Geschäft.

5. Серед представленої лексики можна зустріти складні комбінації; які мають як основне слово німецького походження:

das Clearing-Verfahren, der Charterflug, der Spotmarkt;

6. як компонент нових термінологічних одиниць часто використовують теж словотворчі засоби як:

а) числа: 1-, 2- und 5-Cent-Münzen, 10 -, 20 - und 50 - Cent-Münzen, l- und 2- Euro- Münzen;

б) абревіатури:

CDI Abk. für Center for the Development of Industry (Zentrum für industrielle Entwicklung);

PR Abk. für die Public Relations (Bemühungen eines Unternehmens).

Picт буквених абревіатур пов’язано з процесом раціоналізації мови.

Група запозичень отримала морфемне переоформлення на rрунті адаптації:

engl. to fix, to float, to lease, to manage, to pool, to push, to soft, to transfer, to trand,

нім. fixen, floaten, leasen, managen, poolen, pushen, soften, transferieren, trandieren.

8. Необхідно відзначити запозичення, які мають латинські корені. Багато запозичень проникли в німецьку мову через французький або американський національний варіант англійської мови:

das Cash, das Management, der Charter, der Merchandiser.

9. Hoвi поняття входять у мову не ізольовано, а в мікросистемах, у словотворчих гніздах, які відображають широке коло явищ, оточуючих дане поняття i супроводжують його:

die Charter, der Discounter, der Transfer, das Leasing.

Ряд запозичень має форму герундія, вони означають абстрактні поняття, якості, процес, властивості, предмет i отримують артикль середнього роду:

das Banking, das Floating, das Handling, das Mailing.

Необхідно відзначити слова, що складаються з двох, трьох, чотирьох слів, i пишуться вони через дефіс:

das Field - Reseach, das Non – food, das Field – work.

Деякі запозичення пишуться в два, три окремих слова:

cash before delivery, cash and carry, on the road.

Розширення семантичної структури слів породжує цілу череду новоутворених складних слів, як, наприклад, слово Markt:

der Markt, die Vermarkung.

Численний потік запозичень не слід розцінювати як негативне явище в сучасній німецькій мові перш за все тому, що вони свідчать про відкритість лексичної системи, про їх життєздатність. Мова на подальших етапах еволюції має надлишок елементів, запозичених лексичних одиниць, які змогли адаптуватися в системі, включитися в системні відношення в мові, збагатити сучасну німецьку мову.

Іноземне слово має деяку перевагу - це точність. Іноземне слово, запозичене для визначення будь-якого одного конкретного предмета або поняття, означає його, не збуджуючи побічних уявлень i асоціацій. Часто запозичення слів отримує більш точне i певне значення, ніж у мові, з якої запозичене. Ця якість запозичення давно i продуктивно використовується в термінології.

Запозичення лексики американського бізнесу міцно утвердилось i є самою яскравою рисою розвитку сучасної німецької мови.


Висновки до розділу

Словотвір – це невід'ємна складова кожної мови. Мова – це, в свою чергу, не статичне, а динамічне явище; вона постійно перебуває у русі, змінюється, удосконалюється. Деякі слова переходять у розряд архаїзмів, історизмів, застарілих слів. Але з'являється дуже багато нових, які позначають або вже існуюче явище, предмет, або ж використовуються для назви зовсім нових.

Розвиток мови, поповнення її словникового складу відбувається на сучасному етапі дуже швидко. Це пов'язано із шаленою швидкістю розвитку промисловості, техніки, із загальною комп'ютеризацією. Тому наш лексикон потребує все нові слова, назви, які б найточніше могли б назвати предмет та дати йому чітке та конкретне пояснення. Поява нової лексики в мові - наслідок економічного, правового, політичного, фінансового та соціального розвитку на новому рівні в умовах нових міжнародних відносин. Поповнення лексики - історично неминучий процес, необхідний для того, щоб на кожному етапі свого розвитку мова відповідала потребам суспільства в спадкуванні, у закріпленні результатів знання дійсності, розвитку i збагачення культури народу, у тому числі внаслідок економічних, політичних, культурних та мовних контактів з іншими народами.

Словотвір саме і слугує для утворення нових слів, причому використовує дуже багато засобів – словоскладання, конверсію, деривацію, абревіацію, та ін., що допомагають збагачувати лексичний склад мови та знаходити нові шляхи для її поповнення.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 29

Безкоштовна робота

Закрити

Компресивні можливості словотвору сучасної німецької мови

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.