Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

I. Вступ 3

ІІ. Особливості простого ускладненого речення 5

ІІІ. Речення з однорідними членами 7

1. Координація присудка з однорідними підметами в числі і роді 12

2. Однорідні і неоднорідні означення 14

IV. Речення з відокремленими другорядними членами 15

1. Відокремлені означення. 17

2. Відокремлені обставини 18

3. Відокремлені додатки 19

4. Уточнюючі члени речення 19

V. Синтаксично ізольовані частини речення 20

1. Речення зі звертаннями 20

2. Речення зі вставними компонентами 23

3. Речення зі вставленими компонентами 26

VI. Висновок 29

VII. Список використаної літератури 31

I. Вступ

Синтаксис є одним із розділів курсу сучасної української літературної мови. Основу його наукового вивчення закладено в працях вітчизняних мовознавців другої половини XIX ст. нинішні дослідження зосереджені на системі синтаксичних одиниць, їх структурі і семантиці, синтаксичних зв’язках і семантико-синтаксичних відношеннях. Різні підходи до вивчення синтаксису уможливили аналіз синтаксичних одиниць у всіх аспектах їх вияву.

У граматичній системі мови синтаксису належить центральне місце, оскільки у його сфері функціонують мовні одиниці, які забезпечують спілкування людей, безпосередньо співвідносячи повідомлюване з реальною дійсністю.

Синтаксис (грец. syntaxis – побудова, поєднання, порядок) – розділ граматики, що вивчає систему синтаксичних одиниць і правила їх функціонування.

Термін “синтаксис” застосовують і щодо синтаксичної будови мови. Синтаксис мови – це сукупність наявних у мові закономірностей, що зумовлюють побудову та функціонування синтаксичних одиниць.

Предметом синтаксису в сучасному мовознавстві є система синтаксичних одиниць, їх структура і семантика, синтаксичні звязки і семантико-синтаксичні відношення. Об'єктами синтаксису є також слово (лексема) і форма слова. В українській лінгвістиці виділяють три основні синтаксичні одиниці: речення, словосполучення і мінімальну синтаксичну одиницю. Речення є предикативною одиницею, оскільки його зміст через модально-часові параметри співвідноситься з дійсністю. Воно є основною і найбільшою синтаксичною одиницею в мовній системі. Напр. Маячіла осторонь постать юнака у білій сорочці.

Мета курсової роботи: дослідити прості ускладнені речення у творах Олеся Гончара.

Закрити

Прості ускладнені речення у творах Олеся Гончара

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.